""
1


Formularz zgłoszenia

tematu sesji 

na konferencję "Interakcja-Integracja" 2020

Jak co roku zapraszamy do wspólnego budowania programu konferencji "Interakcja-Integracja". Zależy nam, by tematy, o których będziemy dyskutować, wynikały z potrzeb naszego środowiska, wpływały na poszerzanie horyzontów, inspirowały, otwierały nowe drogi rozwoju nas i naszych organizacji. 

Po konferencji chcielibyśmy, jak w zeszłym roku, zamieścić przygotowane przez Państwa podsumowania przeprowadzonych sesji na stronie Stowarzyszenia. 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, zwracamy uwagę na komentarze (po najechaniu na pole trzeba kliknąć prawym klawiszem myszy), a także na konieczność uzyskania zgody proponowanych prelegentów do wpisania ich danych do formularza. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 października br. Informacje o zakwalifikowaniu sesji będą przekazane mailem na początku listopada. 

Imię i nazwisko
no-icon
Instytucja
no-icon
Proponowany temat sesji
no-icon
Cel sesji
0 / 1000
Opis merytoryczny sesji
0 / 1000
Inny format sesji
no-icon
Adresaci sesji
0 / 1000
Zakładana liczba uczestników sesji
no-icon
Prelegenci
0 / 2000

Informacje o moderatorze: 

Telefon
no-icon
Stanowisko
no-icon

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Stowarzyszenie „Społeczeństwo i Nauka SPiN” z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) pod adresem ul. Wybrzeże Kościuszkowie 20, KRS: 0000764036, REGON: 382143835, NIP: 5252775424,   (dalej jako „Stowarzyszenie”).

2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celach związanych z budowaniem programu konferencji „Interakcja – Integracja” i zaprezentowania go uczestnikom w dniach 19 – 20 marca 2020r., w tym rejestracją zgłoszonych sesji, przekazaniem informacji o ich wyborze lub odrzuceniu oraz korespondencją dotyczącą realizacji zaakceptowanych sesji w trakcie konferencji i przygotowania materiałów pokonferencyjnych. Dane będą przetwarzane także w celach związanych z prezentowaniem programu konferencji w druku, a także w serwisie stowarzyszeniespin.pl oraz gospodarza konferencji Centrum Nauki Kopernik, a także na profilach facebookowych Stowarzyszenia i CNK, a materiały pokonferencyjne będą zamieszczone w serwisie stowarzyszeniespin.pl.  

4. Dane przetwarzane będą do dnia 20.03. 2020 r., przy czym dane osób, których sesje zostaną zakwalifikowane do programu konferencji oraz biorących w nich udział prelegentów przetwarzane będą maksymalnie do końca roku 2025 zgodnie z pkt. 3 powyżej. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być też powierzone gospodarzowi konferencji "Interakcja-Integracja 2020" - Centrum Nauki Kopernik. 

6. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie oraz żądać przeniesienia danych.

7. Informujemy ponadto o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych poprzez przesłanie takiej informacji na adres siedziby Stowarzyszenia lub na adres e-mail: biuro@stowarzyszeniespin.pl , co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Każdy ma prawo wnieść skargę na postępowanie Stowarzyszenia do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym do włączenia zaproponowanej w niniejszym formularzu sesji do programu konferencji.

11. Decyzje dotyczące podanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

12. Kontakt ze Stowarzyszeniem możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@stowarzyszeniespin.pl. Stowarzyszenie nie powołało inspektora ochrony danych.

    keyboard_arrow_leftPrevious
    Nextkeyboard_arrow_right
    FormCraft - WordPress form builder