tel. +48 56 690 49 90
tel. + 48 56 690 49 51 (kasy)
pl Polski

OFERTA EDUKACYJNA | rok szkolny 2021/2022

Wybierz grupę, dla której szukasz oferty edukacyjno-kulturalnej. Kliknij w odpowiedni przycisk. 

W roku szkolnym 2021/2022 przygotowaliśmy warsztaty, zajęcia w pracowni biologicznej i fizycznej. Nie zapomnij, że czekają na Ciebie i Twoich podopiecznych interaktywne wystawy zlokalizowane
w budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Centrum Innowacyjnej Edukacji. 

Chcąc skorzystać z zajęć w pracowniach - prosimy o wcześniejszy kontakt z Sebastianem Świerczem.
Dane kontaktowe są dostępne u dołu strony.

zajęcia dla przedszkoli

WTOREK-PIĄTEK

Zapraszamy na zajęcia, podczas których nasi najmłodsi goście odkryją tajemnice legend toruńskich. Dowiedzą się, jaka historia związana jest z drugim co do wielkości w Polsce dzwonem i co kryje się pod pojęciem Tuba Dei. Postaramy się również przybliżyć dzieciom bogata symbolikę ukrytą w herbie naszego miasta.

W trakcie warsztatu uczestnicy przemienią się w małych budowniczych, którzy przy pomocy naszych unikalnych klocków stworzą swoją własną wizję głównych zabytków Torunia.

Ponadto, chcielibyśmy zaproponować spacer ścieżkami dorastania, w trakcie którego dzieci będą miały okazję do zabawy interaktywnymi eksponatami. Porozmawiamy z nimi o emocjach i sposobach ich wyrażania. Wykorzystując ekspozycję dostępną w przestrzeniach Centrum Innowacyjnej Edukacji, pokażemy, jak odczytywać uczucia wypisane na twarzy.

zajęcia dla zerówek

ŚRODA

Eksperymentowanie często kojarzy nam się z kolorowymi reakcjami. I słusznie! Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie wykonają kolorowe doświadczenia, to nie tylko świetna zabawa, ale okazja do zdobywania i odkrywania w sobie pasji. 

Dzięki eksperymentom naukowym dzieci dostrzegają większy sens uczenia się jednocześnie wchodzą w świat nauk ścisłych w bardzo atrakcyjny i ciekawy sposób. Warsztat rozwija umiejętność dedukcji, przewidywania, a przede wszystkim zadawania pytań. Zarazimy uczestników pasją do zdobywania wiedzy nie tylko z książek, ale z całego otoczenia.

Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazw przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określanie ich przeznaczenia.

PIĄTEK

Eksperymentowanie często kojarzy nam się z kolorowymi reakcjami. I słusznie! Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie wykonają kolorowe doświadczenia, to nie tylko świetna zabawa, ale okazja do zdobywania i odkrywania w sobie pasji. 

Dzięki eksperymentom naukowym dzieci dostrzegają większy sens uczenia się jednocześnie wchodzą w świat nauk ścisłych w bardzo atrakcyjny i ciekawy sposób. Warsztat rozwija umiejętność dedukcji, przewidywania, a przede wszystkim zadawania pytań. Zarazimy uczestników pasją do zdobywania wiedzy nie tylko z książek, ale z całego otoczenia.

Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazw przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określanie ich przeznaczenia.

zajęcia dla szkół podstawowych

WTOREK

Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na Ziemi. Towarzyszy nam przez cały czas. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu, ale też służy do przygotowania posiłków, robienia porządków, czy zwykłej zabawy.  Jednak mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że woda ma niezwykłe właściwości fizyczne i chemiczne. Warto je poznać. 

Podczas warsztatu uczestnicy samodzielnie wykonają eksperymenty, dzięki którym dowiedzą się m.in. czym jest napięcie powierzchniowe i do czego możemy je wykorzystać. Przekonają się też, że woda może posłużyć do stworzenia iluzji optycznych. Ponadto wykonają doświadczenia, które pomogą im zrozumieć różne pojęcia, takie jak gęstość, czy stany skupienia. 

Podczas warsztatu zwrócimy uwagę na to jak ważnym elementem w życiu na Ziemi jest woda i jakie działania może podjąć każdy z nas na rzecz oszczędzania wody. 

Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie, osiąganie sprawności motorycznej (motoryka mała) i sensorycznej, kształtowanie umiejętności skutecznego działania i komunikacji, edukacja ekologiczna. 

Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji

Historia jest ważną częścią każdego narodu. Tworzy jego tożsamość i spójność. Czasami wydaje nam się, że jesteśmy jednorodni kulturowo. Naszą ojczyzną jest Polska, ale nie zapominajmy, że mamy też mniejsze ojczyzny: Kujawy, Mazowsze, Pomorze, czy Warmię. 

Kiedy pochylimy się nad naszą kulturą okaże się, że niektórzy z nas są Kaszubami, inni Góralami, jeszcze inni Ślązakami, czy Mazurami. Mówimy różnymi gwarami, wchodzącymi w skład różnych dialektów. 

To między innymi te cechy stanowią o wyjątkowości każdego narodu. Każdy z nas ma specyficzny koloryt kulturowo – społeczny. 

Zapraszamy na warsztaty, na których wspólnie odkryjemy piękno różnorodności naszego kraju, a być może również dowiemy się czegoś o swoim pochodzeniu. Zagłębimy się w tajemnice lokalnego folkloru oraz przyjrzymy się ludowym zwyczajom, które czynią dany region niepowtarzalnym. Podczas zajęć będziecie mogli stworzyć własne rękodzieło inspirowane sztuką przodków.

Podstawa programowa: wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; rozbudzanie zainteresowań własną przeszłością, swojej rodziny oraz historią lokalną i regionalną w celu budowania szacunku dla innych ludzi; świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego.

Zajęcia w pracowni biologicznej

Grupa organizmów, która ma największe możliwości przetrwania w niekorzystnych warunkach środowiska to porosty. Mogą z powodzeniem zasiedlać niegościnne tereny, na przykład tereny skalne, lub pustynne. To jednak nie jedyne ekstremalne organizmy. 

Wszystkie rośliny wykształciły różne adaptacje do trudnych warunków siedliskowych. Rośliny mogą być np. bardzo drobne, co pozwala skryć się im pomiędzy odłamkami skał. Glony z kolei wręcz wnikają do wnętrza skał. Trawy wykształciły szorstkie, zwinięte rurkowato liście, które chronią roślinę przed nadmierną utratą wody. Podobną funkcję u innych roślin pełni kutner. Na warsztacie poznacie wybrane przykłady adaptacji roślin do różnych warunków środowiska np. ubogich w związki azotowe, suchych czy obfitujących w wodę. Aby zbadać to wszystko z bliska, posłużymy się mikroskopami biologicznymi i stereoskopowymi.

Podstawa programowa: doskonalenie umiejętności mikroskopowania, potrafi przygotować świeże preparaty, rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, poznanie roślin różnych siedlisk np. łąk, cieków wodnych, poznanie  budowy i przystosowania  roślin do warunków środowiska, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

ŚRODA

Eksperymentowanie często kojarzy nam się z kolorowymi reakcjami. I słusznie! Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie wykonają kolorowe doświadczenia, to nie tylko świetna zabawa, ale okazja do zdobywania i odkrywania w sobie pasji.

Dzięki eksperymentom naukowym dzieci dostrzegają większy sens uczenia się jednocześnie wchodzą w świat nauk ścisłych w bardzo atrakcyjny i ciekawy sposób. Warsztat rozwija umiejętność dedukcji, przewidywania, a przede wszystkim zadawania pytań. Zarazimy uczestników pasją do zdobywania wiedzy nie tylko z książek, ale z całego otoczenia.

Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazw przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określanie ich przeznaczenia.

Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji

Umiejętność bezkonfliktowej, opartej na wzajemnym szacunku, komunikacji jest jedną z najważniejszych kompetencji przyszłości. W świecie wszechobecnych mediów społecznościowych coraz łatwiejsze staje się jednak bezrefleksyjne posługiwanie się mową nienawiści. 

Młodzież  w wieku dorastania jest szczególnie podatna na wpływ otoczenia i buduje swój wizerunek w odparciu o zdanie innych. Okres wymuszonej izolacji, który stał się udziałem młodych ludzi w ostatnim roku, w znaczący sposób wpłynął również na ich umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami. 

