Trafiłeś/-aś pod dobry adres! Dziękujemy za zainteresowanie ofertą edukacyjną Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Poza ofertą zwiedzania interaktywnych wystaw Młyna Wiedzy i ekspozycji „Ścieżki dorastania” – możesz skorzystać z warsztatów oraz zajęć w specjalistycznych laboratoriach.

We wrześniu zapraszamy na zwiedzanie wystaw CNMW w godz. 10:00-16:00 (wt.-pt.) oraz w godz. 11:00-17:00 (sb.-ndz.).

Zajęcia warsztatowe realizujemy od wtorku do piątku w godz. 9:00-10:00.

Do pracowni biologicznej zapraszamy w środy i piątki w godz. 9:00-10:00.

Do pracowni fizycznej we wtorki i w czwartki w godz. 9:00-10:00.

Wystawa „Ścieżki dorastania” jest dostępna w Centrum Innowacyjnej Edukacji od wtorku do niedzieli w godz. 9:00-19:00. 

Od października zwiedzanie wystaw CNMW będzie odbywało się od wtorku do piątku w turach: godz. 9:00-12:00 i 12:00-15:00. 

UWAGA: Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 w zajęciach warsztatowych może uczestniczyć maks. 15 uczestników (w tym opiekunowie), a laboratoriach maks. 18 uczestników (w tym opiekunowie). 

PROCEDURY PODCZAS ZWIEDZANIA CNMW

PROCEDURY PODCZAS ZWIEDZANIA CIE    

PROCEDURY PODCZAS WARSZTATÓW CIE        

PROCEDURY PODCZAS WARSZTATÓW CNMW         

PROCEDURY W PRACOWNIACH

Propozycje Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

w okresie 15.09.-31.12.2020

Warsztaty przedszkolne i szkolne 

Odbiorca: przedszkolaki (5-6 lat), uczniowie (SP 1-3)

Mali naukowcy – czas na zabawę!  W naszym laboratorium będziecie mieli okazję wykonać proste eksperymenty ilustrujące różne zjawiska przyrodnicze. Poznacie i skorzystacie z licznych sprzętów, które są potrzebne do pracy naukowcom.

Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, osiąganie sprawności motorycznej (motoryka mała) i sensorycznej, kształtowanie umiejętności skutecznego działania i komunikacji.

Pracownia biologiczna

Odbiorca: uczniowie kl. 5-8 SP

Grupa organizmów, która ma największe możliwości przetrwania w niekorzystnych warunkach środowiska to porosty. Mogą z powodzeniem zasiedlać niegościnne tereny, na przykład tereny skalne, lub pustynne. To jednak nie jedyne ekstremalne organizmy. Wszystkie rośliny wykształciły różne adaptacje do trudnych warunków siedliskowych. Rośliny mogą być np. bardzo drobne, co pozwala skryć się im pomiędzy odłamkami skał. Glony z kolei wręcz wnikają do wnętrza skał. Trawy wykształciły szorstkie, zwinięte rurkowato liście, które chronią roślinę przed nadmierną utratą wody. Podobną funkcję u innych roślin pełni kutner. Na warsztacie poznacie wybrane przykłady adaptacji roślin do różnych warunków środowiska np. ubogich w związki azotowe, suchych czy obfitujących w wodę. Aby zbadać to wszystko z bliska, posłużymy się mikroskopami biologicznymi i stereoskopowymi.

Podstawa programowa: 

  • uczeń doskonali umiejętności mikroskopowania, potrafi przygotować świeże preparaty,
  • uczeń rozwija umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
  • uczeń zapoznaje się z roślinami różnych siedlisk np. łąk, cieków wodnych,
  • uczeń poznaje  budowę i przystosowania  roślin do warunków środowiska,
  • uczeń kształtuje umiejętności pracy zespołowej.

Zajęcia odbywają się w środy i piątki w godz. 9:00-10:00.

