tel. +48 56 690 49 90
tel. + 48 56 690 49 51 (kasy)
pl Polski

ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLI/ZERÓWEK

WTORKI-PIĄTKI | godz. 9:00-10:30

Skaczą, bzyczą i fruwają, czasem kwiaty zapylają, w trawie często są schowane i dlatego mało znane.

Zapraszamy grupy przedszkolne do wspólnego odkrywania sekretów mieszkańców łąk. Pokażemy jak wyglądają i jakie mają zwyczaje. Powiemy również, czy małe zwierzęta są potrzebne człowiekowi oraz, czy warto je chronić?

Ponadto zaprosimy dzieci do twórczej zabawy klockami. W jej trakcie będą mogły uwolnić swoją wyobraźnię i stworzyć wielkiego niebieskiego owada lub pająka. Po części warsztatowej dzieci są zapoznawane z różnymi rodzajami emocji z wykorzystaniem eksponatów “Ścieżki dorastania”.

Podstawa programowa: posługiwanie się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody; dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej, rozbudzenie kreatywności, zabawa w grupie i współdziałanie z innymi dziećmi podczas zabawy, ekspresja twórcza podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy.

SZKOŁY PODSTAWOWE

WTORKI

Warsztaty dla wszystkich lubiących poznawać świat i interesujących się historycznymi ciekawostkami i przyrodniczymi faktami. Dzięki nim dowiecie się jak kolor mógł stać się przyczyną choroby, upadku królestwa czy powstawania imperium.

Odkryjcie również jak powstaje tęcza i dzięki jakim przyrządom można zobaczyć tęczę w domu. Jak zmieniają się barwy pod wpływem światła UV i co to ma wspólnego z owadami?

Podczas zajęć wykonamy liczne zadania i eksperymenty, które przybliżą tematykę uczestnikom.

Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie, osiąganie sprawności motorycznej (motoryka mała) i sensorycznej, kształtowanie umiejętności skutecznego działania i komunikacji, przybliżenie uczniowi najbliższego otoczenia, stworzenie możliwości poznania składników krajobrazu i zależności zachodzących w przyrodzie, Uczeń poszerza wiedzę na temat specyfiki kolorów.
Zajęcia mają na celu przybliżenie uczniom wiedzy dotyczącej rzeki, która stanowi jeden z symboli naszego kraju. W trakcie warsztatu zaprezentowane zostaną utwory literackie, a także obrazy nawiązujące do tematu.

Uczestnicy dowiedzą się, które duże miasta leżą w jej sąsiedztwie oraz jaki woda ma wpływ na życie społeczeństwa. Dzieci poznają ryby i inne organizmy zamieszkujące Wisłę (bakterie, rośliny), będą mieli możliwość przyjrzeć się im bliżej za pomocą lupy stereoskopowej oraz mikroskopu.

Dowiedzą się również, dlaczego powinniśmy dbać o wodę. W części praktycznej wykonają pamiątkowy magnes z motywem odnoszącym się do zajęć (ryba, pejzaż) w technice decoupage. Elementem ruchowym wzbogacający warsztat będzie zabawa w łowienie ryb polegające na łapaniu ich za pośrednictwem magnesu.

Podczas zajęć uczestnicy rozwiną swoją wiedzę na temat Polski i umiejętności manualne. Warsztaty stawiają sobie za zadanie wzmocnić postawy patriotyczne względem rodzimej kultury i przyrody wśród dzieci przedszkolnych, a także zachęcić je do poznawania własnego kraju.

 Podstawa programowa: sprawności motoryczne i sensoryczne tworzące umiejętność skutecznego działania i komunikacji, uczeń osiąga świadomość wartości uznanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne i narodowe, o potrzebę aktywności społecznej opartej o te wartości. Dodatkowo uczeń opanowuje umiejętność rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego, a także umiejętność rozumienia legend, faktów historycznych, tradycji, elementów kultury materialnej i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi związanych, takich jak: rodzina, dom, naród, ojczyzna, kraj.
Kurz towarzyszy człowiekowi nierozłącznie w domach jak i w każdym innym miejscu. Jest elementem ludzkiego krajobrazu. Toczymy z nim nierówną i wieczną walkę, podczas której z góry skazania jesteśmy na porażkę. Kurz jest przebiegłym przeciwnikiem który potrafi wykorzystać nas własny organizm przeciwko nam. Skąd się bierze?

