tel. +48 56 690 49 90
tel. + 48 56 690 49 51 (kasy)
pl Polski

ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLI/ZERÓWEK

WTORKI-PIĄTKI | godz. 9:00-10:30

Zapraszamy grupy przedszkolne w niesamowitą kosmiczną podróż. Odkryjemy na nowo wszystkie planety Układu Słonecznego, sprawdzimy, jakie są różnice w ich wielkościach.

Powiemy też co nieco o Mikołaju Koperniku, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Zachęcimy najmłodszych do twórczej zabawy klockami. Podczas niej uwolnią swoją kosmiczną wyobraźnię i stworzą planetę, na której chcieliby zamieszkać.

Po części warsztatowej dzieci są zapoznawane z różnymi rodzajami emocji z wykorzystaniem eksponatów “Ścieżki dorastania”.

Podstawa programowa: zdobycie umiejętności pozycjonowania Ziemi w Układzie Słonecznym i wiedzy o odkryciu polskiego astronoma Mikołaja Kopernika; rozbudzenie kreatywności; zabawa w grupie i współdziałanie z innymi dziećmi podczas zabawy; ekspresja twórcza podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy.

Do 24 marca 2024 roku zajęcia odbywają się w budynku głównym CNMW (MW1).

SZKOŁY PODSTAWOWE

WTORKI

Czy witaminy są ważne dla zdrowia człowieka? Jakie funkcje pełni witamina C w naszym organizmie? Jakie są konsekwencje jej niedoboru i nadmiaru? Podczas warsztatu odpowiemy na powyższe pytania i przy pomocy doświadczeń chemicznych sprawdzimy m.in., które produkty mają wysoką zawartość witaminy C.

Cele ogólne zajęć:
 • zapoznanie się ze sprzętem laboratoryjnym;
 • opanowanie podstawowych technik laboratoryjnych;
 • wykonywanie doświadczeń z użyciem odczynników;
 • ćwiczenie precyzyjności i dokładności;
 • nauka wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów
 • czerpanie satysfakcji z efektów pracy indywidualnej i zespołowej.

  Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie, osiąganie sprawności motorycznej (motoryka mała) i sensorycznej, kształtowanie umiejętności skutecznego działania i komunikacji, edukacja ekologiczna.
Istnieją na Ziemi różne gatunki istot, ale czym dla nas jest gatunek ludzki? Spróbujmy spojrzeć na nas ludzi z perspektywy przybysza z kosmosu. Kim dla nas jest istota ludzka, Ziemianin – czyli kto? Co łączy ludzi, a co nas od siebie różni? To jak wyglądamy nie jest jedyną cechą, która może łączyć lub różnić nas od siebie.

Możemy mieć wspólne pasje, różne temperamenty (osobowości), inne marzenia. Biorąc udział w loterii genowej, gdy przychodzimy na świat, nie mamy wpływu na to, co nam przypadnie w udziale – niebieskie oczy, brązowe, a może zielone?

Ważne, aby starać się umiejętnie wykorzystać to, co nam przypadło, ponieważ każda nasza cecha ma swoją wartość, a różnorodność tylko może nas wzmocnić.

Podstawa programowa: wprowadzanie uczniów w świat wartości tolerancji i empatii; wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, a także doceniania indywidualności, różnorodności, kulturowej i narodowej odmienności; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat i świadomie, z szacunkiem oraz w harmonii współistnieć z innymi ludźmi.
Komórka, zgodnie z przyjętą definicją najmniejsza samodzielna i funkcjonalna część organizmu.

Komórki fascynują swoimi kształtami, funkcjami, przystosowaniem i złożonością. Rośliny, zwierzęta, grzyby, bakterie posiadają szereg cech komórek które je wyróżniają, sprawiając że są niezwykłe i unikatowe.

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z fascynującym mikroświatem komórek, dokonają obserwacji najważniejszych typów komórek. Dostaną niepowtarzalną okazję na własne oczy porównać ich cechy i przekonać się o ich niezwykłości.

Podstawa programowa: Doskonalenie umiejętności mikroskopowania, wykonywania prostych preparatów do obserwacji mikroskopowych, rozwijanie wiedzy związanej z biologicznymi podstawami życia, rozwijanie zainteresowań z zakresu nauk biologicznych, ze szczególnym naciskiem położonym na mikroskopię, rozwijanie postawy odkrywczej wobec siebie samego jak i otaczającego świata. Zagadnienia: typy komórek, klasyfikacja komórek, cechy komórek roślinnych, zwierzęcych, komórek bakterii, komórek grzybów, profilaktyka przeciwnowotworowa, antybiotykoterapia.
Zwiedzanie ze ścieżką jest połączeniem warsztatu i zwiedzania wystawy “Ścieżki dorastania” z elementem grywalizacji.

Zajęcia rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział klasy na 2-3 osobowe zespoły.

Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksplorując samodzielnie określone stanowiska wystawy.

Liczba pytań oraz stopień ich trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Krótszy zestaw przygotowano dla klas 4-6 SP, nieco dłuższy dla klas 7-8 SP oraz uczniów szkół średnich.

