tel. +48 56 690 49 90
tel. + 48 56 690 49 51 (kasy)
pl Polski
Głównym zadaniem Rady Programowej jest pełnienie funkcji doradczej i opiniodawczej w sprawach związanych z działalnością statutową CNMW, opiniowanie programu działalności Centrum oraz sprawozdań z jego wykonania, a także promowanie idei CNMW w kraju, za granicą oraz poszukiwanie różnorodnych form wsparcia, zwłaszcza finansowego i programowego.
W obecnej kadencji (2018-2021) Radę Programową Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy tworzą: 
 1. Izabela Ziętara – Przewodnicząca
 2. dr n. med. Marek Jurgowiak – Z-ca Przewodniczącej
 3. Łukasz Bartosik – Sekretarz
 4. prof. dr hab. Krystyna Szafraniec
 5. prof. dr hab. Maria Antonina Lewicka
 6. prof. dr hab. Bogusław Buszewski
 7. prof. dr hab. Włodzisław Duch
 8. prof. dr hab. Leon Andrzejewski
 9. prof. dr hab. Andrzej Kus
 10. prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz
 11. Elżbieta Dzikowska
 12. Jarosław Józefowicz
 13. dr Maja Lewandowska-Robak

 

Rada Programowa w kadencji 2015-2018:

 1. prof. dr hab. Bogusław Buszewski
 2. prof. dr hab. Włodzisław Duch
 3. prof. dr hab. Leon Andrzejewski
 4. prof. dr hab. Andrzej Kus
 5. dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK
 6. dr hab. Janusz Leon Wiśniewski – Z-ca Przewodniczącej
 7. dr hab. Jan Iwaniszewski
 8. dr n. med. Marek Jurgowiak – Sekretarz
 9. Elżbieta Dzikowska
 10. Jarosław Józefowicz
 11. Izabela Ziętara – Przewodnicząca
 12. Łukasz Bartosik
 13. dr Maja Lewandowska-Robak

Rada Programowa w kadencji 2012-2015: 

 1. Anna Broniewicz
 2. prof. dr hab. Bogusław Buszewski
 3. Elżbieta Dzikowska
 4. dr hab. Jan Iwaniszewski
 5. dr n. med. Marek Jurgowiak
 6. prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz
 7. dr hab. Zbigniew Podgórski
 8.  dr hab. Janusz Leon Wiśniewski
 9.  Izabela Ziętara

Funkcjonowanie Rady Programowej reguluje statut Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Skip to content