tel. +48 56 690 49 90
tel. + 48 56 690 49 51 (kasy)
pl Polski

Projekty badawcze w CNMW dla każdego!

Celem projektu jest popularyzacja idei nauki obywatelskiej (citizen science) w ramach działania, które wyposaży uczestników projektu w umiejętności z zakresu metodologii nauk przyrodniczych oraz komunikacji nauki. 

W ramach działań w projekcie odbędą się dwie konferencje oraz osiem spotkań dla członków zespołów badawczych (15 osób), które z wykorzystaniem infrastruktury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zrealizują autorskie projekty badawcze z zakresu nauk przyrodniczych. 

W trakcie pierwszej konferencji uczestnicy zapoznają się z metodologią przygotowania projektu badawczego, prac badawczych, opracowania wyników, przygotowania raportu i jego efektywnego (efektownego) zaprezentowania. Spotkania poprowadzą specjaliści z zakresu popularyzowania nauki ze Stowarzyszenia “Rzecznicy Nauki”. 

Druga konferencja będzie okazją do zaprezentowania efektów prac badawczych członków zespołów, które wzięły udział w projekcie. 

Zespoły badawcze. Każdy z uczestników tworząc maks. trzyosobowy zespół będzie miał możliwość przeprowadzenia projektu naukowego wg własnego pomysłu, korzystając ze wsparcia merytorycznego i sprzętowego Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

W ten sposób uczestnicy nie tylko dowiedzą się w jaki sposób realizuje się procesy badawcze w nauce, ale też poszerzą swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. 

Dodatkowym efektem jest nabycie przez członków zespołów umiejętności w zakresie przygotowania i przedstawiania swoich dokonań w sposób, aby prezentowane treści były zrozumiałe dla grona odbiorców niedysponującego specjalistyczną wiedzą w danej dziedzinie.

KONFERENCJA INAUGRUJĄCA

Konferencja inicjująca projekt to wykłady i warsztaty dotyczące popularyzacji idei nauki i prezentacja informacji w zakresie komunikacji naukowej. 

W trakcie konferencji uczestnicy wysłuchają trzech wykładów i wezmą udział w warsztatach.

Wykłady – spotkania z ekspertami w zakresie popularyzacji nauki, będącymi również czynnymi naukowcami, nakreślą uczestnikom unikalną perspektywę polskiego świata nauki i popularyzacji nauki oraz świata ich przecięcia, czyli szeroko pojętego świata mediów.

W pierwszym wykładzie zatytułowanym „Co w trawie piszczy w nauce?” trzech przedstawicieli Stowarzyszenia „Rzecznicy Nauki” omówi 3 projekty naukowe, w które aktywnie może zaangażować się społeczeństwo.

W drugim wykładzie zatytułowanym „Co w trawie piszczy w popularyzacji nauki?” dwóch prelegentów nakreśli ciekawe projekty lub inicjatywy z pola, które nazywamy R&D popularyzacji nauki. Są to nowe sposoby rozbudzania ciekawości i angażowania społeczeństwa, często inspirowane na zagranicznych rozwiązaniach, ale niekiedy autorskie, testowane w nielicznych miejscach w Polsce lub przez pojedynczych naukowców i popularyzatorów nauki, w które zawsze ktoś z publiczności będzie mógł się zaangażować.

Trzeci wykład, zatytułowany „Dziś też jest Prima Aprilis, czyli jak się bronić przed fake newsami?” to opowieść o tym jak powstają fałszywe naukowe informacje w mediach i jak je rozpoznawać. Wykład będzie prowadzony przez rzecznika nauki i psychologa z zaprzyjaźnionej „Małej Psychologii” (portal popularnonaukowy), z którymi rzecznicy prowadzili kampanię społeczną ADowodzikJest?

Wykłady będą miały format interaktywny, publiczność będzie angażowana poprzez wykonywanie prostych eksperymentów lub poprzez głosowanie na najlepszy projekt naukowy.

