POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?
 
Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez Stowarzyszenie „Społeczeństwo i Nauka SPIN” z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Twoje dane osobowe są chronione na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych. 
 
Gdzie przechowujemy Twoje dane?
 
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane, na mocy umów o powierzeniu danych osobowych podmiotom zewnętrznym w celu realizacji konkretnego zadania. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. 
 
Kto ma dostęp do Twoich danych?
 
Twoje dane mogą być udostępniane członkom Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka SPIN” i podmiotom przetwarzającym na mocy umów. 
 
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z zewnętrznymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. 
 
Jakie masz prawa?
 
Prawo dostępu do danych
 
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: biuro@stowarzyszeniespin.pl.
 
Prawo do poprawiania danych
 
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
 
Prawo do usunięcia danych
 
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Stowarzyszenie „Społeczeństwo i Nauka SPIN”.
Jak możesz korzystać ze swoich praw?
 
Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych Aby się z nim skontaktować, napisz: biuro@stowarzyszeniespin.pl.