Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
ul. Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń

tel. +48 56 690 49 90
fax +48 56 690 49 52

e-mail: centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl

NIP 956-228-60-29
REGON 340875212

Wpis do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń nr 9/10

W sprawach związanych z zakupem biletów prosimy o kontakt z kasą CNMW: 56 690 49 51.