Ponowne spotkania generują czasem napięcia, których można by uniknąć dzięki właściwej komunikacji –  dlatego na zajęciach będziemy rozwijali tę umiejętność. Poprzez różnorodne ćwiczenia i gry odkryjemy, jak bardzo niszczącą, ale i budującą poczucie wartości siłę mogą mieć słowa. 

Cel zajęć: wypracowanie metod radzenia sobie z przemocą w sieci i prezentacja alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii. Budowanie umiejętności komunikacji bez przemocy. 

Zajęcia w pracowni fizycznej

III zasada dynamiki Newtona mówi, że oddziaływania są wzajemne, czyli dla każdej akcji jest i reakcja. Choć sam Newton o lataniu mógł tylko pomarzyć, to samoloty okazują się doskonałą ilustracją tego prawa. Spróbujmy więc razem zbadać tajemnice lotu! 

Uczniowie zaangażują się w serię doświadczeń dotyczących sił działających na obiekty poruszające się względem ośrodka, skupiając się na najciekawszych: oporze i sile nośnej. Zbadamy obiekty o rozmaitych kształtach i to jak zachowują się w poruszającym się ośrodku, a by dowieść III zasady, zbadamy także co dzieje się z samym ośrodkiem. Naszym ośrodkiem będzie powietrze, więc zajmować będziemy się aerodynamiką, ale jak się okaże, do badań aerodynamiki bardzo przyda się inny żywioł – woda!

Podstawa programowa: opisywanie ruchów względem różnych układów odniesienia, rozróżnianie pojęć: położenie, tor i droga, opisywanie ruchów postępowych, posługując się wielkościami: przemieszczeniem, prędkością i przyspieszeniem wraz z ich jednostkami, stosowanie zasad dynamiki do opisu zachowania się ciał (w szczególności ciał w ośrodkach i samych ośrodków za pomocą I i III zasady dynamiki), stosowanie II zasady dynamiki, w szczególności (jakościowego) związku siły z pędem i jego zmianą, opisywanie ruchu złożonego jako sumy ruchów prostych; analizowanie rzutu poziomego i ukośnego jako przykładów ruchu dwuwymiarowego, posługiwanie się pojęciem ciśnienia hydrostatycznego i stosowanie go do obliczeń; analizowanie równowagi cieczy w naczyniach połączonych, posługiwanie się modelem kinetyczno-molekularnym gazów, tworzenie modeli fizycznych wybranych zjawisk, formułowanie hipotez i prezentowanie możliwych metod jej weryfikacji; przeprowadzanie wybranych obserwacji, pomiarów i doświadczeń, korzystając z ich opisów; planowanie i modyfikowanie ich przebiegu, opisywanie przebiegu doświadczenia lub pokazu; wyróżnianie kluczowych kroków i sposobów postępowania oraz wskazywanie roli użytych przyrządów.

CZWARTEK

Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na Ziemi. Towarzyszy nam przez cały czas. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu, ale też służy do przygotowania posiłków, robienia porządków, czy zwykłej zabawy.  Jednak mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że woda ma niezwykłe właściwości fizyczne i chemiczne. Warto je poznać. 

Podczas warsztatu uczestnicy samodzielnie wykonają eksperymenty, dzięki którym dowiedzą się m.in. czym jest napięcie powierzchniowe i do czego możemy je wykorzystać. Przekonają się też, że woda może posłużyć do stworzenia iluzji optycznych. Ponadto wykonają doświadczenia, które pomogą im zrozumieć różne pojęcia, takie jak gęstość, czy stany skupienia. 

Podczas warsztatu zwrócimy uwagę na to jak ważnym elementem w życiu na Ziemi jest woda i jakie działania może podjąć każdy z nas na rzecz oszczędzania wody. 

Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie, osiąganie sprawności motorycznej (motoryka mała) i sensorycznej, kształtowanie umiejętności skutecznego działania i komunikacji, edukacja ekologiczna. 

 

Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji

Historia jest ważną częścią każdego narodu. Tworzy jego tożsamość i spójność. Czasami wydaje nam się, że jesteśmy jednorodni kulturowo. Naszą ojczyzną jest Polska, ale nie zapominajmy, że mamy też mniejsze ojczyzny: Kujawy, Mazowsze, Pomorze, czy Warmię. 

Kiedy pochylimy się nad naszą kulturą okaże się, że niektórzy z nas są Kaszubami, inni Góralami, jeszcze inni Ślązakami, czy Mazurami. Mówimy różnymi gwarami, wchodzącymi w skład różnych dialektów. 

