tel. +48 56 690 49 90
tel. + 48 56 690 49 51 (kasy)
pl Polski

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Priorytet 7. “Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy”
Działanie 7.2. “Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych”

Dane finansowe:

Całkowita wartość projektu: 20 666 188,12 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 13 433 011,28 zł (65% kosztów kwalifikowanych projektu)
Wkład Gminy Miasta Toruń: 7 233 159,92 zł

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet Gminy Miasta Toruń

Termin realizacji:
1 czerwca 2009- 31 grudnia 2013

W dniu 13 maja 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Prace budowlane zrealizowano w okresie od stycznia 2011 r. do marca 2013 r.

Opis projektu:

Celem głównym projektu było utworzenie na terenie zdegradowanego Mokrego Przedmieścia w Toruniu bazy lokalizacyjnej dla rozwoju nowoczesnej, popularyzującej naukę działalności edukacyjnej. Cel został zrealizowany poprzez kompleksową renowację i adaptację  wchodzącego w skład tzw. Młynów Toruńskich budynku dawnych silosów zbożowych i młyna żytniego oraz udostępnienie go miejskiej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. 

W efekcie realizacji projektu na potrzeby Centrum przygotowano 7 kondygnacji o łącznej powierzchni ponad 5,1 tys. m2. Na parterze znajduje się część recepcyjna z kasami, informacją i szatniami oraz sklep z produktami tematycznie powiązanymi z działalnością instytucji. Umieszczono tam również ekspozycję zdjęć dokumentujących stan budynku sprzed rewitalizacji, w trakcie trwania prac budowlanych oraz po ich zakończeniu. W dawnej strefie młyna żytniego ulokowano pomieszczenia z przeznaczeniem na: pięć pracowni naukowych, trzy sale ekspozycyjne dla dzieci, salę szkoleniową i biura dla pracowników Centrum. W części wybudowanej w miejsce silosów zbożowych powstała powierzchnia wystawiennicza. Przedsięwzięcie objęło również zagospodarowanie okolicznego terenu. Obok budynku przygotowano parking z miejscami dla autokarów i samochodów osobowych.

Wykonawcą adaptacji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych “POL-AQUA” S.A. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy wyposażyło obiekt w interaktywne ekspozycje i na początku listopada 2013 r. otworzyło siedzibę dla zwiedzających.

Misją toruńskiego centrum nauki jest pobudzanie kreatywności i inspirowanie odbiorcy do samodzielnych poszukiwań. Instytucja poprzez zabawę i eksperyment (odejście od formuły: “patrz, ale nie dotykaj” na rzecz: “dotknij, sprawdź”) umożliwia aktywne przyswajanie wiedzy o nauce, technice, przyrodzie i kulturze. Goście instytucji mogą m.in. przeprowadzać doświadczenia na wystawach, a także uczestniczyć w pokazach i widowiskach naukowych oraz w warsztatach dla wszystkich grup wiekowych. 

W maju 2013 r. projekt “Centrum Nowoczesności” w efekcie przeprowadzonego badania ewaluacyjnego został uznany jako przykład „dobrych praktyk”. 

W grudniu 2013 r. za przygotowanie i realizację projektu “Centrum Nowoczesności” Gminie Miasta Toruń przyznano “Diament regionu dla najbardziej innowacyjnego podmiotu w regionie” w konkursie “Diamenty Regionu Kujawsko-Pomorskiego” organizowanym przez Wydawnictwo Express Media Sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W dniu 9 czerwca 2015 r. Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia, odebrał nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii “fundusze unijne” za adaptację Młynów Richtera do nowych funkcji.

Realizatorzy:
Koordynacja projektu:
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
ul. Grudziądzka 126B
tel. 56 61 18 554

Realizacja inwestycji:
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Wały Gen. Sikorskiego 10
tel. 56 611 88 40

Treść przygotowana przez Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Toruń.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy znajduje się we wschodniej części Torunia, w dzielnicy (Mokre), w bliskim sąsiedztwie Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego. Siedzibą tego centrum jest zabytkowy budynek dawnego Młyna Richtera – jednego z najcenniejszych toruńskich zabytków architektury przemysłowej.

Otwarcie Centrum nastąpiło 9 listopada 2013 roku. Siedziba instytucji znajduje się w dzielnicy Mokre przy ul. Władysława Łokietka 5 w dawnych Młynach Richtera. Budynki zbudowane na przełomie XIX i XX, teraz całkowicie odrestaurowane, służą nauce i zabawie. Na przestrzeni 5 tys. m², na 6 kondygnacjach znajduje się przestrzeń wystawiennicza, pracownie naukowe, sal ekspozycyjne dla dzieci. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jest instytucją powołaną przez władze miasta Torunia i wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń pod nr 9/10.

Dyrektorem Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jest dr Monika Wiśniewska.

Skip to content