Podczas zajęć szkolnych rozłożymy kurz na czynniki pierwsze. Przedstawimy na jego przykładzie jak funkcjonuje nasz układ oddechowy, jak powstają i rozwijają się alergie. Wejdziemy w mikroświat kurzu w poszukiwaniu organizmów, które w nim występują.

Podstawa programowa: uczeń: przedstawia funkcje skóry, określa alergię jako nadwrażliwość układu odpornościowego na określony czynnik, rozpoznaje elementy budowy układu oddechowego (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) i przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją, analizuje wpływ zanieczyszczeń pyłowych powietrza na stan i funkcjonowanie układu oddechowego, podaje miejsca występowania bakterii, przedstawia środowiska życia grzybów, wykazuje różnorodność budowy grzybów, wyjaśnia znaczenie stawonogów, przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia owadów i pajęczaków oraz wskazuje cechy adaptacyjne umożliwiające im opanowanie różnych środowisk.
Otaczają nas ciała w różnych formach. Jednym z podstawowych podziałów przedstawionych materiałów jest podział na stany skupienia. Każdy z nich jest unikatowy i powiązany m.in. z temperaturą, ciśnieniem czy strukturą molekularną obiektu.

Zajęcia są poświęcone zagadnieniom gęstości, objętości i masy. Zaprezentujemy struktury różnych materiałów i wytłumaczymy, dlaczego niektóre z nim mają większą gęstość niż inne. Uczestnicy dokonają pomiarów gęstości różnych ciał. Poruszymy zagadnienie wszystkich stanów skupienia, ich właściwości i organizacji cząsteczek na poziomie molekularnym i atomowym. Uczniowie poznają zależność między ciśnieniem i temperaturą a stanem skupienia.

Podstawa programowa: rozwijanie kompetencji, takich jak kreatywność, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania, klasyfikowanie, definiowanie. Umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych. 
Zwiedzanie ze ścieżką jest połączeniem warsztatu i zwiedzania wystawy “Ścieżki dorastania” z elementem grywalizacji.

Zajęcia rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział klasy na 2-3 osobowe zespoły.

Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksplorując samodzielnie określone stanowiska wystawy.

Liczba pytań oraz stopień ich trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Krótszy zestaw przygotowano dla klas 4-6 SP, nieco dłuższy dla klas 7-8 SP oraz uczniów szkół średnich.

Po wyznaczonym czasie ok. 70 – 80 min, następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, które są rejestrowane przez system automatycznego zliczania odpowiedzi. Następnie prezentowane są wyniki poszczególnych grup.

W trakcie trwania ścieżki tematycznej, po wykonaniu zadań, grupa ma możliwość samodzielnej eksploracji pozostałych stanowisk wystawy, niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie “Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, rozwija pracę zespołową i daje możliwość rywalizacji w atmosferze zabawy, którą uczniowie bardzo lubią.

Podstawa programowa: Budowanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, budowanie relacji w zespole klasowym, poznanie zagadnień związanych dojrzewaniem emocjonalnym, fizjologicznym oraz dorastaniem w sensie społecznym i kulturowym.

ŚRODY

Uczestnicy w zabawny i eksperymentalny sposób dowiedzą się m.in. co to jest powietrze, jaki jest jego skład w atmosferze ziemskiej; jak zachowuje się balon napełniony dwutlenkiem węgla  jak ten napełniony helem. Podczas warsztatów wykonamy liczne eksperymenty z różnymi gazami w roli głównej.

Uczniowie przeprowadzając eksperymenty zapamiętają jakie właściwości mają różne gazy, a także jak dbać o czyste powietrze.

Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie, osiąganie sprawności motorycznej (motoryka mała) i sensorycznej, kształtowanie umiejętności skutecznego działania i komunikacji, edukacja ekologiczna.
Kurz towarzyszy człowiekowi nierozłącznie w domach jak i w każdym innym miejscu. Jest elementem ludzkiego krajobrazu. Toczymy z nim nierówną i wieczną walkę, podczas której z góry skazania jesteśmy na porażkę. Kurz jest przebiegłym przeciwnikiem który potrafi wykorzystać nas własny organizm przeciwko nam. Skąd się bierze?

Podczas zajęć szkolnych rozłożymy kurz na czynniki pierwsze. Przedstawimy na jego przykładzie jak funkcjonuje nasz układ oddechowy, jak powstają i rozwijają się alergie. Wejdziemy w mikroświat kurzu w poszukiwaniu organizmów, które w nim występują.

