SPIN to porozumienie instytucji non-profit ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji.

Decyzja o utworzeniu organizacji została podjęta wspólnie z uczestnikami piątej konferencji Interakcja–Integracja. W odbywających się od 2007 roku spotkaniach biorą udział przedstawiciele centrów nauki, muzeów, instytucji, stowarzyszeń udostępniających interaktywne wystawy i organizujących wydarzenia popularyzujące wiedzę. Pomimo różnych form działania łączy nas rozbudzanie ciekawości świata, podkreślanie roli indywidualnego doświadczenia, zaangażowania, kreatywności i krytycznego myślenia. Prowadzimy nieformalną działalność edukacyjną, wspomagamy lepsze rozumienie nauki i inspirujemy dialog społeczny na temat jej roli. Zależy nam na budowaniu poczucia podmiotowości oraz odpowiedzialności.

Razem chcemy zwiększać efektywność naszych działań. Planujemy m.in. wymianę dobrych praktyk, wspólne projekty o charakterze ogólnopolskim, zabieranie głosu w debacie publicznej i pozyskiwanie źródeł finansowania dla naszych pomysłów.

Sekretarze Porozumienia:

Monika Wiśniewska, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (2017-2019)

Robert Firmhofer, Centrum Nauki Kopernik (2013-2015, 2015-2017)

Komitet Wykonawczy Porozumienia SPiN:

 • Ewa Jasińska, Centrum Nauki EXPERYMENT
 • Tomasz Michalski, Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes”
 • Kamila Myrdek-Rak, Humanitarium. Ogrody Doświadczeń
 • Małgorzata Stanasiuk-Mordalska, PGE Giganty Mocy
 • Robert Firmhofer, Centrum Nauki Kopernik

Komitet Programowy Konferencji „Interakcja–Integracja”:

 • Anna Grąbczewska, Uniwersytet Dzieci
 • Jerzy Jarosz, Uniwersytet Śląski
 • Ewa Jasińska, Centrum Nauki EXPERYMENT
 • Tomasz Michalski, Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes”
 • Dorota Wiślicka, Centrum Nauki Kopernik
 • Monika Wiśniewska, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
 • Paweł Barczyński, EC1
 • Rafał Sworst, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Chcesz dołączyć do Porozumienia? 

Skontaktuj się z Dorotą Wiślicką z Centrum Nauki Kopernik

dorota.wislicka@kopernik.org.pl

Członkowie Porozumienia:

Centrum Hewelianum (Gdańsk)
Centrum Nauki EXPERYMENT (Gdynia)
Centrum Nauki Kopernik (Warszawa)
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (Toruń)
EC1 Łódź – Miasto Kultury (Łódź)
Fundacja Correspondance des Arts Muzeum Książki Artystycznej (Łódź)
Fundacja Eureka im. Prof. Jerzego Stelmacha (Szczecin)
Fundacja Park Śląski (Chorzów)
Fundacja Profesora Ciekawskiego (Bydgoszcz)
Fundacja Uniwersytet Dzieci (Kraków, Olsztyn, Warszawa, Wrocław)
Gminny Ośrodek Kultury (Świnna)
Humanitarium Ogrody Doświadczeń we Wrocławiu
Instytut Badań Kompetencji – EXPLORA PARK (Wałbrzych)
Miejski Ośrodek Kultury (Olsztyn)
Muzeum Inżynierii Miejskiej (Kraków)
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (Olsztyn)
Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej (Białystok)
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (Opole)
Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA (Sopot)
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” (Rzeszów)
Śląski Ogród Botaniczny (Mikołów)
Zespół Placówek Oświatowych (Opole)
Kielecki Park Technologiczny (Kielce)
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Miejskie Centrum Kultury — PGE Giganty Mocy (Bełchatów)
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zielonogórski Ośrodek Kultury

Stowarzyszenie Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Fundacja Art of Science (Lublin)

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (Chęciny)
Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza (Rzeszów)
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego (Niepołomice)

Geopark Kielce
Pracownia Edukacji Żywej (Mikołów)
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Muzeum Wsi Kieleckiej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Fundacja Naukowa Twórcze Myślenie
Fundacja TEANO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet w Białymstoku

Logo Porozumienia Społeczeństwo i Nauka jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Aby zapoznać się z tekstem licencji wejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Autorskie prawa majątkowe do logo: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.