Otwarcie Centrum Nowoczesności nastąpiło 9 listopada 2013 roku. Dążymy do tego, by wystawy oraz program, jaki będziemy proponować, były urozmaicone. Chcemy, aby każdy znalazł u nas miejsce dla siebie – by poznawać świat, uczyć się, bawić i wypoczywać.

Pracownie

W przyszłości w Centrum zostaną otwarte pracownie tematyczne.

Przeprowadzane w nich będą warsztaty dedykowane dla grup szkolnych.

Popołudniami organizować będziemy zajęcia pozalekcyjne dla pasjonatów.

Dążymy do tego, by możliwość rozwoju swoich zainteresowań znaleźli u nas i młodsi, i starsi.

 

  • Fizyczna

  • Chemiczna

  • Biologiczna

  • Informatyczna

  • Multimedialna

Wystawy dla dzieci

Będzie to część ekspozycji przeznaczona dla naszych najmłodszych gości. Wystawy mają pomagać dzieciom w zrozumieniu różnorodności otaczającego je świata oraz zachodzących na nim zjawisk – naturalnych oraz będących efektem zmian wprowadzanych przez człowieka.

Podróże po świecie

Wystawa ta jest pomyślana jako podróż po świecie i odkrywanie ciekawych miejsc. Zwiedzając ją, dzieci poznają charakterystyczne dla poszczególnych obszarów Ziemi cechy geograficzne i przyrodnicze. Ekspozycję uzupełniać będą także elementy związane z ingerencją dokonywaną w środowisku naturalnym przez człowieka.

Codzienność

Ekspozycja ta prowadziła będzie odwiedzających poprzez scenografię pokazującą wykorzystywanie zasobów natury dla celów człowieka. Dzieci dowiedzą się z niej np. o związkach i zależnościach miedzy hodowlą roślin, a późniejszym procesem ich przetwarzania i produkcji finalnych produktów przemysłu spożywczego.

Światło i kształt

Zapoznając się z tą wystawą najmłodsi poznają podstawowe prawa geometrii i optyki.  Reguły rządzące tymi naukami przedstawiane będą jednak w sposób praktyczny, wyraźnie ilustrujący ich zastosowanie w różnych dziedzinach życia codziennego.

 

Zaplanuj wizytę w Centrum Nauki i poznaj nasze ceny

Cennik