tel. +48 56 690 49 90
tel. + 48 56 690 49 51 (kasy)
pl Polski

OFERTA EDUKACYJNA | rok szkolny 2022/2023

Wybierz grupę, dla której szukasz oferty edukacyjno-kulturalnej. Kliknij w odpowiedni przycisk. 

W roku szkolnym 2022/2023 przygotowaliśmy warsztaty, zajęcia w pracowni biologicznej i fizycznej. Nie zapomnij, że czekają na Ciebie i Twoich podopiecznych interaktywne wystawy zlokalizowane
w budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Centrum Innowacyjnej Edukacji. 

Interesuje Ciebie inny temat zajęć w pracowniach? Prosimy o kontakt z Sebastianem Świerczem.
Dane kontaktowe są dostępne u dołu strony.

zajęcia dla przedszkoli

WTOREK-PIĄTEK

Zapraszamy na zajęcia, podczas których nasi najmłodsi goście odkryją tajemnice legend toruńskich. Dowiedzą się, jaka historia związana jest z drugim co do wielkości w Polsce dzwonem i co kryje się pod pojęciem Tuba Dei. Postaramy się również przybliżyć dzieciom bogata symbolikę ukrytą w herbie naszego miasta.

W trakcie warsztatu uczestnicy przemienią się w małych budowniczych, którzy przy pomocy naszych unikalnych klocków stworzą swoją własną wizję głównych zabytków Torunia.

Ponadto, chcielibyśmy zaproponować spacer ścieżkami dorastania, w trakcie którego dzieci będą miały okazję do zabawy interaktywnymi eksponatami. Porozmawiamy z nimi o emocjach i sposobach ich wyrażania.

Wykorzystując ekspozycję dostępną w przestrzeniach Centrum Innowacyjnej Edukacji, pokażemy, jak odczytywać uczucia wypisane na twarzy.
zajęcia dla szkół podstawowych

WTOREK

Wzrok jest jednym ze zmysłów, którym poznajemy otaczający nas świat. Jednak w jaki sposób działają nasze oczy? Jak to możliwe, że widzimy rozmaite obrazy? 

Na warsztatach uczniowie wykonają zadania i doświadczenia, dzięki którym lepiej poznają i zrozumieją niektóre sekrety ludzkiego oka. Dowiedzą się jak działa soczewka oraz dlaczego jesteśmy w stanie dostrzec aż tyle kolorów i ich odcieni.

Poznają wiele ciekawostek ze świata zwierząt dotyczących ich niezwykłych oczu i sposobów widzenia.

Warsztat, poza aspektem edukacyjnym dodatkowo, wzmocni umiejętności pracy w grupie oraz sprawności motoryczne i sensoryczne uczniów.

Podstawa programowa
Wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie, osiąganie sprawności motorycznej (motoryka mała) i sensorycznej, kształtowanie umiejętności skutecznego działania i komunikacji. Uczeń rozpoznaje narządy zmysłów, w szczególności elementy budowy oka.
Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji

Polska to piękny kraj pełen różnorodnych dóbr i wspaniałych krajobrazów. Lasy, jeziora, góry, morze – z tego wszystkiego możemy korzystać, ciesząc się darami natury. Jednak Polska to również gospodarka: rolnictwo, górnictwo, rybołówstwo, leśnictwo.

Z czego słyną poszczególne regiony naszego kraju? Jak dobrze orientować się w geografii Polski? Tego dowiecie się na naszych warsztatach, podczas których będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda nasz kraj: geograficznie, etnograficznie, przemysłowo. Wszyscy będą już wiedzieć, z czego słyną Śląsk, Mazury, czy Pomorze. Czas odkryć naszą, dużą ojczyznę!