Podstawa programowa: uczeń: przedstawia funkcje skóry, określa alergię jako nadwrażliwość układu odpornościowego na określony czynnik, rozpoznaje elementy budowy układu oddechowego (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) i przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją, analizuje wpływ zanieczyszczeń pyłowych powietrza na stan i funkcjonowanie układu oddechowego, podaje miejsca występowania bakterii, przedstawia środowiska życia grzybów, wykazuje różnorodność budowy grzybów, wyjaśnia znaczenie stawonogów, przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia owadów i pajęczaków oraz wskazuje cechy adaptacyjne umożliwiające im opanowanie różnych środowisk.
Otaczają nas ciała w różnych formach. Jednym z podstawowych podziałów przedstawionych materiałów jest podział na stany skupienia. Każdy z nich jest unikatowy i powiązany m.in. z temperaturą, ciśnieniem czy strukturą molekularną obiektu.

Zajęcia są poświęcone zagadnieniom gęstości, objętości i masy. Zaprezentujemy struktury różnych materiałów i wytłumaczymy, dlaczego niektóre z nim mają większą gęstość niż inne. Uczestnicy dokonają pomiarów gęstości różnych ciał. Poruszymy zagadnienie wszystkich stanów skupienia, ich właściwości i organizacji cząsteczek na poziomie molekularnym i atomowym. Uczniowie poznają zależność między ciśnieniem i temperaturą a stanem skupienia.

Podstawa programowa: rozwijanie kompetencji, takich jak kreatywność, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania, klasyfikowanie, definiowanie. Umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych. 
Zwiedzanie ze ścieżką jest połączeniem warsztatu i zwiedzania wystawy “Ścieżki dorastania” z elementem grywalizacji.

Zajęcia rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział klasy na 2-3 osobowe zespoły.

Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksplorując samodzielnie określone stanowiska wystawy.

Liczba pytań oraz stopień ich trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Krótszy zestaw przygotowano dla klas 4-6 SP, nieco dłuższy dla klas 7-8 SP oraz uczniów szkół średnich.

Po wyznaczonym czasie ok. 70 – 80 min, następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, które są rejestrowane przez system automatycznego zliczania odpowiedzi. Następnie prezentowane są wyniki poszczególnych grup.

W trakcie trwania ścieżki tematycznej, po wykonaniu zadań, grupa ma możliwość samodzielnej eksploracji pozostałych stanowisk wystawy, niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie “Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, rozwija pracę zespołową i daje możliwość rywalizacji w atmosferze zabawy, którą uczniowie bardzo lubią.

Podstawa programowa: Budowanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, budowanie relacji w zespole klasowym, poznanie zagadnień związanych dojrzewaniem emocjonalnym, fizjologicznym oraz dorastaniem w sensie społecznym i kulturowym.

CZWARTKI

Warsztaty dla wszystkich lubiących poznawać świat i interesujących się historycznymi ciekawostkami i przyrodniczymi faktami. Dzięki nim dowiecie się jak kolor mógł stać się przyczyną choroby, upadku królestwa czy powstawania imperium.

Odkryjcie również jak powstaje tęcza i dzięki jakim przyrządom można zobaczyć tęczę w domu. Jak zmieniają się barwy pod wpływem światła UV i co to ma wspólnego z owadami?

Podczas zajęć wykonamy liczne zadania i eksperymenty, które przybliżą tematykę uczestnikom.

Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie, osiąganie sprawności motorycznej (motoryka mała) i sensorycznej, kształtowanie umiejętności skutecznego działania i komunikacji, przybliżenie uczniowi najbliższego otoczenia, stworzenie możliwości poznania składników krajobrazu i zależności zachodzących w przyrodzie, Uczeń poszerza wiedzę na temat specyfiki kolorów.
Często zapominamy, że każdy z nas należy do wielu grup społecznych. Czy człowiek potrzebuje drugiej osoby? Właśnie, że tak! Jak już zaznaczał Arystoteles – człowiek jest istotą społeczną, więc nie zdziałamy za wiele, będąc samotnikami. Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę więcej nas łączy niż dzieli. Natura społeczna przejawia się w wielu aspektach naszego życia, a dzięki niej tworzymy więzi z innymi na różnych płaszczyznach.

