KUP BILET NA ZWIEDZANIE

Motywem przewodnim tej autorskiej wystawy jest rzeka i jej otoczenie. Projektując wystawę nawiązano do nadwiślańskiego charakteru Torunia, do roli jaką w jego rozwoju odgrywała i nadal odgrywa Wisła. Wystawa prezentuje rzekę jako element kształtujący środowisko i różne ekosystemy. Pokazany jest też wpływ rzeki na życie ludzi oraz możliwości jej gospodarczego wykorzystania.

Wiodącym eksponatem wystawy jest duży model rzeki od źródła po deltowe ujście do morza. Wędrując wzdłuż biegu rzeki zwiedzający ma okazję poznać ciekawostki przyrodnicze charakterystyczne dla górnego, środkowego oraz dolnego biegu rzeki.

Na wystawie można także obejrzeć modele wytworów człowieka, między innymi oczyszczalnię ścieków, maszyny proste służące do nawadniania, a także zbudować tamę. Wszystkie eksponaty wystawy są interaktywne i umożliwiają samodzielne wykonywanie eksperymentów oraz obserwację zjawisk przyrodniczych.

Wystawę wzbogacają stanowiska o tematyce hydrologicznej, biologicznej oraz ekologicznej.  Dzięki dużej liczbie eksponatów przeznaczonych dla dzieci świetnie bawią się tu całe rodziny.

Wystawę umieszczono w największej przestrzeni wystawienniczej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Dlatego znalazło się na niej miejsce na wielkoformatowe fotografie poświęcone rzece i jej wykorzystaniu przez człowieka, a także ochronie ekosystemów rzecznych.

Od 5 października 2017 roku przestrzeń wystawy została wzbogacona o statek piracki. Przestrzeń statku pirackiego jest dedykowana dzieciom w wieku od 2 do 7 lat, a także grupom przedszkolnym i wczesnoszkolnym, chociaż i starsi odbiorcy będą mogli zamienić się w „naukowych piratów”. Na pokładzie będzie dostępnych 14 punktów zabawy. Na statku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdą się m.in. punkty zabawy pod roboczymi nazwami: „Mostek kapitański”, „Korytarz pokładowy”, „Grające rury”, „Korbki i paski”, „Wzorki z kolorowych piłek”, „Zdjęcia”, „Stanowisko nawigatora”, „Dzwonki”, „Bandera na maszt”, „Siłownia pokładowa”, „Telefon akustyczny”, „Zakręcona zabawa”, „Wbij kołek”, „List w butelce”.

Głównym celem wystawy jest rozwijanie u dzieci naturalnych zdolności pojawiających się w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, tj.: zdolności manualnych oraz koordynacji ruchowej, umiejętności współpracy z innymi dziećmi, a w szczególności wykorzystywania zdolności interpersonalnych oraz pracy w grupie z podziałem na role, zdolności obserwowania oraz przewidywania możliwych konsekwencji wynikających z działań zarówno indywidualnych, jak i grupowych,  zdolności logicznego myślenia oraz rozumienia związków przyczynowo – skutkowych, wyobraźni oraz kreatywności oraz obszarów percepcji, ich kombinacji typu: oko-ręka, oko-słuch.

Autor wystawy: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń