tel. +48 56 690 49 90
tel. + 48 56 690 49 51 (kasy)
pl Polski

ODNAJDŹ NAUKĘ

Projekt dofinansowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI – Popularyzacja nauki i promocja sportu. Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 507 994 zł. 

Nowe technologie stały się nieodłączną częścią życia codziennego dorosłych, dzieci i młodzieży. Stąd Centrum Nowoczesności planuje przeprowadzenie innowacyjnego, pilotażowego projektu, który ideę naukowego poznania łączy z nowoczesnymi technologiami, bliskimi zwłaszcza młodzieży i dorosłym. W wyniku przeprowadzonej diagnozy oraz doświadczenia Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w realizacji działań dla młodzieży, dzieci i dorosłych wynika, że nowe technologie ICT odgrywają znaczącą rolę w XXI wieku, a nauka przy ich wykorzystaniu staje się znacznie przystępniejsza i skuteczniejsza. 

Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie aplikacji oraz platformy www służącej popularyzacji nauki, zwłaszcza wśród młodzieży i rodzin z dziećmi. 

Będzie to pierwsza tego typu  aplikacja i strona www w Polsce, stanowiąca jeden z niewielu przyjaznych sposobów, w jaki ogół społeczeństwa (nie tylko historycy i szperacze Internetu) może zapoznać się z dorobkiem naukowym kilku pokoleń badaczy związanych z województwem kujawsko-pomorskim i jednocześnie będąca narzędziem turystycznym, ułatwiającym planowanie wycieczek (pieszych, rowerowych, samochodowych) z historią nauki jako wiodącym motywem.

W związku z tym, kierując się założeniami projektu jako dyscyplinę nauki, której dotyczy przedmiot finansowania, wybrano historię, chociaż projekt będzie odnosił się do historii nauki i naukowców w wielu różnych dziedzinach i dyscyplinach.

Cel projektu stanowi promowanie nauki, rozumianej dużo szerzej niż osiągnięcia naukowe. Grupą docelową, do której będzie adresowana aplikacja oraz platforma, będą właściwe wszyscy korzystający z Internetu (niekoniecznie mobilnego), w tym w szczególności młodzież i rodziny z dziećmi.

Realizacja projektu znacząco przyczyni się do popularyzacji osiągnięć naukowych i pracy naukowców oraz do promocji nauki i badań naukowych. Dzięki promowaniu nauki poprzez wykorzystanie nowych technologii, nauka będzie postrzegana w sposób nowoczesny, jako łatwiej przyswajalna. Technologia ułatwia dostęp do informacji, pomaga skutecznie łączyć i przetwarzać dane, wyrabia większe zainteresowanie nauką, która przestaje być kojarzona wyłącznie ze szkołą, encyklopediami i nieprzystępnością. Nauka staje się procesem ciągłym, niczym nieograniczonym, a wszechobecne smartfony – narzędziami wykorzystywanymi w celach edukacyjnych. Takie innowacje pobudzają do kreatywnego myślenia i działania, co może mieć duży wpływ na zdolności twórcze i kompetencje cyfrowe.

Projekt ODNAJDŹ NAUKĘ ma na celu stworzenie naukowo-turystycznej mapy regionu kujawsko-pomorskiego oraz powiązanego z nią portalu z materiałami edukacyjnymi. Aplikacja będzie intuicyjna, bezpłatna i możliwa do zainstalowania na smartfonie oraz dostępna na stronie www. Mapa i portal, w nowoczesny i przystępny sposób przybliżać będą historyczne i współczesne fakty o ważnych postaciach naukowców z regionu kujawsko-pomorskiego, a także informacje o miejscach z nimi związanych. Mapa będzie też służyć projektowaniu wycieczek po regionie z uwzględnieniem miejsc ważnych dla rozwoju polskiej nauki. Wartością dodaną będzie promocja odkrywania mało znanych miejsc w Polsce i zarazem również ruchu na świeżym powietrzu. Wypracowana w ramach projektu mapa będzie pierwszą tego typu aplikacją w Polsce – bazując na historii nauki i naukowców, zawierać będzie nowe informacje, sprzyjające turystycznemu odkrywaniu, a przede wszystkim promowaniu nauki.

Aby umożliwić korzystanie z efektów projektu jak najszerszej grupie użytkowników z Polski i zagranicy, mapa i portal stworzone zostaną w dwóch językach: polskim i angielskim. Mapie towarzyszyć będą dodatkowe bezpłatne materiały edukacyjne, możliwe do pobrania ze strony internetowej (portalu), które wykorzystać będzie można podczas wycieczek (pomysły na obserwacje terenowe i proste doświadczenia domowe czy klasowe, ciekawostki, karty pracy dla dzieci). Umożliwi to samodzielną realizację obserwacji i doświadczeń, przyczyniając się do dalszej promocji nauki.

Mapa regionu będzie mogła być rozbudowywana o kolejne obszary, a sam projekt stanowić może początek procesu „naukowego mapowania” Polski. 

Efektem realizacji projektu będzie niewątpliwie wzrost zainteresowania historią polskiej nauki i postaciami polskich naukowców historycznych i współczesnych, rozbudzenie szacunku dla miejsc związanych z historią nauki wśród szerokiego kręgu odbiorców polskich a także zagranicznych turystów licznie odwiedzających województwo kujawsko-pomorskie.

Projekt “ODNAJDŹ NAUKĘ” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu “Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministra Edukacji i Nauki.
Kwota dofinansowania: 507 994 zł.
Skip to content