Uczestnicy warsztatu rozwiną umiejętności społeczne, dowiedzą się, do jakich grup społecznych należą oraz sprawdzą się we współdziałaniu. Uczniowie wezmą udział w zabawach grupowych, dzięki którym poznają pojęcia różnorodności, tolerancji czy emocji. Przy czym będą mieli okazję do lepszego poznania siebie nawzajem oraz nauki wzajemnej akceptacji.

  Podstawa programowa: wyjaśnienie potrzeby i umiejętności identyfikowania się z grupami społecznymi, które dziecko reprezentuje, nazywania tych grup i ich charakterystycznych cech, umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, umiejętność obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów i osoby dorosłe, w tym starsze oraz okazywania go za pomocą prostych form wyrazu oraz stosownego zachowania. Jak również uczeń potrafi uzasadnić, że człowiek jest istotą społeczną, wyjaśnia znaczenie potrzeb społecznych człowieka (kontaktu, przynależności, uznania).  
Kurz towarzyszy człowiekowi nierozłącznie w domach jak i w każdym innym miejscu. Jest elementem ludzkiego krajobrazu. Toczymy z nim nierówną i wieczną walkę, podczas której z góry skazania jesteśmy na porażkę. Kurz jest przebiegłym przeciwnikiem który potrafi wykorzystać nas własny organizm przeciwko nam. Skąd się bierze?

Podczas zajęć szkolnych rozłożymy kurz na czynniki pierwsze. Przedstawimy na jego przykładzie jak funkcjonuje nasz układ oddechowy, jak powstają i rozwijają się alergie. Wejdziemy w mikroświat kurzu w poszukiwaniu organizmów, które w nim występują.

Podstawa programowa: uczeń: przedstawia funkcje skóry, określa alergię jako nadwrażliwość układu odpornościowego na określony czynnik, rozpoznaje elementy budowy układu oddechowego (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) i przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją, analizuje wpływ zanieczyszczeń pyłowych powietrza na stan i funkcjonowanie układu oddechowego, podaje miejsca występowania bakterii, przedstawia środowiska życia grzybów, wykazuje różnorodność budowy grzybów, wyjaśnia znaczenie stawonogów, przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia owadów i pajęczaków oraz wskazuje cechy adaptacyjne umożliwiające im opanowanie różnych środowisk.
Otaczają nas ciała w różnych formach. Jednym z podstawowych podziałów przedstawionych materiałów jest podział na stany skupienia. Każdy z nich jest unikatowy i powiązany m.in. z temperaturą, ciśnieniem czy strukturą molekularną obiektu.

Zajęcia są poświęcone zagadnieniom gęstości, objętości i masy. Zaprezentujemy struktury różnych materiałów i wytłumaczymy, dlaczego niektóre z nim mają większą gęstość niż inne. Uczestnicy dokonają pomiarów gęstości różnych ciał. Poruszymy zagadnienie wszystkich stanów skupienia, ich właściwości i organizacji cząsteczek na poziomie molekularnym i atomowym. Uczniowie poznają zależność między ciśnieniem i temperaturą a stanem skupienia.

Podstawa programowa: rozwijanie kompetencji, takich jak kreatywność, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania, klasyfikowanie, definiowanie. Umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych. 
Zwiedzanie ze ścieżką jest połączeniem warsztatu i zwiedzania wystawy “Ścieżki dorastania” z elementem grywalizacji.

Zajęcia rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział klasy na 2-3 osobowe zespoły.

Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksplorując samodzielnie określone stanowiska wystawy.

Liczba pytań oraz stopień ich trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Krótszy zestaw przygotowano dla klas 4-6 SP, nieco dłuższy dla klas 7-8 SP oraz uczniów szkół średnich.

Po wyznaczonym czasie ok. 70 – 80 min, następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, które są rejestrowane przez system automatycznego zliczania odpowiedzi. Następnie prezentowane są wyniki poszczególnych grup.

W trakcie trwania ścieżki tematycznej, po wykonaniu zadań, grupa ma możliwość samodzielnej eksploracji pozostałych stanowisk wystawy, niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie “Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, rozwija pracę zespołową i daje możliwość rywalizacji w atmosferze zabawy, którą uczniowie bardzo lubią.

Podstawa programowa: Budowanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, budowanie relacji w zespole klasowym, poznanie zagadnień związanych dojrzewaniem emocjonalnym, fizjologicznym oraz dorastaniem w sensie społecznym i kulturowym.