Po wyznaczonym czasie ok. 70 – 80 min, następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, które są rejestrowane przez system automatycznego zliczania odpowiedzi. Następnie prezentowane są wyniki poszczególnych grup.

W trakcie trwania ścieżki tematycznej, po wykonaniu zadań, grupa ma możliwość samodzielnej eksploracji pozostałych stanowisk wystawy, niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie “Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, rozwija pracę zespołową i daje możliwość rywalizacji w atmosferze zabawy, którą uczniowie bardzo lubią.

Podstawa programowa: Budowanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, budowanie relacji w zespole klasowym, poznanie zagadnień związanych dojrzewaniem emocjonalnym, fizjologicznym oraz dorastaniem w sensie społecznym i kulturowym.

ŚRODY

Warsztaty, podczas których uczniowie poznają sylwetki kilku naukowców.Jednym z nich będzie miejscowy toruński uczony – Mikołaj Kopernik.

Uczniowie samodzielnie wykonają kilka zadań i eksperymentów naukowych z dziedzin przyrodniczych. Poprzez zabawę zdobędą nowe doświadczenia i umiejętności, m.in. umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń. Poznają i skorzystają z licznych sprzętów potrzebnych do pracy naukowcom.

Warsztat, poza aspektem edukacyjnym dodatkowo, wzmocni umiejętności pracy w grupie oraz sprawności motoryczne i sensoryczne uczniów.

Cele ogólne:
 • zapoznanie się ze sprzętem laboratoryjnym;
 • opanowanie podstawowych technik laboratoryjnych;
 • wykonywanie doświadczeń z użyciem odczynników;
 • ćwiczenie precyzyjności i dokładności;
 • nauka wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów
 • czerpanie satysfakcji z efektów pracy indywidualnej i zespołowej.

  Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie, osiąganie sprawności motorycznej (motoryka mała) i sensorycznej, kształtowanie umiejętności skutecznego działania i komunikacji, edukacja ekologiczna.
 • Czym jest dorosłość? Kiedy stajemy się dojrzali? – odpowiedzi na te pytania są złożone i w dużej mierze zależą od kultury i wyznawanych w niej wartościach. Ponadto w ostatnich dekadach okres dorastania wydłużył się i często trudno jest stwierdzić, kiedy dana osoba jest całkowicie dorosła.

  W trakcie zajęć przedstawimy trzy wymiary dorastania człowieka: fizyczny, psychiczny oraz społeczno-kulturowy. Warsztat będzie miał formę dyskusji z wykorzystaniem pracy w grupach.

  Uczestnicy warsztatu podejmą refleksję nad tym, jak wielowymiarowym zjawiskiem jest dorosłość, a także rozwiną umiejętności dyskusji (w tym argumentowania swoich racji), samodzielnego rozwiązywania problemów oraz koleżeńskiej współpracy.

  Podstawa programowa: zajęcia wpisują się w podstawę programową dla godziny wychowawczej, a ich treść dostosowana jest do wieku odbiorcy. Co to znaczy być dojrzałym. Dojrzałość psychiczna, fizyczna, emocjonalna i społeczna.
  Na naszych zajęciach zajmiemy się grawitacją – i trochę też ciężarem. Tylko trochę, bo przekonamy się, że nie musi być ciężko nawet tam gdzie grawitacja jest duża. Wręcz przeciwnie, nieważkość nie jest tak trudna do uzyskania, a kto wie, może i uda nam się ją w bezsporny i naoczny sposób stwierdzić!

  Ale to nie wszystko, bo nauczymy się jak wyznaczać środek ciężkości i przekonamy się jak ważny może on być w budownictwie – tak, tak będą klocki. Dowiemy się też, że rozmiar Ziemi można w przybliżeniu wyznaczyć posługując się jedynie linijką i stoperem – bez ruszania się z miejsca, nawet w nocy i na różne sposoby, wszystkie łatwe i ciekawe!

  Grawitacja jest słabą siłą i bardzo trudno jest zmierzyć przyciąganie się małych ciał – nam jednak uda się skonstruować i przetestować prosty przyrząd, dzięki któremu można to zrobić.

  W jubileuszowym roku nie zabraknie też Kopernika – astronoma i nazwanego na jego cześć krateru księżycowego. A jeśli to wciąż mało, to zdradzimy że będzie i rollercoaster! Ciekawi?

  Podstawa programowa: pojęcia: siły ciężkości; związku między siłą, masą i przyspieszeniem grawitacyjnym; energii kinetycznej, potencjalnej grawitacji i potencjalnej sprężystości; wykonanej pracy jako zmianę energii; prawa powszechnego ciążenia, siły dośrodkowej, nieważkości, tworzenie modeli fizycznych wybranych zjawisk, formułowanie hipotez i prezentowanie możliwych metod jej weryfikacji; przeprowadzanie wybranych obserwacji, pomiarów i doświadczeń, korzystając z ich opisów; planowanie i modyfikowanie ich przebiegu, opisywanie przebiegu doświadczenia lub pokazu; wyróżnianie kluczowych kroków i sposobów postępowania oraz wskazywanie roli użytych przyrządów.
  Komórka, zgodnie z przyjętą definicją najmniejsza samodzielna i funkcjonalna część organizmu.

  Komórki fascynują swoimi kształtami, funkcjami, przystosowaniem i złożonością. Rośliny, zwierzęta, grzyby, bakterie posiadają szereg cech komórek które je wyróżniają, sprawiając że są niezwykłe i unikatowe.

  Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z fascynującym mikroświatem komórek, dokonają obserwacji najważniejszych typów komórek. Dostaną niepowtarzalną okazję na własne oczy porównać ich cechy i przekonać się o ich niezwykłości.

  Podstawa programowa: Doskonalenie umiejętności mikroskopowania, wykonywania prostych preparatów do obserwacji mikroskopowych, rozwijanie wiedzy związanej z biologicznymi podstawami życia, rozwijanie zainteresowań z zakresu nauk biologicznych, ze szczególnym naciskiem położonym na mikroskopię, rozwijanie postawy odkrywczej wobec siebie samego jak i otaczającego świata. Zagadnienia: typy komórek, klasyfikacja komórek, cechy komórek roślinnych, zwierzęcych, komórek bakterii, komórek grzybów, profilaktyka przeciwnowotworowa, antybiotykoterapia.
  Zwiedzanie ze ścieżką jest połączeniem warsztatu i zwiedzania wystawy “Ścieżki dorastania” z elementem grywalizacji.

  Zajęcia rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział klasy na 2-3 osobowe zespoły.

  Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksplorując samodzielnie określone stanowiska wystawy.

  Liczba pytań oraz stopień ich trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Krótszy zestaw przygotowano dla klas 4-6 SP, nieco dłuższy dla klas 7-8 SP oraz uczniów szkół średnich.

  Po wyznaczonym czasie ok. 70 – 80 min, następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, które są rejestrowane przez system automatycznego zliczania odpowiedzi. Następnie prezentowane są wyniki poszczególnych grup.

  W trakcie trwania ścieżki tematycznej, po wykonaniu zadań, grupa ma możliwość samodzielnej eksploracji pozostałych stanowisk wystawy, niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

  Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie “Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, rozwija pracę zespołową i daje możliwość rywalizacji w atmosferze zabawy, którą uczniowie bardzo lubią.

  Podstawa programowa: Budowanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, budowanie relacji w zespole klasowym, poznanie zagadnień związanych dojrzewaniem emocjonalnym, fizjologicznym oraz dorastaniem w sensie społecznym i kulturowym.

  CZWARTKI

  Czy witaminy są ważne dla zdrowia człowieka? Jakie funkcje pełni witamina C w naszym organizmie? Jakie są konsekwencje jej niedoboru i nadmiaru?

  Podczas warsztatu odpowiemy na powyższe pytania i przy pomocy doświadczeń chemicznych sprawdzimy m.in., które produkty mają wysoką zawartość witaminy C.

  Cele ogólne zajęć:
 • zapoznanie się ze sprzętem laboratoryjnym;
 • opanowanie podstawowych technik laboratoryjnych;
 • wykonywanie doświadczeń z użyciem odczynników;
 • ćwiczenie precyzyjności i dokładności;
 • nauka wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów
 • czerpanie satysfakcji z efektów pracy indywidualnej i zespołowej.

  Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie, osiąganie sprawności motorycznej (motoryka mała) i sensorycznej, kształtowanie umiejętności skutecznego działania i komunikacji, edukacja ekologiczna.
 • Polska to piękny kraj pełen różnorodnych dóbr i wspaniałych krajobrazów. Lasy, jeziora, góry, morze – z tego wszystkiego możemy korzystać, ciesząc się darami natury. Jednak Polska to również gospodarka: rolnictwo, górnictwo, rybołówstwo, leśnictwo.

  Z czego słyną poszczególne regiony naszego kraju? Jak dobrze orientować się w geografii Polski? Tego dowiecie się na naszych warsztatach, podczas których będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda nasz kraj: geograficznie, etnograficznie, przemysłowo. Wszyscy będą już wiedzieć, z czego słyną Śląsk, Mazury, czy Pomorze. Czas odkryć naszą, dużą ojczyznę!

  Podstawa programowa: wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym patriotyzmu i szacunku dla tradycji; wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; poznanie wybranych krajobrazów Polski, ich głównych cech i składników; określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego.
  Na naszych zajęciach zajmiemy się grawitacją – i trochę też ciężarem. Tylko trochę, bo przekonamy się, że nie musi być ciężko nawet tam gdzie grawitacja jest duża. Wręcz przeciwnie, nieważkość nie jest tak trudna do uzyskania, a kto wie, może i uda nam się ją w bezsporny i naoczny sposób stwierdzić!