Podstawa programowa
Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym patriotyzmu i szacunku dla tradycji; wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; poznanie wybranych krajobrazów Polski, ich głównych cech i składników; określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego.
Zajęcia w pracowni biologicznej

Jesteśmy przyzwyczajeni do codziennego widoku drzew, czy to w mieście czy poza miastem są najczęściej są w zasięgu wzroku i cieszą nasze oczy. Skoro spotykamy je codziennie to wydaje nam się że powinniśmy o nich wiedzieć dużo, ale czy tak naprawdę jest? Jakie zaskakujące tajemnice skrywają drzewa w swych konarach? Dlaczego farbują swoje liście i dlaczego na zielono? W jaki sposób nawet najwyższe drzewa są w stanie dostarczać litry wody nawet do najmniejszego liścia na szczycie korony?

Na te i inne pytania uczestnicy warsztatów otrzymają odpowiedzi przeprowadzając szereg doświadczeń na naszej pracowni biologicznej. Pod okiem prowadzącego uczestnicy, przy pomocy mikroskopów, będą oglądać to co nieuzbrojonemu oku umyka. Dowiedzą się, że zwykłe drzewo przy drodze to złożona fabryka.

Podstawa programowa
Doskonalenie umiejętności mikroskopowania, przygotowywania  świeżych preparatów, umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, w zakresie zagadnień szczegółowych: istota fotosyntezy, obserwacje mikroskopowe komórki, tkanki roślinne, paprociowe, skrzypowe, rośliny nagonasienne, rośliny okrytonasienne.
Zajęcia odbywają się o godz. 13:00 i trwają do godz. 15:00

Zwiedzanie ze ścieżką rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział grupy na 2-3 osobowe zespoły. Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksperymentując samodzielnie przy określonych stanowiskach wystawy. Liczba pytań oraz ich stopień trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego).

Po wyznaczonym czasie (ok. 80 min) następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, dzięki automatycznemu systemowi zliczania. Następnie, prezentowane są wyniki poszczególnych grup, a nauczyciel może otrzymać raport z tak przeprowadzonej interaktywnej lekcji. W trakcie trwania ścieżki tematycznej, grupa ma możliwość samodzielnego zwiedzania pozostałych stanowisk wystawy niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie „Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów nowych zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, enkulturacja.

ŚRODA

Zapraszamy na warsztaty, podczas których uczniowie poznają sylwetki kilku naukowców, w tym jednego z najważniejszych toruńskich, czyli Mikołaja Kopernika. Dzieci samodzielnie wykonają kilka zadań i eksperymentów naukowych z dziedzin przyrodniczych.

Poprzez zabawę zdobędą nowe doświadczenia i umiejętności, m.in. umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń. Poznają i skorzystają z licznych sprzętów potrzebnych do pracy naukowcom.

Warsztat, poza aspektem edukacyjnym dodatkowo, wzmocni umiejętności pracy w grupie oraz sprawności motoryczne i sensoryczne uczniów.

Podstawa programowa
Wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie, osiąganie sprawności motorycznej (motoryka mała) i sensorycznej, kształtowanie umiejętności skutecznego działania i komunikacji, edukacja ekologiczna.
Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji

Młodzież w wieku dorastania boryka się z licznymi problemami w skutecznym porozumiewaniu się. Nie bez znaczenia jest tu wpływ mediów społecznościowych, częstokrotnie brutalnych i radykalnych w swych opiniach, treściach czy obrazach. Bezrefleksyjny hejt oraz mowa nienawiści są zjawiskiem powszechnym, odciskającym wyraźne piętno na kształtującej się osobowości młodego człowieka. W związku z tym niezwykle istotne jest zadbanie o umiejętność przyjaznej, otwartej komunikacji opartej na poszanowaniu granic drugiej osoby.

W trakcie warsztatu uczniowie przećwiczą rozróżnianie hejtu od krytycznej opinii. Dowiedzą się, co czuje ofiara przemocy słownej oraz jakie konsekwencje swego zachowania ponosi hejter. Rozwiną także umiejętność radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach.