PIĄTKI

Uczestnicy w zabawny i eksperymentalny sposób dowiedzą się m.in. co to jest powietrze, jaki jest jego skład w atmosferze ziemskiej; jak zachowuje się balon napełniony dwutlenkiem węgla  jak ten napełniony helem. Podczas warsztatów wykonamy liczne eksperymenty z różnymi gazami w roli głównej.

Uczniowie przeprowadzając eksperymenty zapamiętają jakie właściwości mają różne gazy, a także jak dbać o czyste powietrze.

Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przedstawianie nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie, osiąganie sprawności motorycznej (motoryka mała) i sensorycznej, kształtowanie umiejętności skutecznego działania i komunikacji, edukacja ekologiczna.
Młodzież w wieku dorastania boryka się z licznymi problemami w skutecznym porozumiewaniu się. Nie bez znaczenia jest tu wpływ mediów społecznościowych, częstokrotnie brutalnych i radykalnych w swych opiniach, treściach czy obrazach.

Bezrefleksyjny hejt oraz mowa nienawiści są zjawiskiem powszechnym, odciskającym wyraźne piętno na kształtującej się osobowości młodego człowieka.

W związku z tym niezwykle istotne jest zadbanie o umiejętność przyjaznej, otwartej komunikacji opartej na poszanowaniu granic drugiej osoby.

W trakcie warsztatu uczniowie przećwiczą rozróżnianie hejtu od krytycznej opinii. Dowiedzą się, co czuje ofiara przemocy słownej oraz jakie konsekwencje swego zachowania ponosi hejter. Rozwiną także umiejętność radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach.

Podstawa programowa: rozróżnianie mowy nienawiści od krytycznych opinii, wypracowanie metod radzenia sobie z przemocą w mediach społecznościowych i prezentacja alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii. Budowanie umiejętności komunikacji bez przemocy i rozwiązywania konfliktów.
Zwiedzanie ze ścieżką jest połączeniem warsztatu i zwiedzania wystawy “Ścieżki dorastania” z elementem grywalizacji.

Zajęcia rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział klasy na 2-3 osobowe zespoły.

Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksplorując samodzielnie określone stanowiska wystawy.

Liczba pytań oraz stopień ich trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Krótszy zestaw przygotowano dla klas 4-6 SP, nieco dłuższy dla klas 7-8 SP oraz uczniów szkół średnich.

Po wyznaczonym czasie ok. 70 – 80 min, następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, które są rejestrowane przez system automatycznego zliczania odpowiedzi. Następnie prezentowane są wyniki poszczególnych grup.

W trakcie trwania ścieżki tematycznej, po wykonaniu zadań, grupa ma możliwość samodzielnej eksploracji pozostałych stanowisk wystawy, niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie “Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, rozwija pracę zespołową i daje możliwość rywalizacji w atmosferze zabawy, którą uczniowie bardzo lubią.

Podstawa programowa: Budowanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, budowanie relacji w zespole klasowym, poznanie zagadnień związanych dojrzewaniem emocjonalnym, fizjologicznym oraz dorastaniem w sensie społecznym i kulturowym.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Motywacja może być pobudzana różnymi czynnikami, np. ocenami w szkole czy prestiżem w dorosłym życiu. Osoby, które osiągnęły wymarzone przez siebie cele przekuwały pracę w sukces – żeby go jednak odnieść, korzystały z technik motywacyjnych.

Na zajęciach porozmawiamy o tym, jak mobilizować się do wysiłku. Wyjaśnimy rolę motywacji w codziennym życiu i zaprezentujemy, źródła, z których można ją czerpać.

Uczniowie poznają czynniki, które motywują do nauki i innego działania. Będą świadome różnych metod, które można wdrożyć, by usprawnić proces edukacji. Dowiedzą się na, czym polega istota motywacji w życiu człowieka. W części praktycznej stworzą wspólnie drzewo motywacji oraz każdy z uczestników zabierze ze sobą własnoręcznie robinią tabelę Eisenhowera.

W celu zamówienia zajęć – prosimy o kontakt z Sebastianem Świerczem. Dane kontaktowe są dostępne u dołu strony.
Zapraszamy do skorzystania z oferty “zwiedzanie z przewodnikiem” na wystawach w głównym budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (MW1) oraz w Centrum Innowacyjnej Edukacji (MW2). Chcąc skorzystać z oferty “zwiedzania z przewodnikiem” trzeba dokupić bilet w cenie 5 zł/os.

W celu zamówienia usługi – prosimy o kontakt z Sebastianem Świerczem (tel. + 48 667 899 069) lub kasami (tel. 56 690 49 51).