  Ale to nie wszystko, bo nauczymy się jak wyznaczać środek ciężkości i przekonamy się jak ważny może on być w budownictwie – tak, tak będą klocki. Dowiemy się też, że rozmiar Ziemi można w przybliżeniu wyznaczyć posługując się jedynie linijką i stoperem – bez ruszania się z miejsca, nawet w nocy i na różne sposoby, wszystkie łatwe i ciekawe!

  Grawitacja jest słabą siłą i bardzo trudno jest zmierzyć przyciąganie się małych ciał – nam jednak uda się skonstruować i przetestować prosty przyrząd, dzięki któremu można to zrobić.

  W jubileuszowym roku nie zabraknie też Kopernika – astronoma i nazwanego na jego cześć krateru księżycowego. A jeśli to wciąż mało, to zdradzimy że będzie i rollercoaster! Ciekawi?

  Podstawa programowa: pojęcia: siły ciężkości; związku między siłą, masą i przyspieszeniem grawitacyjnym; energii kinetycznej, potencjalnej grawitacji i potencjalnej sprężystości; wykonanej pracy jako zmianę energii; prawa powszechnego ciążenia, siły dośrodkowej, nieważkości, tworzenie modeli fizycznych wybranych zjawisk, formułowanie hipotez i prezentowanie możliwych metod jej weryfikacji; przeprowadzanie wybranych obserwacji, pomiarów i doświadczeń, korzystając z ich opisów; planowanie i modyfikowanie ich przebiegu, opisywanie przebiegu doświadczenia lub pokazu; wyróżnianie kluczowych kroków i sposobów postępowania oraz wskazywanie roli użytych przyrządów.
  Komórka, zgodnie z przyjętą definicją najmniejsza samodzielna i funkcjonalna część organizmu.

  Komórki fascynują swoimi kształtami, funkcjami, przystosowaniem i złożonością. Rośliny, zwierzęta, grzyby, bakterie posiadają szereg cech komórek które je wyróżniają, sprawiając że są niezwykłe i unikatowe.

  Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z fascynującym mikroświatem komórek, dokonają obserwacji najważniejszych typów komórek. Dostaną niepowtarzalną okazję na własne oczy porównać ich cechy i przekonać się o ich niezwykłości.

  Podstawa programowa: Doskonalenie umiejętności mikroskopowania, wykonywania prostych preparatów do obserwacji mikroskopowych, rozwijanie wiedzy związanej z biologicznymi podstawami życia, rozwijanie zainteresowań z zakresu nauk biologicznych, ze szczególnym naciskiem położonym na mikroskopię, rozwijanie postawy odkrywczej wobec siebie samego jak i otaczającego świata. Zagadnienia: typy komórek, klasyfikacja komórek, cechy komórek roślinnych, zwierzęcych, komórek bakterii, komórek grzybów, profilaktyka przeciwnowotworowa, antybiotykoterapia.
  Zwiedzanie ze ścieżką jest połączeniem warsztatu i zwiedzania wystawy “Ścieżki dorastania” z elementem grywalizacji.

  Zajęcia rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział klasy na 2-3 osobowe zespoły.

  Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksplorując samodzielnie określone stanowiska wystawy.

  Liczba pytań oraz stopień ich trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Krótszy zestaw przygotowano dla klas 4-6 SP, nieco dłuższy dla klas 7-8 SP oraz uczniów szkół średnich.

  Po wyznaczonym czasie ok. 70 – 80 min, następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, które są rejestrowane przez system automatycznego zliczania odpowiedzi. Następnie prezentowane są wyniki poszczególnych grup.

  W trakcie trwania ścieżki tematycznej, po wykonaniu zadań, grupa ma możliwość samodzielnej eksploracji pozostałych stanowisk wystawy, niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

  Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie “Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, rozwija pracę zespołową i daje możliwość rywalizacji w atmosferze zabawy, którą uczniowie bardzo lubią.

  Podstawa programowa: Budowanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, budowanie relacji w zespole klasowym, poznanie zagadnień związanych dojrzewaniem emocjonalnym, fizjologicznym oraz dorastaniem w sensie społecznym i kulturowym.

  PIĄTKI

  Warsztaty, podczas których uczniowie poznają sylwetki kilku naukowców.Jednym z nich będzie miejscowy toruński uczony – Mikołaj Kopernik.

  Uczniowie samodzielnie wykonają kilka zadań i eksperymentów naukowych z dziedzin przyrodniczych. Poprzez zabawę zdobędą nowe doświadczenia i umiejętności, m.in. umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń. Poznają i skorzystają z licznych sprzętów potrzebnych do pracy naukowcom.

  Warsztat, poza aspektem edukacyjnym dodatkowo, wzmocni umiejętności pracy w grupie oraz sprawności motoryczne i sensoryczne uczniów.

  Cele ogólne:
 • zapoznanie się ze sprzętem laboratoryjnym;
 • opanowanie podstawowych technik laboratoryjnych;
 • wykonywanie doświadczeń z użyciem odczynników;
 • ćwiczenie precyzyjności i dokładności;
 • nauka wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów
 • czerpanie satysfakcji z efektów pracy indywidualnej i zespołowej.

  Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie, osiąganie sprawności motorycznej (motoryka mała) i sensorycznej, kształtowanie umiejętności skutecznego działania i komunikacji, edukacja ekologiczna.
 • Młodzież w wieku dorastania boryka się z licznymi problemami w skutecznym porozumiewaniu się. Nie bez znaczenia jest tu wpływ mediów społecznościowych, częstokrotnie brutalnych i radykalnych w swych opiniach, treściach czy obrazach.

  Bezrefleksyjny hejt oraz mowa nienawiści są zjawiskiem powszechnym, odciskającym wyraźne piętno na kształtującej się osobowości młodego człowieka.

  W związku z tym niezwykle istotne jest zadbanie o umiejętność przyjaznej, otwartej komunikacji opartej na poszanowaniu granic drugiej osoby.

  W trakcie warsztatu uczniowie przećwiczą rozróżnianie hejtu od krytycznej opinii. Dowiedzą się, co czuje ofiara przemocy słownej oraz jakie konsekwencje swego zachowania ponosi hejter. Rozwiną także umiejętność radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach.

  Podstawa programowa: rozróżnianie mowy nienawiści od krytycznych opinii, wypracowanie metod radzenia sobie z przemocą w mediach społecznościowych i prezentacja alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii. Budowanie umiejętności komunikacji bez przemocy i rozwiązywania konfliktów.
  Na naszych zajęciach zajmiemy się grawitacją – i trochę też ciężarem. Tylko trochę, bo przekonamy się, że nie musi być ciężko nawet tam gdzie grawitacja jest duża. Wręcz przeciwnie, nieważkość nie jest tak trudna do uzyskania, a kto wie, może i uda nam się ją w bezsporny i naoczny sposób stwierdzić!

  Ale to nie wszystko, bo nauczymy się jak wyznaczać środek ciężkości i przekonamy się jak ważny może on być w budownictwie – tak, tak będą klocki. Dowiemy się też, że rozmiar Ziemi można w przybliżeniu wyznaczyć posługując się jedynie linijką i stoperem – bez ruszania się z miejsca, nawet w nocy i na różne sposoby, wszystkie łatwe i ciekawe!

  Grawitacja jest słabą siłą i bardzo trudno jest zmierzyć przyciąganie się małych ciał – nam jednak uda się skonstruować i przetestować prosty przyrząd, dzięki któremu można to zrobić.

  W jubileuszowym roku nie zabraknie też Kopernika – astronoma i nazwanego na jego cześć krateru księżycowego. A jeśli to wciąż mało, to zdradzimy że będzie i rollercoaster! Ciekawi?

  Podstawa programowa: pojęcia: siły ciężkości; związku między siłą, masą i przyspieszeniem grawitacyjnym; energii kinetycznej, potencjalnej grawitacji i potencjalnej sprężystości; wykonanej pracy jako zmianę energii; prawa powszechnego ciążenia, siły dośrodkowej, nieważkości, tworzenie modeli fizycznych wybranych zjawisk, formułowanie hipotez i prezentowanie możliwych metod jej weryfikacji; przeprowadzanie wybranych obserwacji, pomiarów i doświadczeń, korzystając z ich opisów; planowanie i modyfikowanie ich przebiegu, opisywanie przebiegu doświadczenia lub pokazu; wyróżnianie kluczowych kroków i sposobów postępowania oraz wskazywanie roli użytych przyrządów.
  Zwiedzanie ze ścieżką jest połączeniem warsztatu i zwiedzania wystawy “Ścieżki dorastania” z elementem grywalizacji.

  Zajęcia rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział klasy na 2-3 osobowe zespoły.

  Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksplorując samodzielnie określone stanowiska wystawy.

  Liczba pytań oraz stopień ich trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Krótszy zestaw przygotowano dla klas 4-6 SP, nieco dłuższy dla klas 7-8 SP oraz uczniów szkół średnich.

  Po wyznaczonym czasie ok. 70 – 80 min, następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, które są rejestrowane przez system automatycznego zliczania odpowiedzi. Następnie prezentowane są wyniki poszczególnych grup.

  W trakcie trwania ścieżki tematycznej, po wykonaniu zadań, grupa ma możliwość samodzielnej eksploracji pozostałych stanowisk wystawy, niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

  Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie “Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, rozwija pracę zespołową i daje możliwość rywalizacji w atmosferze zabawy, którą uczniowie bardzo lubią.

  Podstawa programowa: Budowanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, budowanie relacji w zespole klasowym, poznanie zagadnień związanych dojrzewaniem emocjonalnym, fizjologicznym oraz dorastaniem w sensie społecznym i kulturowym.

  INFORMACJE PRAKTYCZNE:

  Uczestnicy zajęć mogą skorzystać z konsultacji, które odbywają się w każdy czwartek miesiąca w siedzibie Centrum Innowacyjnej Edukacji (MW2)w godz. 15:00-17:00. Na zajęciach otrzymają formularz zgody rodzica/opiekuna na udział w konsultacjach.