Podstawa programowa
Rozróżnianie mowy nienawiści od krytycznych opinii, wypracowanie metod radzenia sobie z przemocą w mediach społecznościowych i prezentacja alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii. Budowanie umiejętności komunikacji bez przemocy i rozwiązywania konfliktów.
Zajęcia w pracowni biologicznej

Jesteśmy przyzwyczajeni do codziennego widoku drzew, czy to w mieście czy poza miastem są najczęściej są w zasięgu wzroku i cieszą nasze oczy. Skoro spotykamy je codziennie to wydaje nam się że powinniśmy o nich wiedzieć dużo, ale czy tak naprawdę jest? Jakie zaskakujące tajemnice skrywają drzewa w swych konarach? Dlaczego farbują swoje liście i dlaczego na zielono? W jaki sposób nawet najwyższe drzewa są w stanie dostarczać litry wody nawet do najmniejszego liścia na szczycie korony?

Na te i inne pytania uczestnicy warsztatów otrzymają odpowiedzi przeprowadzając szereg doświadczeń na naszej pracowni biologicznej. Pod okiem prowadzącego uczestnicy, przy pomocy mikroskopów, będą oglądać to co nieuzbrojonemu oku umyka. Dowiedzą się, że zwykłe drzewo przy drodze to złożona fabryka.

Podstawa programowa
Doskonalenie umiejętności mikroskopowania, przygotowywania  świeżych preparatów, umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, w zakresie zagadnień szczegółowych: istota fotosyntezy, obserwacje mikroskopowe komórki, tkanki roślinne, paprociowe, skrzypowe, rośliny nagonasienne, rośliny okrytonasienne.
Zajęcia w pracowni fizycznej

Na warsztatach poznacie różne zjawiska związane z ruchem harmonicznym. Wyznaczymy częstotliwości, amplitudy, dowiemy się czym jest rezonans, wymuszanie i tłumienie.

Nawet jeśli wszystkie te nazwy brzmią skomplikowanie, to nie drżyjcie ze strachu, bo my co najwyżej tylko trochę się rozbujamy, rozkołyszemy i pobudzimy do drgań nasze struny głosowe. Interesująco drgać będzie raczej co innego, a Wy odkrywać będziecie różne ciekawostki związane z tymi oscylacjami.  

Dowiecie się, że ruch drgający jest w przyrodzie powszechny, drgać może właściwie wszystko, a badanie tych drgań może nam bardzo wiele powiedzieć o tym co drga i jakie to jest. Najlepiej i najwygodniej te drgania badać z odległości, a jak się okazuje to też możliwe jest dzięki specjalnym drganiom, takim które się przenoszą – i to też zbadamy!

Pojęcia: ruchu okresowego wahadła; amplitudy, okresu i częstotliwości do opisu ruchu okresowego oraz opisu fal; ruch drgający, rozchodzenie się fali mechanicznej, prędkość rozchodzenia się fali; związek między wysokością dźwięku a częstotliwością fali oraz związek między natężeniem dźwięku (głośnością) a energią fali i amplitudą fali; dźwięki słyszalne, ultradźwięki i infradźwięki;  tworzenie modeli fizycznych wybranych zjawisk, formułowanie hipotez i prezentowanie możliwych metod jej weryfikacji; przeprowadzanie wybranych obserwacji, pomiarów i doświadczeń, korzystając z ich opisów; planowanie i modyfikowanie ich przebiegu, opisywanie przebiegu doświadczenia lub pokazu; wyróżnianie kluczowych kroków i sposobów postępowania oraz wskazywanie roli użytych przyrządów.
Zajęcia odbywają się o godz. 13:00 i trwają do godz. 15:00

Zwiedzanie ze ścieżką rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział grupy na 2-3 osobowe zespoły. Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksperymentując samodzielnie przy określonych stanowiskach wystawy. Liczba pytań oraz ich stopień trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego).