Pracownia fizyczna

Odbiorca: uczniowie kl. 6-8 SP

Ciśnienie otaczającego nas na co dzień powietrza wynosi około 1000 hPa. Czy to dużo, czy mało? Raczej się nad tym nie zastanawiamy. Wyobraźcie sobie jednak, że do wytworzenia ciśnienia o takiej wartości potrzebny jest słup wody o wysokości około 10 metrów! Ciśnienie i związane z nim zjawiska bardzo często bywają dla nas całkowicie zaskakujące. Dlatego zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszej pracowni podczas której wykonacie kilka eksperymentów pozwalających lepiej zrozumieć pojęcie ciśnienia. Uczestnicy wykonają również szereg prostych pomiarów umożliwiających wyjaśnienie rezultatów prowadzonych doświadczeń i zapoznających z obsługą podstawowych przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w pracowni fizycznej.

Podstawa programowa:  prowadzone doświadczenia i pomiary będą ściśle związane z wymaganiami doświadczalnymi z fizyki w szkole podstawowej oraz stanowią dobre przygotowanie do nauki fizyki dla uczniów klasy 6.

Zajęcia odbywają się we wtorki i w czwartki w godz. 9:00-10:00.

Propozycje Centrum Innowacyjnej Edukacji

w okresie 15.09.-31.12.2020

Odbiorca: uczniowie kl. 7-8 SP i szkoły ponadpodstawowej

Umiejętność bezkonfliktowej, opartej na wzajemnym szacunku komunikacji jest jedną z najważniejszych kompetencji przyszłości. W świecie wszechobecnych mediów społecznościowych coraz łatwiejsze staje się jednak bezrefleksyjne posługiwanie się mową nienawiści. Młodzież w wieku dorastania jest szczególnie podatna na wpływ otoczenia i buduje swój wizerunek w odparciu o zdanie innych. Dlatego na zajęciach będziemy rozwijali umiejętność poprawnej komunikacji. Poprzez różnorodne ćwiczenia i gry odkryjemy, jak bardzo niszczącą, ale i budującą poczucie wartości siłę mogą mieć słowa. 

Cel zajęć: Wypracowanie metod radzenia sobie z przemocą w sieci i prezentacja alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii. Budowanie umiejętności komunikacji bez przemocy.

Odbiorca: uczniowie kl. 7-8 SP i szkół ponadpodstawowych

Robienie zdjęć smartfonami jest rzeczą powszechną. Współczesnym albumem fotograficznym jest m.in. Instagram, który zatrzymuje wybrane momenty z naszego życia. Warto więc poznać jego możliwości, ale również mieć świadomość, jakie zagrożenie niesie za sobą nieodpowiedzialne publikowanie materiałów w internecie, czy nieodpowiednie używanie hasztagów. Bezpieczeństwo w sieci jest rzeczą niezwykle istotną. Mimowolnie zostawiamy po sobie ślady, ułatwiając tym samym nieodpowiednim osobom, także przestępcom, dostęp do naszych danych.

Na zajęciach pokażemy jak odpowiedzialnie publikować informacje o osobie w internecie, a z drugiej poznamy pełne możliwości naszego aparatu w telefonie. Poznanie zagadnień istotnych dla fotografii, takich jak ogniskowa obiektywu, czas naświetlania, czy głębia ostrości bez wątpienia ułatwi tworzenie pięknych i wartych obejrzenia zdjęć.

Cel zajęć: pogłębienie wiedzy młodzieży na temat zagrożeń związanych z nieprzemyślanym publikowaniem treści w internecie oraz ich konsekwencjami, rozwijanie umiejętności twórczego i kreatywnego wykorzystania narzędzi multimedialnych do tworzenia własnych wartościowych i pięknych zdjęć.


Szczegółowych informacji dotyczących oferty udziela

Sebastian Świercz

tel. 56 690 49 90 wew. 512

e-mail: s.swiercz@centrumnowoczesnosci.org.pl