  Rezerwacji terminu można dokonać u Anastasji Szarszewskiej: a.szarszewska@centrumnowoczesnosci.org.pl. Koniecznie należy podać imię, nazwisko oraz termin (dzień, godzinę). Pracownicy PP-P jednego dnia mogą przyjąć do 4 osób. Uczniowie mogą skorzystać z możliwości konsultacji wspólnie z rodzicami/opiekunami.
  Od stycznia 2024 roku do oferty wprowadzamy zwiedzanie z przewodnikiem na wystawach w głównym budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (MW1) oraz w Centrum Innowacyjnej Edukacji (MW2). Chcąc skorzystać z oferty “zwiedzania z przewodnikiem” trzeba dokupić bilet w cenie 5 zł/os.

  W celu zamówienia usługi – prosimy o kontakt z Sebastianem Świerczem (tel. + 48 667 899 069) lub kasami (tel. 56 690 49 51).

  SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

  WTORKI

  Tematem naszego spotkania będzie ciepło – słowo to można rozumieć na różne sposoby, a nawet w samej fizyce wyróżnia się różne jego formy. My skoncentrujemy się na formie najjaśniejszej, a jednocześnie najmniej jasnej – jak to rozumieć?

  Najjaśniejszej, bo zajmiemy się promieniowaniem, które jest związane ze światłem, a najciemniejszej, bo światło to nie musi być wcale jasne dla naszego wzroku. Sam proces promieniowania i pochłaniania też wcale nie jest taki całkiem jasny, ale my sprawimy, że to co ciemne na pewno nam się rozjaśni, dzięki ciekawym i zaskakującym doświadczeniom, które razem wykonamy.

  W szczególności sprawdzimy jak radiacyjny przekaz energii zależy od charakterystyk powierzchni ogrzewających się lub chłodzących się obiektów, przekonamy się że samo określenie ,,przeźroczyste” lub ,,nieprzeźroczyste” jest bardzo niewystarczające w fizyce – wreszcie, przetestujemy model tzw. tarczy słonecznej telekopu Jamesa Webba! A więc do dzieła, na spokojnie i na chłodno uda nam się poznać sporo tajników ciepła.

  Podstawa programowa: pojęcia: przekazywanie energii mechanicznej i w postaci ciepła zasada zachowania energii, promieniowanie termiczne ciał, temperatura, widmo światła białego, fale elektromagnetyczne; tworzenie modeli fizycznych wybranych zjawisk, formułowanie hipotez i prezentowanie możliwych metod jej weryfikacji; przeprowadzanie wybranych obserwacji, pomiarów i doświadczeń, korzystając z ich opisów; planowanie i modyfikowanie ich przebiegu, opisywanie przebiegu doświadczenia lub pokazu; wyróżnianie kluczowych kroków i sposobów postępowania oraz wskazywanie roli użytych przyrządów; analizowanie i opracowanie wyników pomiarów.
  Zwiedzanie ze ścieżką jest połączeniem warsztatu i zwiedzania wystawy “Ścieżki dorastania” z elementem grywalizacji.

  Zajęcia rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział klasy na 2-3 osobowe zespoły.

  Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksplorując samodzielnie określone stanowiska wystawy.

  Liczba pytań oraz stopień ich trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Krótszy zestaw przygotowano dla klas 4-6 SP, nieco dłuższy dla klas 7-8 SP oraz uczniów szkół średnich.

  Po wyznaczonym czasie ok. 70 – 80 min, następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, które są rejestrowane przez system automatycznego zliczania odpowiedzi. Następnie prezentowane są wyniki poszczególnych grup.

  W trakcie trwania ścieżki tematycznej, po wykonaniu zadań, grupa ma możliwość samodzielnej eksploracji pozostałych stanowisk wystawy, niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

  Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie “Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, rozwija pracę zespołową i daje możliwość rywalizacji w atmosferze zabawy, którą uczniowie bardzo lubią.

  Podstawa programowa: Budowanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, budowanie relacji w zespole klasowym, poznanie zagadnień związanych dojrzewaniem emocjonalnym, fizjologicznym oraz dorastaniem w sensie społecznym i kulturowym.

  ŚRODY

  Czym jest dorosłość? Kiedy stajemy się dojrzali? – odpowiedzi na te pytania są złożone i w dużej mierze zależą od kultury i wyznawanych w niej wartościach. Ponadto w ostatnich dekadach okres dorastania wydłużył się i często trudno jest stwierdzić, kiedy dana osoba jest całkowicie dorosła.

  W trakcie zajęć przedstawimy trzy wymiary dorastania człowieka: fizyczny, psychiczny oraz społeczno-kulturowy. Warsztat będzie miał formę dyskusji z wykorzystaniem pracy w grupach.

  Uczestnicy warsztatu podejmą refleksję nad tym, jak wielowymiarowym zjawiskiem jest dorosłość, a także rozwiną umiejętności dyskusji (w tym argumentowania swoich racji), samodzielnego rozwiązywania problemów oraz koleżeńskiej współpracy.