Po wyznaczonym czasie (ok. 80 min) następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, dzięki automatycznemu systemowi zliczania. Następnie, prezentowane są wyniki poszczególnych grup, a nauczyciel może otrzymać raport z tak przeprowadzonej interaktywnej lekcji. W trakcie trwania ścieżki tematycznej, grupa ma możliwość samodzielnego zwiedzania pozostałych stanowisk wystawy niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie „Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów nowych zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, enkulturacja.

CZWARTEK

Wzrok jest jednym ze zmysłów, którym poznajemy otaczający nas świat. Jednak w jaki sposób działają nasze oczy? Jak to możliwe, że widzimy rozmaite obrazy? 

Na warsztatach uczniowie wykonają zadania i doświadczenia, dzięki którym lepiej poznają i zrozumieją niektóre sekrety ludzkiego oka. Dowiedzą się jak działa soczewka oraz dlaczego jesteśmy w stanie dostrzec aż tyle kolorów i ich odcieni.

Poznają wiele ciekawostek ze świata zwierząt dotyczących ich niezwykłych oczu i sposobów widzenia.

Warsztat, poza aspektem edukacyjnym dodatkowo, wzmocni umiejętności pracy w grupie oraz sprawności motoryczne i sensoryczne uczniów.

Podstawa programowa
Wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie, osiąganie sprawności motorycznej (motoryka mała) i sensorycznej, kształtowanie umiejętności skutecznego działania i komunikacji. Uczeń rozpoznaje narządy zmysłów, w szczególności elementy budowy oka.
Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji

Polska to piękny kraj pełen różnorodnych dóbr i wspaniałych krajobrazów. Lasy, jeziora, góry, morze – z tego wszystkiego możemy korzystać, ciesząc się darami natury. Jednak Polska to również gospodarka: rolnictwo, górnictwo, rybołówstwo, leśnictwo.

Z czego słyną poszczególne regiony naszego kraju? Jak dobrze orientować się w geografii Polski? Tego dowiecie się na naszych warsztatach, podczas których będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda nasz kraj: geograficznie, etnograficznie, przemysłowo. Wszyscy będą już wiedzieć, z czego słyną Śląsk, Mazury, czy Pomorze. Czas odkryć naszą, dużą ojczyznę!

Podstawa programowa
Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym patriotyzmu i szacunku dla tradycji; wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; poznanie wybranych krajobrazów Polski, ich głównych cech i składników; określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego.
Zajęcia w pracowni biologicznej

Jesteśmy przyzwyczajeni do codziennego widoku drzew, czy to w mieście czy poza miastem są najczęściej są w zasięgu wzroku i cieszą nasze oczy. Skoro spotykamy je codziennie to wydaje nam się że powinniśmy o nich wiedzieć dużo, ale czy tak naprawdę jest? Jakie zaskakujące tajemnice skrywają drzewa w swych konarach? Dlaczego farbują swoje liście i dlaczego na zielono? W jaki sposób nawet najwyższe drzewa są w stanie dostarczać litry wody nawet do najmniejszego liścia na szczycie korony?

Na te i inne pytania uczestnicy warsztatów otrzymają odpowiedzi przeprowadzając szereg doświadczeń na naszej pracowni biologicznej. Pod okiem prowadzącego uczestnicy, przy pomocy mikroskopów, będą oglądać to co nieuzbrojonemu oku umyka. Dowiedzą się, że zwykłe drzewo przy drodze to złożona fabryka.

Podstawa programowa
Doskonalenie umiejętności mikroskopowania, przygotowywania  świeżych preparatów, umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, w zakresie zagadnień szczegółowych: istota fotosyntezy, obserwacje mikroskopowe komórki, tkanki roślinne, paprociowe, skrzypowe, rośliny nagonasienne, rośliny okrytonasienne.
Zajęcia w pracowni fizycznej

Na warsztatach poznacie różne zjawiska związane z ruchem harmonicznym. Wyznaczymy częstotliwości, amplitudy, dowiemy się czym jest rezonans, wymuszanie i tłumienie.

