KUP BILET NA ZWIEDZANIE

Na wystawę składa się 31 stanowisk, które tworzą trzy ścieżki. Znajdują się wśród nich, zarówno eksponaty wspólne dla dwóch lub trzech ścieżek, jak i eksponaty należące do jednej z nich.

Stanowiska zostaną w większości zaopatrzone w multimedia i nowe technologie, które umożliwią wielopoziomowe zwiedzanie. W wymiarze wirtualnym będzie to możliwe poprzez wykonanie zdjęć, ich opcjonalną publikację na wystawie lub wysłanie ich do siebie i innych przy pomocy poczty elektronicznej.

W wymiarze rzeczywistym z kolei, poprzez możliwość wyboru jednego z trzech alternatywnych scenariuszy zwiedzania – ścieżek: ścieżki społeczno-kulturowej, ścieżki dojrzewania i ścieżki emocji, zwiedzający będzie miał możliwość wyboru jednej lub wielu z nich, ale także zwiedzania w sposób dowolny, według własnych upodobań i zainteresowań.

Wystawa jest adresowana do osób indywidualnych i grup zorganizowanych: młodzieży w wieku nastoletnim (powyżej 13. roku życia) i dorosłych.

Opisy ścieżek na wystawie „Ścieżki dorastania”:

  • ścieżka społeczno–kulturowa: stanowiska składające się na tę ścieżkę zwiedzania wprowadzą odbiorcę w kontekst zagadnień związanych z procesem enkulturacji – społeczno-kulturowego dorastania jednostki. Dorastanie zostanie pokazane jako proces samouświadomienia poprzez zrozumienie społecznych wzorców zachowań, a także poszukiwanie sposobów wyrażenia własnej osobowości poprzez twórczość i doświadczenie sztuki. Podkreślona zostanie wspierająca rola najbliższego otoczenia młodego człowieka, jego rodziny, podczas przejścia przez okres dorastania.
  • ścieżka emocji: stanowiska tej ścieżki pozwolą młodym ludziom nauczyć się rozpoznawać emocje, właściwie je nazywać, rozładowywać i wyrażać. Dzięki temu możliwa będzie akceptacja przez nich skrajnych często emocji wieku dojrzewania. Młody człowiek, zamiast koncentrować się na „standardowych” problemach dorastania, zyska możliwość poświęcenia większej uwagi swojej aktywności intelektualnej i kulturalnej czy eksperymentom w dziedzinie sztuki.
  • ścieżka dojrzewania: stanowiska tej ścieżki zaspokoją naturalną ciekawość okresu dojrzewania związaną z biologiczną sferą życia człowieka.

Różnorodna tematyka stanowisk, niezależnie od pogrupowania ich w ścieżki tematyczne służące do zwiedzania indywidualnego i grupowego, pozwoli na realizację lekcji wychowawczych, czy lekcji wychowania do życia w rodzinie, zarówno zaproponowanych przez Centrum, jak i lekcji prowadzonych przez nauczycieli-opiekunów grup szkolnych.

 

Wystawa jest realizowana w ramach projektu Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. „Minikoperniki”) podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”