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

WTORKI

Zwiedzanie ze ścieżką jest połączeniem warsztatu i zwiedzania wystawy “Ścieżki dorastania” z elementem grywalizacji.

Zajęcia rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział klasy na 2-3 osobowe zespoły.

Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksplorując samodzielnie określone stanowiska wystawy.

Liczba pytań oraz stopień ich trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Krótszy zestaw przygotowano dla klas 4-6 SP, nieco dłuższy dla klas 7-8 SP oraz uczniów szkół średnich.

Po wyznaczonym czasie ok. 70 – 80 min, następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, które są rejestrowane przez system automatycznego zliczania odpowiedzi. Następnie prezentowane są wyniki poszczególnych grup.

W trakcie trwania ścieżki tematycznej, po wykonaniu zadań, grupa ma możliwość samodzielnej eksploracji pozostałych stanowisk wystawy, niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie “Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, rozwija pracę zespołową i daje możliwość rywalizacji w atmosferze zabawy, którą uczniowie bardzo lubią.

Podstawa programowa: Budowanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, budowanie relacji w zespole klasowym, poznanie zagadnień związanych dojrzewaniem emocjonalnym, fizjologicznym oraz dorastaniem w sensie społecznym i kulturowym.

ŚRODY

Mieszkamy w kraju demokratycznym, lecz co to znaczy? Jak wygląda ustrój demokracji parlamentarnej obowiązujący w Polsce obecnie, a jak wyglądał kiedyś? Kiedy można głosować, a kiedy kandydować w wyborach? Prawica, lewica, liberałowie i chadecy, co się za tym kryje?  Odpowiedzi na te pytania potrafią przyprawić o zawrót głowy nie tylko młodzież. Warto jednak je poznać, aby aktywnie korzystać ze swoich praw wyborczych i świadomie budować społeczeństwo obywatelskie.

Warsztat będzie miał formę dyskusji z wykorzystaniem pracy w grupach. Podczas zajęć uczniowie sprawdzą swoją wiedzę na temat polskiego parlamentaryzmu. Wykonają wspólnie ćwiczenia, dzięki którym w przystępny sposób znajdą odpowiedzi na wiele pytań dotyczących tego zagadnienia oraz poznają liczne ciekawostki.

  Podstawa programowa: wyjaśnienie, na czym polega demokratyczne państwo prawne, charakterystyka głównych współczesnych kierunków myśli politycznej (konserwatyzm, liberalizm, nacjonalizm, socjalizm, chrześcijańska demokracja), charakterystyka głównych zasad obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa wyborczego.
Zwiedzanie ze ścieżką jest połączeniem warsztatu i zwiedzania wystawy “Ścieżki dorastania” z elementem grywalizacji.

Zajęcia rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział klasy na 2-3 osobowe zespoły.

Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksplorując samodzielnie określone stanowiska wystawy.

Liczba pytań oraz stopień ich trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Krótszy zestaw przygotowano dla klas 4-6 SP, nieco dłuższy dla klas 7-8 SP oraz uczniów szkół średnich.

Po wyznaczonym czasie ok. 70 – 80 min, następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, które są rejestrowane przez system automatycznego zliczania odpowiedzi. Następnie prezentowane są wyniki poszczególnych grup.

W trakcie trwania ścieżki tematycznej, po wykonaniu zadań, grupa ma możliwość samodzielnej eksploracji pozostałych stanowisk wystawy, niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie “Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, rozwija pracę zespołową i daje możliwość rywalizacji w atmosferze zabawy, którą uczniowie bardzo lubią.

Podstawa programowa: Budowanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, budowanie relacji w zespole klasowym, poznanie zagadnień związanych dojrzewaniem emocjonalnym, fizjologicznym oraz dorastaniem w sensie społecznym i kulturowym.

CZWARTKI

Zwiedzanie ze ścieżką jest połączeniem warsztatu i zwiedzania wystawy “Ścieżki dorastania” z elementem grywalizacji.

Zajęcia rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział klasy na 2-3 osobowe zespoły.

Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksplorując samodzielnie określone stanowiska wystawy.

Liczba pytań oraz stopień ich trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Krótszy zestaw przygotowano dla klas 4-6 SP, nieco dłuższy dla klas 7-8 SP oraz uczniów szkół średnich.