Nawet jeśli wszystkie te nazwy brzmią skomplikowanie, to nie drżyjcie ze strachu, bo my co najwyżej tylko trochę się rozbujamy, rozkołyszemy i pobudzimy do drgań nasze struny głosowe. Interesująco drgać będzie raczej co innego, a Wy odkrywać będziecie różne ciekawostki związane z tymi oscylacjami.  

Dowiecie się, że ruch drgający jest w przyrodzie powszechny, drgać może właściwie wszystko, a badanie tych drgań może nam bardzo wiele powiedzieć o tym co drga i jakie to jest. Najlepiej i najwygodniej te drgania badać z odległości, a jak się okazuje to też możliwe jest dzięki specjalnym drganiom, takim które się przenoszą – i to też zbadamy!

Pojęcia: ruchu okresowego wahadła; amplitudy, okresu i częstotliwości do opisu ruchu okresowego oraz opisu fal; ruch drgający, rozchodzenie się fali mechanicznej, prędkość rozchodzenia się fali; związek między wysokością dźwięku a częstotliwością fali oraz związek między natężeniem dźwięku (głośnością) a energią fali i amplitudą fali; dźwięki słyszalne, ultradźwięki i infradźwięki;  tworzenie modeli fizycznych wybranych zjawisk, formułowanie hipotez i prezentowanie możliwych metod jej weryfikacji; przeprowadzanie wybranych obserwacji, pomiarów i doświadczeń, korzystając z ich opisów; planowanie i modyfikowanie ich przebiegu, opisywanie przebiegu doświadczenia lub pokazu; wyróżnianie kluczowych kroków i sposobów postępowania oraz wskazywanie roli użytych przyrządów.
Zajęcia odbywają się o godz. 13:00 i trwają do godz. 15:00

Zwiedzanie ze ścieżką rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział grupy na 2-3 osobowe zespoły. Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksperymentując samodzielnie przy określonych stanowiskach wystawy. Liczba pytań oraz ich stopień trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego).

Po wyznaczonym czasie (ok. 80 min) następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, dzięki automatycznemu systemowi zliczania. Następnie, prezentowane są wyniki poszczególnych grup, a nauczyciel może otrzymać raport z tak przeprowadzonej interaktywnej lekcji. W trakcie trwania ścieżki tematycznej, grupa ma możliwość samodzielnego zwiedzania pozostałych stanowisk wystawy niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie „Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów nowych zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, enkulturacja.

PIĄTEK

Zapraszamy na warsztaty, podczas których uczniowie poznają sylwetki kilku naukowców, w tym jednego z najważniejszych toruńskich, czyli Mikołaja Kopernika. Dzieci samodzielnie wykonają kilka zadań i eksperymentów naukowych z dziedzin przyrodniczych.

Poprzez zabawę zdobędą nowe doświadczenia i umiejętności, m.in. umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń. Poznają i skorzystają z licznych sprzętów potrzebnych do pracy naukowcom.

Warsztat, poza aspektem edukacyjnym dodatkowo, wzmocni umiejętności pracy w grupie oraz sprawności motoryczne i sensoryczne uczniów.

Podstawa programowa
Wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie, osiąganie sprawności motorycznej (motoryka mała) i sensorycznej, kształtowanie umiejętności skutecznego działania i komunikacji, edukacja ekologiczna.
Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji

Młodzież w wieku dorastania boryka się z licznymi problemami w skutecznym porozumiewaniu się. Nie bez znaczenia jest tu wpływ mediów społecznościowych, częstokrotnie brutalnych i radykalnych w swych opiniach, treściach czy obrazach. Bezrefleksyjny hejt oraz mowa nienawiści są zjawiskiem powszechnym, odciskającym wyraźne piętno na kształtującej się osobowości młodego człowieka. W związku z tym niezwykle istotne jest zadbanie o umiejętność przyjaznej, otwartej komunikacji opartej na poszanowaniu granic drugiej osoby.

W trakcie warsztatu uczniowie przećwiczą rozróżnianie hejtu od krytycznej opinii. Dowiedzą się, co czuje ofiara przemocy słownej oraz jakie konsekwencje swego zachowania ponosi hejter. Rozwiną także umiejętność radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach.