  Podstawa programowa: zajęcia wpisują się w podstawę programową dla godziny wychowawczej, a ich treść dostosowana jest do wieku odbiorcy. Co to znaczy być dojrzałym. Dojrzałość psychiczna, fizyczna, emocjonalna i społeczna.
  Zwiedzanie ze ścieżką jest połączeniem warsztatu i zwiedzania wystawy “Ścieżki dorastania” z elementem grywalizacji.

  Zajęcia rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział klasy na 2-3 osobowe zespoły.

  Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksplorując samodzielnie określone stanowiska wystawy.

  Liczba pytań oraz stopień ich trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Krótszy zestaw przygotowano dla klas 4-6 SP, nieco dłuższy dla klas 7-8 SP oraz uczniów szkół średnich.

  Po wyznaczonym czasie ok. 70 – 80 min, następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, które są rejestrowane przez system automatycznego zliczania odpowiedzi. Następnie prezentowane są wyniki poszczególnych grup.

  W trakcie trwania ścieżki tematycznej, po wykonaniu zadań, grupa ma możliwość samodzielnej eksploracji pozostałych stanowisk wystawy, niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

  Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie “Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, rozwija pracę zespołową i daje możliwość rywalizacji w atmosferze zabawy, którą uczniowie bardzo lubią.

  Podstawa programowa: Budowanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, budowanie relacji w zespole klasowym, poznanie zagadnień związanych dojrzewaniem emocjonalnym, fizjologicznym oraz dorastaniem w sensie społecznym i kulturowym.

  CZWARTKI

  Zwiedzanie ze ścieżką jest połączeniem warsztatu i zwiedzania wystawy “Ścieżki dorastania” z elementem grywalizacji.

  Zajęcia rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział klasy na 2-3 osobowe zespoły.

  Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksplorując samodzielnie określone stanowiska wystawy.

  Liczba pytań oraz stopień ich trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Krótszy zestaw przygotowano dla klas 4-6 SP, nieco dłuższy dla klas 7-8 SP oraz uczniów szkół średnich.

  Po wyznaczonym czasie ok. 70 – 80 min, następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, które są rejestrowane przez system automatycznego zliczania odpowiedzi. Następnie prezentowane są wyniki poszczególnych grup.

  W trakcie trwania ścieżki tematycznej, po wykonaniu zadań, grupa ma możliwość samodzielnej eksploracji pozostałych stanowisk wystawy, niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

  Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie “Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, rozwija pracę zespołową i daje możliwość rywalizacji w atmosferze zabawy, którą uczniowie bardzo lubią.

  Podstawa programowa: Budowanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, budowanie relacji w zespole klasowym, poznanie zagadnień związanych dojrzewaniem emocjonalnym, fizjologicznym oraz dorastaniem w sensie społecznym i kulturowym.

  PIĄTKI

  Młodzież w wieku dorastania boryka się z licznymi problemami w skutecznym porozumiewaniu się. Nie bez znaczenia jest tu wpływ mediów społecznościowych, częstokrotnie brutalnych i radykalnych w swych opiniach, treściach czy obrazach.

  Bezrefleksyjny hejt oraz mowa nienawiści są zjawiskiem powszechnym, odciskającym wyraźne piętno na kształtującej się osobowości młodego człowieka. W związku z tym niezwykle istotne jest zadbanie o umiejętność przyjaznej, otwartej komunikacji opartej na poszanowaniu granic drugiej osoby.

  W trakcie warsztatu uczniowie przećwiczą rozróżnianie hejtu od krytycznej opinii. Dowiedzą się, co czuje ofiara przemocy słownej oraz jakie konsekwencje swego zachowania ponosi hejter. Rozwiną także umiejętność radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach.

  Podstawa programowa: rozróżnianie mowy nienawiści od krytycznych opinii, wypracowanie metod radzenia sobie z przemocą w mediach społecznościowych i prezentacja alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii. Budowanie umiejętności komunikacji bez przemocy i rozwiązywania konfliktów.
  Biologia jest nauką, z którą stykamy się cały czas, na każdym kroku naszego życia. Najczęściej kojarzona jest z medycyną, jednak możemy spotkać wszędzie, od przemysłu spożywczego po metalurgiczny. Jest nierozerwalnym elementem naszej gospodarki.

  Dziedziną biologii, która skupia się na jej przemysłowym zastosowaniu jest biotechnologia. Słowo to nierozerwalnie u ogółu społeczeństwa jest kojarzone z szeroko pojętą inżynierią genetyczną, nie jest to jednak jej główne narzędzie. Wytworem biotechnologii jest chociażby ser, kefir, jogurt, składniki powszechnie wykorzystywane przez nas w kuchni. Przemysł spożywczy jest sektorem gospodarki, który obok medycy najczęściej korzysta z wytworów i technik biotechnologicznych.

  Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z zagadnieniem biotechnologii, jej wpływem na człowieka, najpowszechniejszym jej zastosowaniem. Wykonają szereg doświadczeń i obserwacji, które przybliżą im techniki wykorzystywane w biotechnologii.

