Centrum jest czynne:

od wtorku do piątku w godz. 9:00-12:00 (I tura) i 12:00-15:00 (II tura)

w soboty i niedziele w godz. 11:00-17:00

Harmonogram pracy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w 2017 roku

Informujemy, że w dniu 28 marca wystawa „Rzeka” będzie niedostępna dla zwiedzających w godz. 9:00-12:00.

Informujemy, że w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy są dostępne automaty z przekąskami, zimnymi i ciepłymi napojami. Urządzenia zlokalizowane są na parterze w pobliżu kas oraz na 4. piętrze. Spożywanie posiłków jest możliwe na 2. i 4. piętrze w wydzielonych strefach.

Nie ma możliwości konsumpcji w przestrzeniach wystawienniczych, sali warsztatowej oraz w pracowniach.