Podstawa programowa
Rozróżnianie mowy nienawiści od krytycznych opinii, wypracowanie metod radzenia sobie z przemocą w mediach społecznościowych i prezentacja alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii. Budowanie umiejętności komunikacji bez przemocy i rozwiązywania konfliktów.
Zajęcia w pracowni biologicznej

Jesteśmy przyzwyczajeni do codziennego widoku drzew, czy to w mieście czy poza miastem są najczęściej są w zasięgu wzroku i cieszą nasze oczy. Skoro spotykamy je codziennie to wydaje nam się że powinniśmy o nich wiedzieć dużo, ale czy tak naprawdę jest? Jakie zaskakujące tajemnice skrywają drzewa w swych konarach? Dlaczego farbują swoje liście i dlaczego na zielono? W jaki sposób nawet najwyższe drzewa są w stanie dostarczać litry wody nawet do najmniejszego liścia na szczycie korony?

Na te i inne pytania uczestnicy warsztatów otrzymają odpowiedzi przeprowadzając szereg doświadczeń na naszej pracowni biologicznej. Pod okiem prowadzącego uczestnicy, przy pomocy mikroskopów, będą oglądać to co nieuzbrojonemu oku umyka. Dowiedzą się, że zwykłe drzewo przy drodze to złożona fabryka.

Podstawa programowa
Doskonalenie umiejętności mikroskopowania, przygotowywania  świeżych preparatów, umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, w zakresie zagadnień szczegółowych: istota fotosyntezy, obserwacje mikroskopowe komórki, tkanki roślinne, paprociowe, skrzypowe, rośliny nagonasienne, rośliny okrytonasienne.
Zajęcia w pracowni fizycznej

Na warsztatach poznacie różne zjawiska związane z ruchem harmonicznym. Wyznaczymy częstotliwości, amplitudy, dowiemy się czym jest rezonans, wymuszanie i tłumienie.

Nawet jeśli wszystkie te nazwy brzmią skomplikowanie, to nie drżyjcie ze strachu, bo my co najwyżej tylko trochę się rozbujamy, rozkołyszemy i pobudzimy do drgań nasze struny głosowe. Interesująco drgać będzie raczej co innego, a Wy odkrywać będziecie różne ciekawostki związane z tymi oscylacjami.  

Dowiecie się, że ruch drgający jest w przyrodzie powszechny, drgać może właściwie wszystko, a badanie tych drgań może nam bardzo wiele powiedzieć o tym co drga i jakie to jest. Najlepiej i najwygodniej te drgania badać z odległości, a jak się okazuje to też możliwe jest dzięki specjalnym drganiom, takim które się przenoszą – i to też zbadamy!

Pojęcia: ruchu okresowego wahadła; amplitudy, okresu i częstotliwości do opisu ruchu okresowego oraz opisu fal; ruch drgający, rozchodzenie się fali mechanicznej, prędkość rozchodzenia się fali; związek między wysokością dźwięku a częstotliwością fali oraz związek między natężeniem dźwięku (głośnością) a energią fali i amplitudą fali; dźwięki słyszalne, ultradźwięki i infradźwięki;  tworzenie modeli fizycznych wybranych zjawisk, formułowanie hipotez i prezentowanie możliwych metod jej weryfikacji; przeprowadzanie wybranych obserwacji, pomiarów i doświadczeń, korzystając z ich opisów; planowanie i modyfikowanie ich przebiegu, opisywanie przebiegu doświadczenia lub pokazu; wyróżnianie kluczowych kroków i sposobów postępowania oraz wskazywanie roli użytych przyrządów.
Zajęcia odbywają się o godz. 13:00 i trwają do godz. 15:00

Zwiedzanie ze ścieżką rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział grupy na 2-3 osobowe zespoły. Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksperymentując samodzielnie przy określonych stanowiskach wystawy. Liczba pytań oraz ich stopień trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego).

