Rada Programowa w kadencji 2018-2021

Przedstawiciele nauki, edukacji, biznesu, organizacji pozarządowych oraz kultury weszli w skład nowej Rady Programowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Kadencja Rady…