tel. +48 56 690 49 90
tel. + 48 56 690 49 51 (kasy)
pl Polski

Nauka - to takie proste!

Uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych proponujemy zwiedzanie interaktywnych wystaw, warsztaty oraz zajęcia w specjalistycznych pracowniach. 

Jako jedyne polskie centrum nauki posiadamy wyjątkową ekspozycję poświęconą procesowi dojrzewania człowieka – „Ścieżki dorastania”. Dostępne na niej treści mogą być wykorzystane m.in. podczas zajęć „wychowanie do życia w rodzinie”, ale nie tylko.

Warsztaty i pracownie

  • Mini laboratorium | 1-3 SP
  • Słowa mają siłę | 7-8 SP
  • Walka o przetrwanie | 5-8 SP
  • Zabawy z ciśnieniem | 6-8 SP

Warsztat "Mini laboratorium"

Mali naukowcy – czas na zabawę!  W naszym laboratorium będziecie mieli okazję wykonać proste eksperymenty ilustrujące różne zjawiska przyrodnicze. Poznacie i skorzystacie z licznych sprzętów, które są potrzebne do pracy naukowcom.

Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, osiąganie sprawności motorycznej (motoryka mała) i sensorycznej, kształtowanie umiejętności skutecznego działania i komunikacji.

Warsztat "Słowa mają siłę"

 

Umiejętność bezkonfliktowej, opartej na wzajemnym szacunku komunikacji jest jedną z najważniejszych kompetencji przyszłości. W świecie wszechobecnych mediów społecznościowych coraz łatwiejsze staje się jednak bezrefleksyjne posługiwanie się mową nienawiści. Młodzież w wieku dorastania jest szczególnie podatna na wpływ otoczenia i buduje swój wizerunek w odparciu o zdanie innych. Dlatego na zajęciach będziemy rozwijali umiejętność poprawnej komunikacji. Poprzez różnorodne ćwiczenia i gry odkryjemy, jak bardzo niszczącą, ale i budującą poczucie wartości siłę mogą mieć słowa. 

Cel zajęć: wypracowanie metod radzenia sobie z przemocą w sieci i prezentacja alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii. Budowanie umiejętności komunikacji bez przemocy.

Pracownia biologiczna "Walka o przetrwanie"

Podczas zajęć w pracowni biologicznej poznacie wybrane przykłady adaptacji roślin do różnych warunków środowiska np. ubogich w związki azotowe, suchych czy obfitujących w wodę. Aby zbadać to wszystko z bliska, posłużymy się mikroskopami biologicznymi i stereoskopowymi.

Podstawa programowa:

  • uczeń doskonali umiejętności mikroskopowania, potrafi przygotować świeże preparaty,
  • uczeń rozwija umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
  • uczeń zapoznaje się z roślinami różnych siedlisk np. łąk, cieków wodnych,
  • uczeń poznaje  budowę i przystosowania  roślin do warunków środowiska,
  • uczeń kształtuje umiejętności pracy zespołowej.

Pracownia fizyczna "Zabawy z ciśnieniem"

Bohaterem zajęć w pracowni fizycznej jest ciśnienie. Przeprowadzicie eksperymenty, które pozwolą lepiej zrozumieć zagadnienie ciśnienia oraz zapoznacie się z obsługą podstawowych przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w pracowni fizycznej.

Podstawa programowa: prowadzone doświadczenia i pomiary będą ściśle związane z wymaganiami doświadczalnymi z fizyki w szkole podstawowej oraz stanowią dobre przygotowanie do nauki fizyki dla uczniów klasy 6.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu

Sebastian Świercz

tel. + 48 667 899 069 (dostępny od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00)

e-mail: s.swiercz@centrumnowoczesnosci.org.pl

oraz kasy centrum

tel. 56 690 49 51 (dostępny od wtorku do piątku w godz. 8:30-15:00; w soboty i niedziele w godz. 10:30-16:00)

e-mail: kasy@centrumnowoczesnosci.org.pl

Skip to content