Po wyznaczonym czasie (ok. 80 min) następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, dzięki automatycznemu systemowi zliczania. Następnie, prezentowane są wyniki poszczególnych grup, a nauczyciel może otrzymać raport z tak przeprowadzonej interaktywnej lekcji. W trakcie trwania ścieżki tematycznej, grupa ma możliwość samodzielnego zwiedzania pozostałych stanowisk wystawy niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie „Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów nowych zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, enkulturacja.
zajęcia dla
szkół ponadpodstawowych

WTOREK

Zajęcia w pracowni fizycznej

Czy zastanawialiście się skąd się bierze energia w gniazdku? Z elektrowni, to oczywiste, a dalej? Skąd elektrownia ma energię? Na warsztatach skupimy się na jednym szczególnym typie elektrowni – i słowo ,,skupimy” pasuje tu wyjątkowo dobrze. Po tej podpowiedzi z pewnością już wiecie jaką energię będziemy zamieniać na energię elektryczną i jakie zjawiska badać.

W naszych eksperymentach okaże się, że zamiana tej energii na energię elektryczną może przebiegać na różne sposoby i z różną sprawnością. Postaramy się, aby sprawność ta była jak największa i doświadczalnie określimy jakie warunki są do tego optymalne. Czy jednak uda nam się zbudować układ zdolny do zasilania np. smartfona? Jeśli jesteście ciekawi, to na naszej pracowni wszystko się wyjaśni.

Pojęcia: natężenia prądu elektrycznego, napięcia elektrycznego oraz mocy wraz z ich jednostkami; metale i półprzewodniki; zależność oporu od temperatury dla metali i półprzewodników; prawo Ohma, I prawo Kirchhoffa, widmo światła białego jako mieszaniny fal o różnych częstotliwościach; przykłady zjawisk optycznych w przyrodzie; tworzenie modeli fizycznych wybranych zjawisk, formułowanie hipotez i prezentowanie możliwych metod jej weryfikacji; przeprowadzanie wybranych obserwacji, pomiarów i doświadczeń, korzystając z ich opisów; planowanie i modyfikowanie ich przebiegu, opisywanie przebiegu doświadczenia lub pokazu; wyróżnianie kluczowych kroków i sposobów postępowania oraz wskazywanie roli użytych przyrządów; analizowanie i opracowanie wyników pomiarów.
Zajęcia odbywają się o godz. 13:00 i trwają do godz. 15:00

Zwiedzanie ze ścieżką rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział grupy na 2-3 osobowe zespoły. Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksperymentując samodzielnie przy określonych stanowiskach wystawy. Liczba pytań oraz ich stopień trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego).

Po wyznaczonym czasie (ok. 80 min) następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, dzięki automatycznemu systemowi zliczania. Następnie, prezentowane są wyniki poszczególnych grup, a nauczyciel może otrzymać raport z tak przeprowadzonej interaktywnej lekcji. W trakcie trwania ścieżki tematycznej, grupa ma możliwość samodzielnego zwiedzania pozostałych stanowisk wystawy niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie „Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów nowych zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, enkulturacja.

ŚRODA

Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji

Młodzież w wieku dorastania boryka się z licznymi problemami w skutecznym porozumiewaniu się. Nie bez znaczenia jest tu wpływ mediów społecznościowych, częstokrotnie brutalnych i radykalnych w swych opiniach, treściach czy obrazach. Bezrefleksyjny hejt oraz mowa nienawiści są zjawiskiem powszechnym, odciskającym wyraźne piętno na kształtującej się osobowości młodego człowieka. W związku z tym niezwykle istotne jest zadbanie o umiejętność przyjaznej, otwartej komunikacji opartej na poszanowaniu granic drugiej osoby.

W trakcie warsztatu uczniowie przećwiczą rozróżnianie hejtu od krytycznej opinii. Dowiedzą się, co czuje ofiara przemocy słownej oraz jakie konsekwencje swego zachowania ponosi hejter. Rozwiną także umiejętność radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach.

