tel. +48 56 690 49 90
tel. + 48 56 690 49 51 (kasy)
pl Polski

Nie czekaj w kolejce kup bilet online

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy to jedyne centrum nauki w woj. kujawsko-pomorskim.

Nasza oferta edukacyjna
i kulturalna jest realizowana
w dwóch obiektach.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Główny budynek naszego centrum nauki, w którym zwiedzisz interaktywne wystawy stałe i czasowe, weźmiesz udział w warsztatach oraz zajęciach
w specjalistycznych pracowniach.

Centrum Innowacyjnej Edukacji

W budynku jest dostępna wystawa "Ścieżki dorastania". Odbywają się w nim warsztaty, wykłady, konferencje czy szkolenia.

GODZINY OTWARCIA

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (MW1)

poniedziałek: nieczynne
wtorek-piątek: 9:00-12:00, 12:00-15:00 i 15:00-18:00
sobota-niedziela: 11:00-17:00
poniedziałek: nieczynne
wtorek-piątek: 9:00-17:00
sobota-niedziela: 11:00-17:00

Centrum Innowacyjnej Edukacji (MW2)

poniedziałek: nieczynne
wtorek-piątek: 9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00
sobota-niedziela: 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00
poniedziałek: nieczynne
wtorek-piątek: 9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00
sobota-niedziela: 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00

GODZINY OTWARCIA KAS

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

wtorek-piątek: godz. 8:30-14:00

sobota-niedziela: godz. 10:40-16:00

Centrum Innowacyjnej Edukacji

wtorek-piątek: godz. 14:30-16:00

sobota-niedziela: godz. 16:30-18:00

CENNIK BILETÓW

obowiązuje na wydarzenia realizowane od 1 stycznia do 25 czerwca 2023 roku włącznie

 • bilet normalny: 25 zł
 • bilet ulgowy: 20 zł
 • bilet rodzinny: 65 zł (maks. 4 os.)
 • bilet grupowy: 20 zł/os.

 • bilet normalny: 25 zł
 • bilet ulgowy: 20 zł
 • bilet rodzinny: 50 zł (maks. 4 os.)
 • bilet grupowy: 20 zł/os.
 • bilet przedszkolny: 20 zł/os.

 • bilet grupowy: 20 zł/os. (60 min.)
 • bilet grupowy: 25 zł/os. (120 min.)

 • bilet normalny: 14 zł
 • bilet ulgowy: 12 zł
 • bilet rodzinny: 35 zł (maks. 4 os.)
 • bilet grupowy: 10 zł/os.
 • ścieżka tematyczna: 20 zł/os.

CENNIK BILETÓW

obowiązuje na wydarzenia realizowane od 27 czerwca do 31 grudnia 2023 roku włącznie

 • bilet normalny: 28 zł
 • bilet ulgowy: 22 zł
 • bilet rodzinny: 72 zł (maks. 4 os.)
 • bilet grupowy: 20 zł/os.

 • bilet normalny: 25 zł
 • bilet ulgowy: 20 zł
 • bilet rodzinny: 50 zł (maks. 4 os.)
 • bilet grupowy: 20 zł/os.
 • bilet przedszkolny: 20 zł/os.

 • bilet grupowy: 20 zł/os. (60 min.)
 • bilet grupowy: 30 zł/os. (120 min.)

 • bilet normalny: 14 zł
 • bilet ulgowy: 12 zł
 • bilet rodzinny: 35 zł (maks. 4 os.)
 • bilet grupowy: 10 zł/os.
 • ścieżka tematyczna: 20 zł/os.

INFORMACJE DOT. BILETÓW/KART

Bilet ulgowy przysługuje: 

 • dzieciom i młodzież do 19. roku życia,
 • studentom i doktorantom do 26. roku życia, 
 • osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej)
 • jednemu opiekunowi towarzyszącemu osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym (po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności), 
 • jednemu opiekunowi towarzyszącemu dziecku niepełnosprawnemu do 16. roku życia (po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność dziecka), 
 • seniorom po 65. roku życia.

Dzieci do 2. roku życia zwiedzają wystawy Centrum bezpłatnie. 

Darmowe bilety wstępu przysługują wychowawcom i opiekunom zorganizowanych grup, którzy korzystają ze zwiedzania wystaw CNMW, oferty zajęć w sali warsztatowej i specjalistycznych pracowni, a także innych dostępnych w danym momencie usług edukacyjnych świadczonych przez CNMW. Warunkiem przyznania bezpłatnego biletu jest korzystanie z oferty CNMW wraz z grupą uczestników, którzy są pod opieką wychowawców lub opiekunów zorganizowanych grup. Jako grupę zorganizowaną rozumie się w przypadku:

 • zwiedzania wystaw, grupę liczącą 10 osób i więcej,
 • warsztatów oraz pracowni multimedialnej, grupę od 20 do 30 osób,
 • pracowni fizycznej bądź biologicznej, grupę od 20 do 36 osób.

