tel. +48 56 690 49 90
tel. + 48 56 690 49 51 (kasy)
pl Polski
covid-19

Zasady bezpieczeństwa

Zasłanianie nosa i ust

Obowiązkowe w trakcie przebywania w budynkach Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Centrum Innowacyjnej Edukacji.
Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami zasłanianie przy pomocy maseczki. Przyłbica może być używana dodatkowo. Nie ma możliwości zakrywania nosa i ust przy pomocy szalika, komina, chust i bandan.

Dezynfekcja dłoni

Obowiązkowa przed wejściem do budynków Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Centrum Innowacyjnej Edukacji oraz przed wejściem w przestrzeń wystawienniczą, warsztatową i laboratoryjną.

Dystans społeczny

Zachowany między osobami przy kasach, na klatkach schodowych, w windzie, przestrzeni wystaw oraz w trakcie zajęć.

Limity osób

W toaletach i windzie mogą przebywać maksymalnie dwie osoby. Ograniczyliśmy również liczbę uczestników zajęć oraz osób mogących zwiedzać nasze centrum nauki.

Winda

Z windy mogą korzystać wyłącznie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, mające trudności z poruszaniem oraz osoby z wózkami dziecięcymi.

Wyłączenia związane z zasadami bezpieczeństwa: 

ZASŁANIANIE NOSA I UST

Z obowiązku zasłaniania nos i usta są zwolnione osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie od lekarza.

DYSTANS SPOŁECZNY

Zachowanie dystansu nie dotyczy osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe.

limit osób

W toaletach może przebywać większa liczba osób pod warunkiem, że zamieszkują wspólne gospodarstwo domowe, sprawują opiekę nad osobą niepełnosprawną oraz sprawują opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia.

Dla organizatorów wyjazdów szkolnych/grupowych opracowaliśmy informacje o stosowanych przez nas procedurach bezpieczeństwa przy realizacji poszczególnych form oferty edukacyjnej i kulturalnej. 
Mogą one zostać pobrane ze strony i załączone do karty wycieczki. 

Zwiedzanie CNMW

Zwiedzanie CIE

Warsztaty w CNMW

Pracownie w CNMW

Warsztaty w CIE

ZWROTY COVID-19

Ze względu na sytuację związaną z SARS-CoV-2 informujemy, że istnieje możliwość zwrotu biletów grupowych na zwiedzanie oraz pozostałą ofertę Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. 

Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o wysokość prowizji bankowej związanej z przelewem środków na konto.

Informacje o zwrotach biletów są dostępne na naszej stronie internetowej KLIKNIJ

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu

Sebastian Świercz

tel. + 48 667 899 069 (dostępny od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00)

e-mail: s.swiercz@centrumnowoczesnosci.org.pl

oraz kasy centrum

tel. 56 690 49 51 (dostępny od wtorku do piątku w godz. 8:30-15:00; w soboty i niedziele w godz. 10:30-16:00)

e-mail: kasy@centrumnowoczesnosci.org.pl

Skip to content