Programowanie w Młynie Wiedzy

W nowym roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy do udziału w zajęciach poświęconych algorytmom i programowaniu micro:bit, które będą odbywały się w…