Po wyznaczonym czasie ok. 70 – 80 min, następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, które są rejestrowane przez system automatycznego zliczania odpowiedzi. Następnie prezentowane są wyniki poszczególnych grup.

W trakcie trwania ścieżki tematycznej, po wykonaniu zadań, grupa ma możliwość samodzielnej eksploracji pozostałych stanowisk wystawy, niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie “Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, rozwija pracę zespołową i daje możliwość rywalizacji w atmosferze zabawy, którą uczniowie bardzo lubią.

Podstawa programowa: Budowanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, budowanie relacji w zespole klasowym, poznanie zagadnień związanych dojrzewaniem emocjonalnym, fizjologicznym oraz dorastaniem w sensie społecznym i kulturowym.

PIĄTKI

Młodzież w wieku dorastania boryka się z licznymi problemami w skutecznym porozumiewaniu się. Nie bez znaczenia jest tu wpływ mediów społecznościowych, częstokrotnie brutalnych i radykalnych w swych opiniach, treściach czy obrazach.

Bezrefleksyjny hejt oraz mowa nienawiści są zjawiskiem powszechnym, odciskającym wyraźne piętno na kształtującej się osobowości młodego człowieka. W związku z tym niezwykle istotne jest zadbanie o umiejętność przyjaznej, otwartej komunikacji opartej na poszanowaniu granic drugiej osoby.

W trakcie warsztatu uczniowie przećwiczą rozróżnianie hejtu od krytycznej opinii. Dowiedzą się, co czuje ofiara przemocy słownej oraz jakie konsekwencje swego zachowania ponosi hejter. Rozwiną także umiejętność radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach.

Podstawa programowa: rozróżnianie mowy nienawiści od krytycznych opinii, wypracowanie metod radzenia sobie z przemocą w mediach społecznościowych i prezentacja alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii. Budowanie umiejętności komunikacji bez przemocy i rozwiązywania konfliktów.
Wśród ludzi wykształciło się wiele ciekawych i specyficznych języków. Ich nauka zajmuje dużo czasu i wymaga skupienia. Jednak Czy istnieje jeden wspólny język dla ludzi?

Tak! I jest on taki sam dla całego życia na naszej planecie. Składa się z tych samych elementów i podlega tym samym zasadom. Niezależenie czy mowa o ludziach, rybach, owadach czy roślinach. DNA dotyczy wszystkiego co żyje i od niego zależy życie.

DNA, skrót o którym usłyszał każdy chociaż raz w swoim życiu. Równie tajemniczy co intrygujący. Wokół niego krąży wiele mitów i półprawd. Czym właściwie jest to DNA? Co możemy odczytać z genów, jak je dziedziczy.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi zasadami genetyki i dziedziczenia. Zaprezentujemy techniki wykorzystywane w profesjonalnych laboratoriach badawczych i odpowiemy na najbardziej nurtujące pytania.

Podstawa programowa: uczeń – porównuje skład chemiczny i strukturę cząsteczek DNA i RNA, z uwzględnieniem rodzajów wiązań występujących w tych cząsteczkach; określa znaczenie biologiczne kwasów nukleinowych, wykazuje różnice w budowie komórki prokariotycznej i eukariotycznej, rozpoznaje elementy budowy komórki eukariotycznej na preparacie mikroskopowym, na mikrofotografii, rysunku lub na schemacie, przedstawia budowę jądra komórkowego i jego rolę w funkcjonowaniu komórki, przedstawia organizację materiału genetycznego w jądrze komórkowym, przedstawia istotę procesu replikacji DNA i uzasadnia jego konieczność przed podziałem komórki, opisuje genom komórki oraz strukturę genu, przedstawia cechy kodu genetycznego.
Każdy z nas wie, czym są magnesy, ale niewiele osób rozumie, w jaki sposób one funkcjonują oraz do jakiego stopnia odmieniły nasze życie. Istnieje wiele zjawisk magnetycznych i elektromagnetycznych, o których istnieniu nie mamy pojęcia. Ich poprawne wykorzystanie może przynieść wiele korzyści.

  Uczniowie zapoznają się z naturą sił magnetycznych, ich występowaniem zarówno w skali urządzeń elektrycznych jak i w skali kosmicznej. Zbadają siłę pola magnetycznego i jego powiązania z przepływem prądu. Zbudują własne elektromagnesy bądź proste silniki elektromagnetyczne. Przeprowadzą doświadczenia pod kątem identyfikacji ferro, para i diamagnetyków.

