Bilety ulgowe Bilety normalne Bilety rodzinne (maks. 4 os.) Bilety grupowe
Zwiedzanie wystaw 15 zł 20 zł 45 zł 14 zł (gr. min. 10 os.)
Warsztaty 15 zł 17 zł 40 zł 14 zł (gr.20-30 os.)
Ścieżka tematyczna  – 15 zł (gr. 10-30 os.)
Warsztaty dla przedszkoli  – 18 zł (gr. 20-30 os.)
Pracownia biologiczna/fizyczna  –

15 zł/60 min.

18 zł/120 min.

(gr. 20-36 os.)

Pracownia multimedialna (szkoły) 18 zł (gr. 20-30 os.)
Zwiedzanie z przewodnikiem  – 20 zł (gr. 20-50 os.)
Zwiedzanie wystawy „Ścieżki dorastania” 10 zł 12 zł 30 zł 8 zł (gr. min. 10 os.)
Warsztaty w Centrum Innowacyjnej Edukacji 15 zł 17 zł 40 zł 14 zł

Pytania i odpowiedzi związane z zakupem biletów:

Czy można zwiedzać Centrum bezpłatnie?

I tak, i nie. Dzieci do 2. roku życia zwiedzają wystawy Centrum bezpłatnie. Zdarzają się wydarzenia specjalne, w trakcie których umożliwiamy bezpłatne zwiedzanie wystaw. Ale zdarza się to bardzo rzadko. Warto śledzić naszą stronę internetową i serwisy społecznościowe. 

Kiedy mogę kupić bilet online?

Bilety w systemie sprzedaży online można zakupić najpóźniej na dzień przed wydarzeniem. W dniu odbywania się wydarzenia wyłącznie w kasie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy są dostępne – prosimy o kontakt telefoniczny z kasą: 56 690 49 51.

Konto w systemie sprzedaży online

Aby usprawnić zakup biletu do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy prosimy o założenia konta w systemie na stronie: https://bilety.mlynwiedzy.org.pl.

Informujemy, że konta istniejące przed 9 września 2019 roku zostały usunięte ze względów technicznych. Dlatego jeżeli posiadał/-a Pan/-i konto w naszym systemie, prosimy o jego ponowne założenie. Przypominamy, że logowanie jest możliwe za pomocą adresu e-mail. 

Czy honorujecie Kartę Dużej Rodziny?

Tak. Osoby posiadające Toruńską lub Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny mogą zakupić bilet na zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w cenie 10 złotych. Zakup takiego biletu jest możliwy wyłącznie w kasie. Przy zakupie należy okazać dokument/-y uprawniające do zakupu tańszego biletu. 

Czy honorujecie Kartę Seniora?

Tak. Osoby posiadające Toruńską Kartę Seniora mogą zakupić bilet na zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w cenie 10 złotych. Zakup takiego biletu jest możliwy wyłącznie w kasie. Przy zakupie należy okazać dokument/-y uprawniające do zakupu tańszego biletu. 

Czy honorujecie Toruńską Kartę Osoby z Niepełnosprawnością?

Tak. Osoby posiadające Toruńską Kartę Osoby z Niepełnosprawnością mogą zakupić bilet na zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w cenie 10 złotych. Zakup takiego biletu jest możliwy wyłącznie w kasie. Przy zakupie należy okazać dokument/-y uprawniające do zakupu tańszego biletu. 

Czy realizujecie Polski Bon Turystyczny?

Nie. Ze względu na zapisy ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym nie możemy go realizować. Zgodnie z przepisami bon służy do dokonywania płatności za usługi hotelarskie/imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego. Nasze centrum nauki nie spełnia tych kryteriów.

Komu przysługuje bilet bezpłatny?

Darmowe bilety wstępu przysługują wychowawcom i opiekunom zorganizowanych grup, którzy korzystają ze zwiedzania wystaw CNMW, oferty zajęć w sali warsztatowej i specjalistycznych pracowni, a także innych dostępnych w danym momencie usług edukacyjnych świadczonych przez CNMW. Warunkiem przyznania bezpłatnego biletu jest korzystanie z oferty CNMW wraz z grupą uczestników, którzy są pod opieką wychowawców lub opiekunów zorganizowanych grup. Jako grupę zorganizowaną rozumie się w przypadku: 

 • zwiedzania wystaw, grupę liczącą 10 osób i więcej,
 • warsztatów oraz pracowni multimedialnej, grupę od 20 do 30 osób,
 • pracowni fizycznej bądź biologicznej, grupę od 20 do 36 osób.

Na każde 10 osób w grupie przysługuje 1 opiekun, który może skorzystać z oferty CNMW bezpłatnie. 