Podstawa programowa
Rozróżnianie mowy nienawiści od krytycznych opinii, wypracowanie metod radzenia sobie z przemocą w mediach społecznościowych i prezentacja alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii. Budowanie umiejętności komunikacji bez przemocy i rozwiązywania konfliktów.
Zajęcia odbywają się o godz. 13:00 i trwają do godz. 15:00

Zwiedzanie ze ścieżką rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział grupy na 2-3 osobowe zespoły. Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksperymentując samodzielnie przy określonych stanowiskach wystawy. Liczba pytań oraz ich stopień trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego).

Po wyznaczonym czasie (ok. 80 min) następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, dzięki automatycznemu systemowi zliczania. Następnie, prezentowane są wyniki poszczególnych grup, a nauczyciel może otrzymać raport z tak przeprowadzonej interaktywnej lekcji. W trakcie trwania ścieżki tematycznej, grupa ma możliwość samodzielnego zwiedzania pozostałych stanowisk wystawy niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie „Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów nowych zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, enkulturacja.

CZWARTEK

Zajęcia odbywają się o godz. 13:00 i trwają do godz. 15:00

Zwiedzanie ze ścieżką rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział grupy na 2-3 osobowe zespoły. Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksperymentując samodzielnie przy określonych stanowiskach wystawy. Liczba pytań oraz ich stopień trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego).

Po wyznaczonym czasie (ok. 80 min) następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, dzięki automatycznemu systemowi zliczania. Następnie, prezentowane są wyniki poszczególnych grup, a nauczyciel może otrzymać raport z tak przeprowadzonej interaktywnej lekcji. W trakcie trwania ścieżki tematycznej, grupa ma możliwość samodzielnego zwiedzania pozostałych stanowisk wystawy niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie „Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów nowych zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, enkulturacja.

PIĄTEK

Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji

Młodzież w wieku dorastania boryka się z licznymi problemami w skutecznym porozumiewaniu się. Nie bez znaczenia jest tu wpływ mediów społecznościowych, częstokrotnie brutalnych i radykalnych w swych opiniach, treściach czy obrazach. Bezrefleksyjny hejt oraz mowa nienawiści są zjawiskiem powszechnym, odciskającym wyraźne piętno na kształtującej się osobowości młodego człowieka.

W związku z tym niezwykle istotne jest zadbanie o umiejętność przyjaznej, otwartej komunikacji opartej na poszanowaniu granic drugiej osoby.

W trakcie warsztatu uczniowie przećwiczą rozróżnianie hejtu od krytycznej opinii. Dowiedzą się, co czuje ofiara przemocy słownej oraz jakie konsekwencje swego zachowania ponosi hejter. Rozwiną także umiejętność radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach.

Podstawa programowa

Rozróżnianie mowy nienawiści od krytycznych opinii, wypracowanie metod radzenia sobie z przemocą w mediach społecznościowych i prezentacja alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii. Budowanie umiejętności komunikacji bez przemocy i rozwiązywania konfliktów.
Zajęcia odbywają się o godz. 13:00 i trwają do godz. 15:00

Zwiedzanie ze ścieżką rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział grupy na 2-3 osobowe zespoły. Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksperymentując samodzielnie przy określonych stanowiskach wystawy. Liczba pytań oraz ich stopień trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego).

Po wyznaczonym czasie (ok. 80 min) następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, dzięki automatycznemu systemowi zliczania. Następnie, prezentowane są wyniki poszczególnych grup, a nauczyciel może otrzymać raport z tak przeprowadzonej interaktywnej lekcji. W trakcie trwania ścieżki tematycznej, grupa ma możliwość samodzielnego zwiedzania pozostałych stanowisk wystawy niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie „Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów nowych zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, enkulturacja.

Informacje praktyczne:

Informacje o ofercie:

Skip to content