To między innymi te cechy stanowią o wyjątkowości każdego narodu. Każdy z nas ma specyficzny koloryt kulturowo – społeczny. 

Zapraszamy na warsztaty, na których wspólnie odkryjemy piękno różnorodności naszego kraju, a być może również dowiemy się czegoś o swoim pochodzeniu. Zagłębimy się w tajemnice lokalnego folkloru oraz przyjrzymy się ludowym zwyczajom, które czynią dany region niepowtarzalnym. Podczas zajęć będziecie mogli stworzyć własne rękodzieło inspirowane sztuką przodków.

Podstawa programowa: wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; rozbudzanie zainteresowań własną przeszłością, swojej rodziny oraz historią lokalną i regionalną w celu budowania szacunku dla innych ludzi; świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego.

Zajęcia w pracowni biologicznej

Grupa organizmów, która ma największe możliwości przetrwania w niekorzystnych warunkach środowiska to porosty. Mogą z powodzeniem zasiedlać niegościnne tereny, na przykład tereny skalne, lub pustynne. To jednak nie jedyne ekstremalne organizmy. 

Wszystkie rośliny wykształciły różne adaptacje do trudnych warunków siedliskowych. Rośliny mogą być np. bardzo drobne, co pozwala skryć się im pomiędzy odłamkami skał. Glony z kolei wręcz wnikają do wnętrza skał. Trawy wykształciły szorstkie, zwinięte rurkowato liście, które chronią roślinę przed nadmierną utratą wody. Podobną funkcję u innych roślin pełni kutner. Na warsztacie poznacie wybrane przykłady adaptacji roślin do różnych warunków środowiska np. ubogich w związki azotowe, suchych czy obfitujących w wodę. Aby zbadać to wszystko z bliska, posłużymy się mikroskopami biologicznymi i stereoskopowymi.

Podstawa programowa: doskonalenie umiejętności mikroskopowania, potrafi przygotować świeże preparaty, rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, poznanie roślin różnych siedlisk np. łąk, cieków wodnych, poznanie  budowy i przystosowania  roślin do warunków środowiska, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

PIĄTEK

Eksperymentowanie często kojarzy nam się z kolorowymi reakcjami. I słusznie! Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie wykonają kolorowe doświadczenia, to nie tylko świetna zabawa, ale okazja do zdobywania i odkrywania w sobie pasji. 

Dzięki eksperymentom naukowym uczniowie dostrzegają większy sens uczenia się jednocześnie wchodzą w świat nauk ścisłych w bardzo atrakcyjny i ciekawy sposób. Warsztat rozwija umiejętność dedukcji, przewidywania, a przede wszystkim zadawania pytań. Zarazimy uczestników pasją do zdobywania wiedzy nie tylko z książek, ale z całego otoczenia.

Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazw przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określanie ich przeznaczenia.

Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji

Rzeczywistość wirtualna i status online stają się w naszym życiu coraz bardziej naturalne. Codziennie korzystamy z internetu, ale nie zawsze wiemy, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz jak się komunikować. Czasami zapominamy, że po drugiej stronie są realni ludzie, którzy mogą chcieć nas zranić i wykorzystać. Zapominamy też, że my sami możemy kogoś skrzywdzić.  

W trakcie warsztatu uczniowie wcielą się w rolę moderatora komentarzy, nauczą się weryfikować profile na Facebooku oraz konstruować silne hasła. Dowiedzą się też, jak bronić się przed cyberprzemocą i dlaczego nie warto być hejterem. Na tych zajęciach, skierowanych do młodzieży, z jednej strony nauczymy się jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci, a z drugiej jak odpowiedzialnie publikować treści w internecie.

Cel zajęć: pogłębienie wiedzy młodzieży na temat cyberbezpieczeństwa; zagrożeń związanych z nieprzemyślanym publikowaniem treści w internecie oraz ich konsekwencjami, zagrożeń związanych z hejtem; zapoznanie się ze zasadami netykiety; uświadomienie jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u ofiar.

Zajęcia w pracowni fizycznej

III zasada dynamiki Newtona mówi, że oddziaływania są wzajemne, czyli dla każdej akcji jest i reakcja. Choć sam Newton o lataniu mógł tylko pomarzyć, to samoloty okazują się doskonałą ilustracją tego prawa. Spróbujmy więc razem zbadać tajemnice lotu! 

