Centrum jest czynne:

od wtorku do piątku w godz. 9:00-12:00 (I tura) i 12:00-15:00 (II tura)

w soboty i niedziele w godz. 11:00-17:00


Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

w okresie 30.06.-31.08.2017 będzie czynne: 

od wtorku do piątku w godz. 10:00-16:00 (nie ma tur zwiedzania)

w soboty i niedziele w godz. 11:00-17:00


 

Harmonogram pracy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w 2017 roku

Informujemy, że w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy są dostępne automaty z przekąskami, zimnymi i ciepłymi napojami. Urządzenia zlokalizowane są na parterze w pobliżu kas oraz na 4. piętrze. Spożywanie posiłków jest możliwe na 2. i 4. piętrze w wydzielonych strefach.

Nie ma możliwości konsumpcji w przestrzeniach wystawienniczych, sali warsztatowej oraz w pracowniach.