tel. +48 56 690 49 90
tel. + 48 56 690 49 51 (kasy)
pl Polski
Polonia – Rok 1863, Jan Matejko, domena publiczna

Ku wolności - o Powstaniu Styczniowym
w Młynie Wiedzy

W 2023 r. z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy zaplanowaliśmy przeprowadzenia działań edukacyjno-animacyjnych opartych na interakcji i współdziałaniu, które w innowacyjnej formule “pokoju zagadek” i warsztatów będą popularyzować tematykę związaną z Powstaniem Styczniowym (1863-1864).

Dofinansowano ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego “Powstanie Styczniowe 1863-1864”.
Zaplanowane działania obejmują holistyczne podejście do tematyki powstańczej, obejmujące aspekty historyczne, kulturowe, artystyczne oraz edukacyjne wykorzystując przy tym lekką i przyjemną formułę. Koncepcja realizacji projektu wynika wprost z niewystarczającej oferty kulturalno-historycznej w Polsce, która zajmowałaby się popularyzacją wskazanej tematyki.
Głównym celem projektu jest upamiętnienie bohaterów i wydarzeń Powstania Styczniowego poprzez popularyzację wiedzy o jego znaczeniu dla polskiej tradycji i narodowego dziedzictwa. Zaplanowane działania animacyjne łączą w sobie wiedzę historyczną, nowoczesne metody nauczania i lekką formułę poprzez zabawę nauką.
Cel główny będzie realizowany poprzez:
1. Krzewienie postaw patriotycznych, zwiększenie historycznej świadomości mieszkańców regionu.
2. Zwiększenie zrozumienia czasookresu w jakim wydarzenia PS miały miejsce, a także przywiązania Polaków do idei wolności i niepodległości.
3. Zwiększenie udziału mieszkańców regionu w wydarzeniach kulturalnych i około historycznych. Wskazane cele wpisują się w założenia i cele Programu Dotacyjnego “Powstanie Styczniowe 1863-1864”.
W ramach projektu zaplanowano 18 spotkań złożonych z 2 warsztatów i dwóch wizyt w pokoju zagadek. Program jednego spotkania obejmuje:

1. warsztat historyczny: “Za wolność waszą i naszą”, realizowany w pokoju zagadek, w którym podczas gry fabularnej uczestnicy wcielą się w przedstawicieli Królestwa Polskiego. Ich celem będzie uwolnienie dowódcy zamkniętego w celi. Grupa będzie mogła tego dokonać przez rozwiązanie zagadek logicznych o tematyce powstańczej poukrywanych w pomieszczeniu. Podczas tej części warsztatów uczestnicy będą mogli pozyskać wiedzę historyczną dotyczącą powstania styczniowego za pomocą metody behawioralnej.

2. warsztat patriotyczny “Powstanie Styczniowe”. W trakcie zajęć uczestnicy zaprojektują herb szlachcica polskiego, dowiedzą się jak wyglądał powstaniec styczniowy. Poznają elementy ubioru powstańca i wykonają wąsy szlachcica. Zapoznają się z sympatycznym atramentem, który jest substancją służącą do ukrywania informacji, używanym w technikach steganografii. Wytyczą na mapie Polski granice powstania.
Planujemy przeprowadzenie 18 spotkań złożonych z 2 warsztatów i 2 wizyt w pokoju zagadek.
Aktywności w ramach projektu będą prowadzone dla grup szkolnych (kl. 5-8 szkoły podstawowej).

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Skip to content