Uczniowie zaangażują się w serię doświadczeń dotyczących sił działających na obiekty poruszające się względem ośrodka, skupiając się na najciekawszych: oporze i sile nośnej. Zbadamy obiekty o rozmaitych kształtach i to jak zachowują się w poruszającym się ośrodku, a by dowieść III zasady, zbadamy także co dzieje się z samym ośrodkiem. Naszym ośrodkiem będzie powietrze, więc zajmować będziemy się aerodynamiką, ale jak się okaże, do badań aerodynamiki bardzo przyda się inny żywioł – woda!

Podstawa programowa: opisywanie ruchów względem różnych układów odniesienia, rozróżnianie pojęć: położenie, tor i droga, opisywanie ruchów postępowych, posługując się wielkościami: przemieszczeniem, prędkością i przyspieszeniem wraz z ich jednostkami, stosowanie zasad dynamiki do opisu zachowania się ciał (w szczególności ciał w ośrodkach i samych ośrodków za pomocą I i III zasady dynamiki), stosowanie II zasady dynamiki, w szczególności (jakościowego) związku siły z pędem i jego zmianą, opisywanie ruchu złożonego jako sumy ruchów prostych; analizowanie rzutu poziomego i ukośnego jako przykładów ruchu dwuwymiarowego, posługiwanie się pojęciem ciśnienia hydrostatycznego i stosowanie go do obliczeń; analizowanie równowagi cieczy w naczyniach połączonych, posługiwanie się modelem kinetyczno-molekularnym gazów, tworzenie modeli fizycznych wybranych zjawisk, formułowanie hipotez i prezentowanie możliwych metod jej weryfikacji; przeprowadzanie wybranych obserwacji, pomiarów i doświadczeń, korzystając z ich opisów; planowanie i modyfikowanie ich przebiegu, opisywanie przebiegu doświadczenia lub pokazu; wyróżnianie kluczowych kroków i sposobów postępowania oraz wskazywanie roli użytych przyrządów.

zajęcia dla
szkół ponadpodstawowych

ŚRODA

Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji

Umiejętność bezkonfliktowej, opartej na wzajemnym szacunku, komunikacji jest jedną z najważniejszych kompetencji przyszłości. W świecie wszechobecnych mediów społecznościowych coraz łatwiejsze staje się jednak bezrefleksyjne posługiwanie się mową nienawiści. 

Młodzież  w wieku dorastania jest szczególnie podatna na wpływ otoczenia i buduje swój wizerunek w odparciu o zdanie innych. Okres wymuszonej izolacji, który stał się udziałem młodych ludzi w ostatnim roku, w znaczący sposób wpłynął również na ich umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami. 

Ponowne spotkania generują czasem napięcia, których można by uniknąć dzięki właściwej komunikacji –  dlatego na zajęciach będziemy rozwijali tę umiejętność. Poprzez różnorodne ćwiczenia i gry odkryjemy, jak bardzo niszczącą, ale i budującą poczucie wartości siłę mogą mieć słowa. 

Cel zajęć: wypracowanie metod radzenia sobie z przemocą w sieci i prezentacja alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii. Budowanie umiejętności komunikacji bez przemocy. 

PIĄTEK

Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji

Rzeczywistość wirtualna i status online stają się w naszym życiu coraz bardziej naturalne. Codziennie korzystamy z internetu, ale nie zawsze wiemy, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz jak się komunikować. Czasami zapominamy, że po drugiej stronie są realni ludzie, którzy mogą chcieć nas zranić i wykorzystać. Zapominamy też, że my sami możemy kogoś skrzywdzić.  

W trakcie warsztatu uczniowie wcielą się w rolę moderatora komentarzy, nauczą się weryfikować profile na Facebooku oraz konstruować silne hasła. Dowiedzą się też, jak bronić się przed cyberprzemocą i dlaczego nie warto być hejterem. Na tych zajęciach, skierowanych do młodzieży, z jednej strony nauczymy się jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci, a z drugiej jak odpowiedzialnie publikować treści w internecie.

Cel zajęć: pogłębienie wiedzy młodzieży na temat cyberbezpieczeństwa; zagrożeń związanych z nieprzemyślanym publikowaniem treści w internecie oraz ich konsekwencjami, zagrożeń związanych z hejtem; zapoznanie się ze zasadami netykiety; uświadomienie jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u ofiar.