Na każde 10 osób w grupie przysługuje 1 opiekun, który może skorzystać z oferty CNMW bezpłatnie.

Nieodpłatne bilety wstępu do CNMW przysługują osobom posiadającym aktualną legitymację pilota, wydaną przez biuro podróży lub innego organizatora zorganizowanych wyjazdów turystycznych, a także przewodnikom turystycznym wycieczek grup zorganizowanych, w sytuacji gdy korzystają z oferty CNMW łącznie z grupą, w ilości nie większej niż jeden pilot/przewodnik na 10 uczestników wycieczki.

O promocyjne bilety wstępu w cenie 5 złotych mogą wnioskować wychowankowie/podopieczni i ich opiekunowie z instytucji działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, takich jak:

 • dom dziecka,
 • oratorium,
 • świetlica terapeutyczna,
 • hospicjum,
 • pogotowie opiekuńcze,
 • ośrodek rehabilitacyjny,
 • ośrodek terapii uzależnień,
 • dom samopomocy dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych lub bezdomnych,
 • dom pogodnej jesieni,
 • szkoła specjalna lub integracyjna,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • organizacja charytatywna organizująca wypoczynek dla dzieci i młodzieży w czasie ferii szkolnych zimowych, świątecznych i letnich,
 • inny podmiot prowadzący działalność na rzecz najuboższych lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, osób chorych i niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje są dostępne w Zarządzeniu nr 11/2018 Dyrektora Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z dnia 15 listopada 2018 roku

Skorzystaj z oferty biletu łączonego w weekendy (normalny: 35 zł, ulgowy: 26 zł), który umożliwia zwiedzanie wystaw dostępnych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i ekspozycji "Ścieżki dorastania" w Centrum Innowacyjnej Edukacji. 

Na podstawie biletu łączonego można zwiedzać wystawy dostępne w budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w godz. 11:00-17:00 (sob.-ndz.) oraz w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji w godz. 9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00. Realizacja wizyty odbywa się tego samego dnia

Prosimy o zwrócenie uwagi na godziny, w których zamierzacie Państwo wykorzystać możliwość zwiedzania na bilecie łączonym. Na przykład: jeżeli planujecie Państwo zwiedzić wystawę "Ścieżki dorastania" w Centrum Innowacyjnej Edukacji w sobotę o godz. 15:00 (maks. do godz. 17:00) - to przypominamy, że zwiedzanie wystaw w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy powinno odbyć się w godzinach udostępniania ekspozycji, czyli w sobotę w godz. 11:00-17:00. 

Osoby posiadające ToruńskąOgólnopolską Kartę Dużej Rodziny, Toruńską Kartę Osoby z Niepełnosprawnością lub Toruńską Kartę Seniora mogą zakupić bilet na zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w cenie 15 złotych. Na wystawę "Ścieżki dorastania" obowiązuje bilet w cenie 10 zł. Zakup biletów "na kartę" jest możliwy wyłącznie w kasie. Przy zakupie należy okazać dokument/-y uprawniające do zakupu tańszego biletu. 

Aby usprawnić zakup biletu do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy prosimy o założenia konta w systemie sprzedaży online (SSO) na stronie: https://bilety.mlynwiedzy.org.pl.

Informujemy, że konta istniejące przed 9 września 2019 roku zostały usunięte ze względów technicznych. Dlatego jeżeli posiadał/-a Pan/-i konto w naszym systemie, prosimy o jego ponowne założenie. Przypominamy, że logowanie jest możliwe za pomocą adresu e-mail. 

Bilety w systemie sprzedaży online można zakupić najpóźniej na dzień przed wydarzeniem. W dniu odbywania się wydarzenia wyłącznie w kasie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy są dostępne – prosimy o kontakt telefoniczny z kasą: 56 690 49 51.

Zgodnie z par. 3 pkt. 9 „Regulaminu sprzedaży i rezerwacji on-line” nie ma możliwości zwrotu biletów zakupionych przez osoby indywidualne. Dotyczy zwiedzania wystaw i warsztatów. 

Przy rezerwacji grupowej można zwrócić w kasie maksymalnie 3 bilety na 20 opłaconych. 

Klikając TUTAJ możesz pobrać formularz zwrotu biletów grupowych w formacie .docx

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021 póz. 2311 z dnia 2021.12.14) informujemy, że: kupując bilet w systemie sprzedaży online prosimy o wpisanie w UWAGACH liczby osób posiadających „unijne zaświadczenie COVID”, które będzie aktualne w dniu wizyty w CNMW/CIE. Kupując w bilet kasach CNMW/CIE prosimy o okazanie „unijnego zaświadczenia COVID”.