Nieodpłatne bilety wstępu do CNMW przysługują osobom posiadającym aktualną legitymację pilota, wydaną przez biuro podróży lub innego organizatora zorganizowanych wyjazdów turystycznych, a także przewodnikom turystycznym wycieczek grup zorganizowanych, w sytuacji gdy korzystają z oferty CNMW łącznie z grupą, w ilości nie większej niż jeden pilot/przewodnik na 10 uczestników wycieczki.

Szczegółowe informacje są dostępne w Zarządzeniu nr 11/2018 Dyrektora Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z dnia 15 listopada 2018 roku.

Kto może kupić bilet ulgowy?

Bilet ulgowy przysługuje: 

 • dzieciom i młodzież do 19. roku życia,
 • studentom i doktorantom do 26. roku życia,
 • osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej). 
 • jednemu opiekunowi towarzyszącemu osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym (po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności),
 • jednemu opiekunowi towarzyszącemu dziecku niepełnosprawnemu do 16. roku życia (po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność dziecka),
 • seniorom po 65. roku życia.

Kto może kupić bilet rodzinny?

Bilet rodzinny przysługuje maksymalnie 4 osobom, w tym maksymalnie 2 osobom dorosłym.

Czy mogę kupić bilet łączony do Młyna Wiedzy i Centrum Innowacyjnej Edukacji?

Tak. Możesz nabyć tzw. „bilet łączony”, który umożliwi zwiedzanie wystaw w obu budynkach. Po zakupie biletu na wystawę „Ścieżki dorastania” w Centrum Innowacyjnej Edukacji (zgodnie z cennikiem) możesz zakupić bilet na zwiedzanie wystaw dostępnych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy za 10 zł. Możesz również zakupić bilet na zwiedzanie wystaw w CNMW i po jego okazaniu w kasie zakupić bilet na zwiedzanie wystawy „Ścieżki dorastania”. W kasach prosimy o okazanie biletu na wystawę „Ścieżki dorastania”/zwiedzanie wystaw w CNMW. Bilet można nabyć wyłącznie w kasach na ten sam dzień, w którym zwiedzasz wystawę „Ścieżki dorastania” lub wystawy w CNMW. Możliwość zakupu biletu łączonego jest od wtorku do niedzieli.

Czy wychowankowie domu dziecka mogą otrzymać bilet promocyjny?

Tak. O promocyjne bilety wstępu w cenie 5 złotych mogą wnioskować wychowankowie/podopieczni i ich opiekunowie z instytucji działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, takich jak:

 • dom dziecka,
 • oratorium,
 • świetlica terapeutyczna,
 • hospicjum,
 • pogotowie opiekuńcze,
 • ośrodek rehabilitacyjny,
 • ośrodek terapii uzależnień,
 • dom samopomocy dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych lub bezdomnych,
 • dom pogodnej jesieni,
 • szkoła specjalna lub integracyjna,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • organizacja charytatywna organizująca wypoczynek dla dzieci i młodzieży w czasie ferii szkolnych zimowych, świątecznych i letnich,
 • inny podmiot prowadzący działalność na rzecz najuboższych lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, osób chorych i niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje są dostępne w Zarządzeniu nr 11/2018 Dyrektora Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z dnia 15 listopada 2018 roku

Czy mogę zwrócić bilet zakupiony indywidualnie?

Nie. Zgodnie z par. 3 pkt. 10 „Regulaminu sprzedaży i rezerwacji on-line” nie ma możliwości zwrotu biletów zakupionych przez osoby indywidualne. Dotyczy to zwiedzania wystaw i warsztatów. 

Czy mogę zwrócić bilet grupowy?

Tak. Przy rezerwacji grupowej może Pan/-i zwrócić w kasie maksymalnie 3 bilety na 20 opłaconych.

Formularz zwrotu biletów grupowych

Klikając TUTAJ możesz pobrać formularz zwrotu biletów grupowych w formacie .pdf

Klikając TUTAJ możesz pobrać formularz zwrotu biletów grupowych w formacie .docx

Regulaminy obowiązujące w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Regulaminy obowiązujące w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy są dostępne pod tym linkiem. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Czy Centrum można zwiedzać w innych godzinach?

Tak. Istnieje możliwość zwiedzania wystaw Centrum poza godzinami otwarcia. Szczegółowe informacje w sprawie oferty zwiedzania „po godzinach” przedstawi Państwu Sebastian Świercz, e-,ail: s.swiercz@centrumnowoczesnosci.org.pl, tel. 56 690 49 90 wew. 512.

Szczegółowych informacji związanych z zakupem biletu udzielają:

Sebastian Świercz

s.swiercz@centrumnowoczesnosci.org.pl

tel. 56 690 49 90 wew. 512

  kasy Centrum 

kasy@centrumnowoczesnosci.org.pl

tel. 56 690 49 51