Podstawa programowa: wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.  
Zwiedzanie ze ścieżką jest połączeniem warsztatu i zwiedzania wystawy “Ścieżki dorastania” z elementem grywalizacji.

Zajęcia rozpoczyna krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział klasy na 2-3 osobowe zespoły.

Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć eksplorując samodzielnie określone stanowiska wystawy.

Liczba pytań oraz stopień ich trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Krótszy zestaw przygotowano dla klas 4-6 SP, nieco dłuższy dla klas 7-8 SP oraz uczniów szkół średnich.

Po wyznaczonym czasie ok. 70 – 80 min, następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, które są rejestrowane przez system automatycznego zliczania odpowiedzi. Następnie prezentowane są wyniki poszczególnych grup.

W trakcie trwania ścieżki tematycznej, po wykonaniu zadań, grupa ma możliwość samodzielnej eksploracji pozostałych stanowisk wystawy, niezwiązanych bezpośrednio ze ścieżką.

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie “Ścieżki dorastania” jest świetną okazją do poznania przez uczniów zagadnień takich jak emocje, hormony, egzamin dojrzałości, subkultura, rozwija pracę zespołową i daje możliwość rywalizacji w atmosferze zabawy, którą uczniowie bardzo lubią.

Podstawa programowa: Budowanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, budowanie relacji w zespole klasowym, poznanie zagadnień związanych dojrzewaniem emocjonalnym, fizjologicznym oraz dorastaniem w sensie społecznym i kulturowym.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Motywacja może być pobudzana różnymi czynnikami, np. ocenami w szkole czy prestiżem w dorosłym życiu. Osoby, które osiągnęły wymarzone przez siebie cele przekuwały pracę w sukces – żeby go jednak odnieść, korzystały z technik motywacyjnych.

Na zajęciach porozmawiamy o tym, jak mobilizować się do wysiłku. Wyjaśnimy rolę motywacji w codziennym życiu i zaprezentujemy, źródła, z których można ją czerpać.

Uczniowie poznają czynniki, które motywują do nauki i innego działania. Będą świadome różnych metod, które można wdrożyć, by usprawnić proces edukacji. Dowiedzą się na, czym polega istota motywacji w życiu człowieka. W części praktycznej stworzą wspólnie drzewo motywacji oraz każdy z uczestników zabierze ze sobą własnoręcznie robinią tabelę Eisenhowera.

W celu zamówienia zajęć – prosimy o kontakt z Sebastianem Świerczem. Dane kontaktowe są dostępne u dołu strony.
Zapraszamy do skorzystania z oferty “zwiedzanie z przewodnikiem” na wystawach w głównym budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (MW1) oraz w Centrum Innowacyjnej Edukacji (MW2). Chcąc skorzystać z oferty “zwiedzania z przewodnikiem” trzeba dokupić bilet w cenie 5 zł/os.

W celu zamówienia usługi – prosimy o kontakt z Sebastianem Świerczem (tel. + 48 667 899 069) lub kasami (tel. 56 690 49 51).

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Cennik biletów

Zwiedzanie wystaw

> bilet normalny: 30 zł
> bilet ulgowy: 25 zł
> bilet rodzinny: 80 zł (maks. 4 os.)
> bilet grupowy: 25 zł/os.
> bilet Karta Dużej Rodziny: 20 zł/os.

Warsztaty

> bilet normalny: 30 zł
> bilet ulgowy: 25 zł
> bilet rodzinny: 70 zł (maks. 4 os.)
> bilet grupowy: 25 zł/os.
> bilet przedszkolny: 25 zł/os.

Pracownie

> bilet grupowy: 25 zł/os. (60 min.)
> bilet grupowy: 35 zł/os. (120 min.)

Wystawa "Ścieżki dorastania"

> bilet normalny: 15 zł
> bilet ulgowy: 13 zł
> bilet rodzinny: 40 zł (maks. 4 os.)
> bilet grupowy: 12 zł/os.
> ścieżka tematyczna: 25 zł/os.
> bilet Karta Dużej Rodziny: 10 zł/os.

Godziny otwarcia

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (MW1)

wtorek-piątek

9:00-12:00 i 12:00-15:00

sobota-niedziela

11:00-17:00

Centrum Innowacyjnej Edukacji (MW2)

wtorek-piątek

9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00

sobota-niedziela

11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00

Oferta edukacyjno-kulturalna będzie realizowana od 10 września 2024 roku.

Informacje w sprawie oferty

Skip to content