Pracownie "na telefon" | Zajęcia trwają 120 minut

Zajęcia w pracowni biologicznej

Komórki nieustanie przepuszczają przez swoje błony komórkowe różnorodne cząsteczki, zachowując ciągłą wymianę substancji, energii i informacji między wnętrzem a otoczeniem. Każda membrana zbudowana jest z białek i lipidów. Te ostatnie ograniczają ruch wody, ze względu na swój hydrofobowy charakter, a paradoksalnie wszystkie procesy metaboliczne komórki zachodzą właśnie w środowisku wodnym. Rozwiązaniem tego problemu są wyspecjalizowane białka – akwaporyny, tworzące tunele dla cząsteczek wody. Cząsteczki wody spontanicznie przenikają przez błony, z roztworu o niższym stężeniu substancji rozpuszczonej, do roztworu o stężeniu wyższym, dążąc do wyrównani stężeń. Opisane zjawisko nosi nazwę osmozy. 

Uczniowie zbadają je w żywych komórkach. Zastanowią się jaki związek ma osmoza z wielkością komórek. Sprawdzą właściwości membran dializacyjnych i torebek foliowych.

Podstawa programowa: określanie problemu badawczego, formułowanie hipotezy, przeprowadzanie oraz dokumentowanie doświadczenia obrazującego szybkość dyfuzji, doskonalenie umiejętności mikroskopowania, przeprowadzanie obserwacji mikroskopowych, analizowanie przebiegu plazmolizy i deplazmolizy w żywych komórkach, badanie właściwości membran polietylenowych i celulozowych, doskonalenie techniki pipetowania i obsługi sprzętu laboratoryjnego.

Zajęcia w pracowni fizycznej

Czy prąd coś waży? Czy waga może nam coś powiedzieć o naturze prądów i magnesów? I czy da się tą wiedzę do czegoś wykorzystać? 

Na naszych zajęciach zbudujecie i zbadacie zaskakujące układy prądowo-magnetyczne, dzięki którym odpowiedzi na powyższe pytania staną się trochę łatwiejsze. Przy okazji zapoznacie się też z obsługą kilku podstawowych przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w badaniach elektryczności. 

Najlepszą odpowiedzią na ostatnie pytanie będą własnoręcznie zbudowane układy, które zbadacie w bardzo efektowny sposób – przyda się nawet grawitacja, bo nasze układy to elektromagnetyczne akceleratory – silniki liniowe, a mówiąc prościej: działa!

Podstawa programowa:  opisywanie ruchów względem różnych układów odniesienia, opisywanie ruchów jednostajnie zmiennych, posługując się zależnościami położenia, stosowanie zasad dynamiki do opisu zachowania się ciał, posługiwanie się pojęciami pracy mechanicznej, mocy, energii kinetycznej, energii potencjalnej wraz z ich jednostkami; stosowanie zasady zachowania energii mechanicznej, posługiwanie się prawem powszechnego ciążenia do opisu oddziaływania grawitacyjnego,  posługiwanie się pojęciami natężenia prądu elektrycznego, napięcia elektrycznego oraz mocy wraz z ich jednostkami, rozumienie zależności oporu od temperatury dla metali, wykorzystywanie (przybliżonej) proporcjonalność natężenia prądu stałego do napięcia dla przewodników (prawo Ohma), posługiwanie się pojęciem pola magnetycznego; rysowanie linii pola magnetycznego w pobliżu magnesów stałych i przewodników z prądem (przewodnik prostoliniowy, zwojnica), opisywanie jakościowo oddziaływania pola magnetycznego na przewodniki z prądem i poruszające się cząstki naładowane , tworzenie modeli fizycznych wybranych zjawisk, formułowanie hipotez i prezentowanie możliwych metod jej weryfikacji; przeprowadzanie wybranych obserwacji, pomiarów i doświadczeń, korzystając z ich opisów; planowanie i modyfikowanie ich przebiegu, opisywanie przebiegu doświadczenia lub pokazu; wyróżnianie kluczowych kroków i sposobów postępowania oraz wskazywanie roli użytych przyrządów; analizowanie i opracowanie wyników pomiarów.

Informacje praktyczne:

Informacje o ofercie:

Skip to content