  Podstawa programowa: doskonalenie umiejętności mikroskopowania, wykonywania prostych preparatów do obserwacji mikroskopowych, rozwijanie wiedzy związanej z funkcją biologii w przemyśle, poznanie potrzeby nauczania biologii na poszczególnych etapach edukacji, rozwijanie zainteresowań z zakresu nauk biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii, Zagadnienia: biotechnologia, rodzaje biotechnologii, znaczenie biotechnologii w życiu człowieka i przemyśle, organizmy wykorzystywane w biotechnologii, elektroforeza DNA, metoda PCR, sekwencjonowanie DNA, organizmy transgeniczne i GMO, bioreaktor.
  Zwiedzanie ze ścieżką jest połączeniem warsztatu i zwiedzania wystawy “Ścieżki dorastania” z elementem grywalizacji.

  Zajęcia rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział klasy na 2-3 osobowe zespoły.

  Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksplorując samodzielnie określone stanowiska wystawy.

  Liczba pytań oraz stopień ich trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Krótszy zestaw przygotowano dla klas 4-6 SP, nieco dłuższy dla klas 7-8 SP oraz uczniów szkół średnich.

  Po wyznaczonym czasie ok. 70 – 80 min, następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, które są rejestrowane przez system automatycznego zliczania odpowiedzi. Następnie prezentowane są wyniki poszczególnych grup.

  W trakcie trwania ścieżki tematycznej, po wykonaniu zadań, grupa ma możliwość samodzielnej eksploracji pozostałych stanowisk wystawy, niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

  Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie “Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, rozwija pracę zespołową i daje możliwość rywalizacji w atmosferze zabawy, którą uczniowie bardzo lubią.

  Podstawa programowa: Budowanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, budowanie relacji w zespole klasowym, poznanie zagadnień związanych dojrzewaniem emocjonalnym, fizjologicznym oraz dorastaniem w sensie społecznym i kulturowym.

  INFORMACJE PRAKTYCZNE:

  Uczestnicy zajęć mogą skorzystać z konsultacji, które odbywają się w każdy czwartek miesiąca w siedzibie Centrum Innowacyjnej Edukacji (MW2)w godz. 15:00-17:00. Na zajęciach otrzymają formularz zgody rodzica/opiekuna na udział w konsultacjach.

  Rezerwacji terminu można dokonać u Anastasji Szarszewskiej: a.szarszewska@centrumnowoczesnosci.org.pl. Koniecznie należy podać imię, nazwisko oraz termin (dzień, godzinę). Pracownicy PP-P jednego dnia mogą przyjąć do 4 osób. Uczniowie mogą skorzystać z możliwości konsultacji wspólnie z rodzicami/opiekunami.
  Od stycznia 2024 roku do oferty wprowadzamy zwiedzanie z przewodnikiem na wystawach w głównym budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (MW1) oraz w Centrum Innowacyjnej Edukacji (MW2). Chcąc skorzystać z oferty “zwiedzania z przewodnikiem” trzeba dokupić bilet w cenie 5 zł/os.

  W celu zamówienia usługi – prosimy o kontakt z Sebastianem Świerczem (tel. + 48 667 899 069) lub kasami (tel. 56 690 49 51).

  INFORMACJE PRAKTYCZNE

  Cennik biletów

  Zwiedzanie wystaw

  > bilet normalny: 30 zł
  > bilet ulgowy: 25 zł
  > bilet rodzinny: 80 zł (maks. 4 os.)
  > bilet grupowy: 25 zł/os.
  > bilet Karta Dużej Rodziny: 20 zł/os.

  Warsztaty

  > bilet normalny: 30 zł
  > bilet ulgowy: 25 zł
  > bilet rodzinny: 70 zł (maks. 4 os.)
  > bilet grupowy: 25 zł/os.
  > bilet przedszkolny: 25 zł/os.

  Pracownie

  > bilet grupowy: 25 zł/os. (60 min.)
  > bilet grupowy: 35 zł/os. (120 min.)

  Wystawa "Ścieżki dorastania"

  > bilet normalny: 15 zł
  > bilet ulgowy: 13 zł
  > bilet rodzinny: 40 zł (maks. 4 os.)
  > bilet grupowy: 12 zł/os.
  > ścieżka tematyczna: 25 zł/os.
  > bilet Karta Dużej Rodziny: 10 zł/os.

  Godziny otwarcia

  Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (MW1)

  wtorek-piątek

  9:00-12:00, 12:00-15:00 i 15:00-18:00

  sobota-niedziela

  11:00-17:00

  Centrum Innowacyjnej Edukacji (MW2)

  wtorek-piątek

  9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00

  sobota-niedziela

  11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00

  Oferta edukacyjno-kulturalna będzie realizowana od 12 września 2023 roku.

  W dniach 4-8 września 2023 roku w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy będzie miała miejsce PRZERWA TECHNICZNA.

  Informacje o ofercie

  Skip to content