MEDYCZNE ŚRODY

Wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zapraszamy na kolejną część cyklu „Medyczne Środy”. 

Wykłady odbywają się w Centrum Innowacyjnej Edukacji (ul. Władysława Łokietka 1-3) o godz. 18:00. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Nie obowiązują zapisy. 

Wystawa „Ścieżki dorastania” to jedyna w Polsce wystawa poświęcona dojrzewaniu człowieka. Na najnowszą wystawę Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy składa się 31 interaktywnych stanowisk. Ekspozycja została podzielona na trzy ścieżki tematyczne: społeczno-kulturową, emocji i dojrzewania. Jest dedykowana dla odbiorcy od 13. roku życia. 

Pierwsza ze ścieżek wprowadza odbiorcę w kontekst zagadnień związanych z procesem enkulturacji, czyli ogólnie mówiąc społeczno-kulturowego dorastania jednostki. Dorastanie jest pokazane jako proces samouświadomienia poprzez zrozumienie społecznych wzorców zachowań związanych m.in. z płcią kulturową, zrozumieniem roli jaką ma budowanie poczucia własnej wartości i wyjątkowości, a także poszukiwaniem sposobów wyrażenia własnej osobowości poprzez twórczość i doświadczenie sztuki. Ścieżka emocji, dzięki stanowiskom pozwoli nastolatkom na rozpoznanie emocji, właściwe ich nazywanie, wyrażanie i rozładowywanie. Ścieżka dojrzewania jest poświęcona biologicznej sferze życia człowieka. Niektóre eksponaty przynależą do więcej niż jednej ścieżki. 

Centrum Innowacyjnej Edukacji to nowa przestrzeń na kulturalnej mapie Torunia. Realizowane są w niej działania o charakterze edukacyjno-kulturalnym: konferencje, warsztaty, wykłady oraz jest dostępna jedyna w Polsce wystawa poświęcona dojrzewaniu człowieka w aspekcie: emocjonalnym, społeczno-kulturowym i seksualnym. Zachęcamy, aby przed wykładami zwiedzić ekspozycję „Ścieżki dorastania”.