tel. +48 56 690 49 90
tel. + 48 56 690 49 51 (kasy)
pl Polski

Cennik biletów do Centrum Nowoczesnośności Młyn Wiedzy i Centrum Innowacyjnej Edukacji

Obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku

Warsztaty:
Warsztaty dla przedszkoli:
Zwiedzanie wystaw:
Pracownie
Wystawa "Ścieżki dorastania":

Ze względu na obowiązujące przepisy związane z COVID-19 ograniczyliśmy liczbę uczestników warsztatów i pracowni oraz zwiedzających na wystawach. Bilet grupowy na zajęcia jest dostępny dla grupy min. 8 osób. Bilety grupowe na zwiedzanie wystaw oraz ekspozycji „Ścieżki dorastania” są dostępne dla grupy min. 10 osób. 

Kasy są otwarte na 30 min. przed otwarciem budynków. Zamykane na godzinę przed zamknięciem budynków.

Nie zwlekaj! Nie czekaj w kolejce! Kup bilet online.

Biletowe FAQ

Bilet ulgowy przysługuje: 

> dzieciom i młodzież do 19. roku życia,

> studentom i doktorantom do 26. roku życia, 

> osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej)

> jednemu opiekunowi towarzyszącemu osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym (po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności), 

> jednemu opiekunowi towarzyszącemu dziecku niepełnosprawnemu do 16. roku życia (po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność dziecka), 

> seniorom po 65. roku życia.

Dzieci do 2. roku życia zwiedzają wystawy Centrum bezpłatnie. 

Darmowe bilety wstępu przysługują wychowawcom i opiekunom zorganizowanych grup, którzy korzystają ze zwiedzania wystaw CNMW, oferty zajęć w sali warsztatowej i specjalistycznych pracowni, a także innych dostępnych w danym momencie usług edukacyjnych świadczonych przez CNMW. Warunkiem przyznania bezpłatnego biletu jest korzystanie z oferty CNMW wraz z grupą uczestników, którzy są pod opieką wychowawców lub opiekunów zorganizowanych grup. Jako grupę zorganizowaną rozumie się w przypadku:

> zwiedzania wystaw, grupę liczącą 10 osób i więcej,

> warsztatów oraz pracowni multimedialnej, grupę od 20 do 30 osób,

> pracowni fizycznej bądź biologicznej, grupę od 20 do 36 osób.

Na każde 10 osób w grupie przysługuje 1 opiekun, który może skorzystać z oferty CNMW bezpłatnie.

Nieodpłatne bilety wstępu do CNMW przysługują osobom posiadającym aktualną legitymację pilota, wydaną przez biuro podróży lub innego organizatora zorganizowanych wyjazdów turystycznych, a także przewodnikom turystycznym wycieczek grup zorganizowanych, w sytuacji gdy korzystają z oferty CNMW łącznie z grupą, w ilości nie większej niż jeden pilot/przewodnik na 10 uczestników wycieczki.

O promocyjne bilety wstępu w cenie 5 złotych mogą wnioskować wychowankowie/podopieczni i ich opiekunowie z instytucji działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, takich jak:

> dom dziecka,

> oratorium,

> świetlica terapeutyczna,

> hospicjum,

> pogotowie opiekuńcze,

> ośrodek rehabilitacyjny,

> ośrodek terapii uzależnień,

> dom samopomocy dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych lub bezdomnych,

> dom pogodnej jesieni,

> szkoła specjalna lub integracyjna,

> specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

> organizacja charytatywna organizująca wypoczynek dla dzieci i młodzieży w czasie ferii szkolnych zimowych, świątecznych i letnich,

> inny podmiot prowadzący działalność na rzecz najuboższych lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, osób chorych i niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje są dostępne w Zarządzeniu nr 11/2018 Dyrektora Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z dnia 15 listopada 2018 roku

Możesz nabyć tzw. „bilet łączony”, który umożliwi zwiedzanie wystaw w obu budynkach. Po zakupie biletu na wystawę „Ścieżki dorastania” w Centrum Innowacyjnej Edukacji (zgodnie z cennikiem) możesz zakupić bilet na zwiedzanie wystaw dostępnych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy za 10 zł. Możesz również zakupić bilet na zwiedzanie wystaw w CNMW i po jego okazaniu w kasie zakupić bilet na zwiedzanie wystawy „Ścieżki dorastania”. W kasach prosimy o okazanie biletu na wystawę „Ścieżki dorastania”/zwiedzanie wystaw w CNMW. Bilet można nabyć wyłącznie w kasach na ten sam dzień, w którym zwiedzasz wystawę „Ścieżki dorastania” lub wystawy w CNMW. Możliwość zakupu biletu łączonego jest od wtorku do niedzieli.

Osoby posiadające Toruńską, Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, Toruńską Kartę Osoby z Niepełnosprawnością lub Toruńską Kartę Seniora mogą zakupić bilet na zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w cenie 10 złotych. Zakup takiego biletu jest możliwy wyłącznie w kasie. Przy zakupie należy okazać dokument/-y uprawniające do zakupu tańszego biletu. 

Zgodnie z par. 3 pkt. 10 „Regulaminu sprzedaży i rezerwacji on-line” nie ma możliwości zwrotu biletów zakupionych przez osoby indywidualne. Dotyczy zwiedzania wystaw i warsztatów. 

Przy rezerwacji grupowej można zwrócić w kasie maksymalnie 3 bilety na 20 opłaconych. 

Klikając TUTAJ możesz pobrać formularz zwrotu biletów grupowych w formacie .pdf

Klikając TUTAJ możesz pobrać formularz zwrotu biletów grupowych w formacie .docx

Bilety w systemie sprzedaży online można zakupić najpóźniej na dzień przed wydarzeniem. W dniu odbywania się wydarzenia wyłącznie w kasie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy są dostępne – prosimy o kontakt telefoniczny z kasą: 56 690 49 51.

Aby usprawnić zakup biletu do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy prosimy o założenia konta w systemie sprzedaży online (SSO) na stronie: https://bilety.mlynwiedzy.org.pl.

Informujemy, że konta istniejące przed 9 września 2019 roku zostały usunięte ze względów technicznych. Dlatego jeżeli posiadał/-a Pan/-i konto w naszym systemie, prosimy o jego ponowne założenie. Przypominamy, że logowanie jest możliwe za pomocą adresu e-mail. 

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu

Sebastian Świercz

tel. + 48 667 899 069 (dostępny od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00)

e-mail: s.swiercz@centrumnowoczesnosci.org.pl

oraz kasy centrum

tel. 56 690 49 51 (dostępny od wtorku do piątku w godz. 8:30-15:00; w soboty i niedziele w godz. 10:30-16:00)

e-mail: kasy@centrumnowoczesnosci.org.pl

Skip to content