W dniu wizyty prosimy o posiadanie „unijnego zaświadczenia COVID”, którego ważność będzie weryfikowana przez pracowników ochrony i/lub pracowników kas CNMW/CIE. Prosimy również o posiadanie i okazanie dokumentu (ze zdjęciem) potwierdzającym tożsamość.

Osoby posiadające zaświadczenie nie są wliczane do limitów liczby osób przebywających w CNMW/CIE. Obecnie nasza instytucja może udostępnić nie więcej niż 30% biletów z ogólnej puli na zwiedzanie/warsztaty/zajęcia w pracowniach.

Zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do tego rozwiązania, które pozwala nam na prowadzenie naszej działalności statutowej, a naszym gościom na korzystanie z oferty edukacyjno-kulturalnej.

DOJAZD

Budynek Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy sąsiaduje z Centrum Innowacyjnej Edukacji.  Jeżeli planujesz dotrzeć do nas samochodem lub środkiem transportu zbiorowego to zachęcamy do skorzystania z nawigacji lub aplikacji “Jak dojadę”. Niedaleko znajduje się dworzec PKP “Toruń Wschodni”. W pobliżu naszych budynków są dostępne stojaki rowerowe, które pozwolą na pozostawienie jednośladu. Najzdrowszym sposobem na dotarcie do nas jest spacer. Pomogą Ci w tym aplikacje nawigacyjne. Od toruńskiej starówki to jakieś pół godziny drogi. 

UDOGODNIENIA

Przed budynkiem jest dostępny bezpłatny parking dla samochodów osobowych, busów  i autokarów. Posiadacze jednośladów mogą zostawić pojazdy przy stojakach rowerowych. 

Wszystkie stanowiska są opisane w języku polskim, niektóre w języku angielskim. Dbamy o to, aby wystawy stałe miały komunikaty w jęz. polskim, angielskim i Braille`a.

Spożywanie posiłków i napojów jest możliwe na parterze, w wydzielonych przestrzeniach na drugim i czwartym piętrze.

Na wystawach i w trakcie zajęć spożywanie posiłków jest zabronione. 

Niestety, nie ma takiej przestrzeni w naszym centrum nauki. W najbliższej okolicy znajdziesz lokale gastronomiczne: "Młyn Smaków", "Mio Piano" czy "Widelec". Sprawdziliśmy i polecamy. 

Pokój opiekuna z dzieckiem znajduje się po prawej stronie na parterze CNMW, za kasami. W budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji również są dostępne miejsca, w których opiekunowie mogą np. przewinąć niemowlaka. 

W budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy są dostępne zamykane szatnie indywidualne i grupowe. W budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji jest dostępna otwarta szatnia. Za rzeczy pozostawione w szatniach CNMW nie ponosi odpowiedzialności.

W przestrzeniach Centrum możesz robić zdjęcia i nagrywać filmy na własny użytek.

Jeżeli chcesz zrealizować profesjonalną sesję zdjęciową napisz do nas.

ZMIANA GODZIN OTWARCIA W 2022/2023 roku

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy będzie czynne w godz. 11:00-17:00 w następujące dni:

6-8 stycznia 2023 r.

4-5 lutego 2023 r.

11-12 lutego 2023 r.

1-3 maja 2023 r.

8-9 czerwca 2023 r.

15 sierpnia 2023 r.

11 listopada 2023 r.

27-30 grudnia 2023 r.

Centrum Innowacyjnej Edukacji będzie czynne w godz. 11:00-19:00 w następujące dni:

6-8 stycznia 2023 r.

4-5 lutego 2023 r.

11-12 lutego 2023 r.

1-3 maja 2023 r.

8-9 czerwca 2023 r.

15 sierpnia 2023 r.

11 listopada 2023 r.

27-30 grudnia 2023 r.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
i Centrum Innowacyjnej Edukacji będą zamknięte w następujące dni:

1-5 stycznia 2023 r.

9-13 stycznia 2023 r.

8-10 kwietnia 2023 r.

1 listopada 2023 r.

22-26 grudnia 2023 r.

31 grudnia 2023 r.

W dniu 18 lutego 2023 r. ze względu na organizację "Naukowych urodzin Mikołaja Kopernika" CNMW (MW1) i CIE (MW2)
są dostępne w godz. 11:00-15:00.

KONTAKT

Sebastian Świercz

tel. + 48 667 899 069 (dostępny od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00)

e-mail: s.swiercz@centrumnowoczesnosci.org.pl

oraz kasy centrum

tel. 56 690 49 51 (dostępny od wtorku do piątku w godz. 8:30-15:00; w soboty i niedziele w godz. 10:30-16:00)

e-mail: kasy@centrumnowoczesnosci.org.pl

Skip to content