W ramach działalności Stowarzyszenia chcemy budować wśród naszych członków zwyczajnych i wspierających sieć współpracy, wymiany wiedzy oraz doświadczeń. Zamierzamy organizować konferencje, seminaria, warsztaty, dzięki którym nasi członkowie będą mogli poszerzać swoje kompetencje i wiedzę w zakresie wspierania kreatywności, myślenia krytycznego, żywego kontaktu z nauką. 

Zamierzamy inicjować i prowadzić działania/projekty w zakresie promowania i popularyzacji nauki, komunikacji naukowej, edukacji, rozwoju uczestnictwa w kulturze, wspomagania rozwoju osób wybitnie uzdolnionych, działalności profilaktycznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Chcemy zabierać głos w debacie publicznej na tematy związane z działalnością Stowarzyszenia i jego członków

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i sieciami w kraju i za jego granicami. 

Działania Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka SPiN” wynikają z potrzeb, kreatywności i zaangażowania naszych członków.

Dokumenty do pobrania