W drugiej części konferencji odbędzie się osiem równoległych sesji szkolenia pn. „ARS MOLLIS” (łac. umiejętności miękkie). Skupimy się na umiejętności wygłaszania krótkich wystąpień o tematyce związanej z wykonywanymi działaniami popularnonaukowymi lub z popularyzacją zagadnień naukowych szerszemu gronu odbiorców.

Na pierwszym rodzaju szkoleń przećwiczymy wszystkie aspekty wystąpień od strony werbalnej: celność używanych argumentów, storytelling, dotarcie do grupy odbiorców itp.

Na drugim rodzaju szkoleń będziemy ćwiczyć stronę werbalną: gestykulacją, mimiką, postawą, oraz intonacją. Będziemy pracować z kamerą, nagrywać wystąpienia, a potem wspólnie je oglądać i okraszać konstruktywnym komentarzem.

Każdy z uczestników otrzyma zestaw ćwiczeń dostosowany do swoich potrzeb, tak aby potem mógł sam w domu doskonalić swoje umiejętności miękkie. Dodatkowo każdy uczestnik wyjdzie ze szkolenia przygotowany do opowiedzenia innym o swoim projekcie popularnonaukowym.

ZESPOŁY BADAWCZE | spotkania

Zespoły badawcze zostaną utworzone przez młodzież od 15. roku życia. Jeden zespół mogą utworzyć maksymalnie trzy osoby, które w okresie od października 2021 r. do kwietnia roku następnego zrealizują autorskie prace badawcze przy wsparciu zespołu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. 

Tematyka zajęć:

Spotkanie 1: podział na zespoły badawcze 2-3 osobowe. Wybór maks. 6 realizowanych projektów, zaproponowanych przez uczestników, bądź przez CNMW. Zapoznanie z metodologią eksperymentu naukowego.

Spotkanie 2: sformułowanie szczegółowych problemów badawczych. Przygotowanie teoretyczne, sformułowanie hipotez.

Spotkanie 3: pierwsze próby doświadczalne, konstruowanie prototypów doświadczenia. Stworzenie listy zakupów potrzebnych do zrealizowania docelowych modeli doświadczeń.

Spotkanie 4: budowanie właściwych modeli zaprojektowanego doświadczenia.

Spotkanie 5: przeprowadzenie odpowiednich pomiarów na zbudowanym modelu problemu badawczego.

Spotkanie 6: analiza otrzymanych rezultatów, konfrontacja wyników z postawionymi hipotezami.

Spotkanie 7: przeprowadzenie ewentualnych dodatkowych i potrzebnych pomiarów. Przygotowanie analizy błędów pomiarowych.

Spotkanie 8: przygotowanie plakatu/prezentacji/wystąpienia z przeprowadzonych badań.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Członkowie utworzonych zespołów badawczych zaprezentują uczestnikom konferencji zrealizowane miniprojekty badawcze. Wykorzystają przy tym nabyte kompetencje miękkie.  

Działanie pozwoli uczestnikom konferencji na zaprezentowanie swoich dokonań szerszemu gronu odbiorców, pokazując tym samym, że nauką mogą zajmować się “nieprofesjonaliści”.

Dodatkowo, w trakcie pikniku z okazji Dnia Dziecka – “Naukowa Petarda” zostaną zaprezentowane przeprowadzone badania i ich wyniki w formie sesji plakatowej i zbudowanych modeli doświadczeń.

Działanie “Projekty badawcze w CNMW dla każdego!”
jest dofinansowane
w ramach programu “Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministra Edukacji i Nauki. 
Klauzula informacyjna RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Władysława Łokietka 5;
  2. z inspektorem ochrony danych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy można skontaktować się pod numerem telefonu: 56 690 49 90;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia i udziału w projekcie “Projekty badawcze w CNMW dla każdego!” na podstawie art. 6 ust 1 pkt b/c;
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT w ramach systemu rejestracji online;
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 latu;
  6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zgłoszenia i udziału w projekcie “Projekty badawcze w CNMW dla każdego!”
Skip to content