Trafiłeś/-aś pod dobry adres! Dziękujemy za zainteresowanie ofertą edukacyjną Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. 

Na tej stronie znajdziesz opisy zajęć przygotowanych w sali warsztatowej, pracowni biologicznej, fizycznej i multimedialnej, do udziału w których zapraszamy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020. Oferta będzie realizowana od 10 września 2019 roku. 

Zajęcia kierujemy do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prosimy, abyś sprawdził/-a czy wybrane przez Ciebie zajęcia skierowane są do wieku Twoich podopiecznych. Zapraszamy również do zwiedzania interaktywnych wystaw naszego centrum nauki. Jako jedni z nielicznych proponujemy również zwiedzanie z przewodnikiem.

KLIKNIJ i przejdź do systemu sprzedaży biletów online

 


 

Warsztaty przedszkolne

Odbiorca: przedszkolaki (3-4 lat)

Poznamy pojazdy do wesołej jazdy, czyli różne środki transportu. Od czasów najdawniejszych szukaliśmy sposobu na jak najbardziej efektywny i ekonomiczny sposób przemieszczania się po naszej planecie. Do jakich niesamowitych rozwiązań doszedł człowiek? Odkryjemy to podczas wspólnej zabawy! Wykorzystując nasze klocki, pomożemy dzieciom puścić wodze fantazji  i stworzyć  maszyny, które, być może, okażą się pojazdami przyszłości. Bo czy na lądzie, czy na wodzie każde dziecko własny pojazd stworzyć może! 

Podstawa programowa: poznanie różnych środków transportu, rozbudzenie kreatywności, zabawa w grupie i współdziałanie z innymi dziećmi podczas zabawy, ekspresja twórcza podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy.

Odbiorca: przedszkolaki (4-6 lat)

Zapraszamy do przeżycia niesamowitej przygody w krainie cudów! Odbędziemy podróż w czasie i przybliżymy historię miejsc, które do dziś rozpalają naszą wyobraźnię, a dla starożytnych podróżników były obowiązkowymi punktami podróży. Dzięki dziecięcej wyobraźni i naszym klockom powstaną monumentalne budowle i posągi starożytności by choć przez chwilę na nowo mogły fascynować nas swoim pięknem. Dzieci wcielą się w rolę architektów, a my im pomożemy jeszcze raz ożywić 7 cudów świata starożytnego – świata, który nie powinien zostać zapomniany.

Podstawa programowa: poznanie zabytków światowej architektury, rozbudzenie kreatywności, zabawa w grupie i współdziałanie z innymi dziećmi podczas zabawy, ekspresja twórcza podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy.

Odbiorca: przedszkolaki (4-6 lat)

Zapraszamy w niesamowitą kosmiczną podróży. Odkryjmy na nowo planety Układu Słonecznego. Sprawdźmy, jakie są różnice w ich wielkościach, a także wzajemnych odległościach. Najmłodszych zachęcimy do twórczej zabawy klockami. Podczas niej uwolnią kosmiczną wyobraźnię i stworzą planetę, na której chciałyby zamieszkać.

Podstawa programowa: zdobycie umiejętności pozycjonowania Ziemi w Układzie Słonecznym, rozbudzenie kreatywności, zabawa w grupie i współdziałanie z innymi dziećmi podczas zabawy, ekspresja twórcza podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy.

Odbiorca: przedszkolaki (5-6 lat)

Mali naukowcy – czas na zabawę!  W naszym laboratorium będziecie mieli okazję wykonać proste eksperymenty ilustrujące różne zjawiska przyrodnicze. Poznacie i skorzystacie z licznych sprzętów, które są potrzebne do pracy naukowcom.

Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, osiąganie sprawności motorycznej (motoryka mała) i sensorycznej, kształtowanie umiejętności skutecznego działania i komunikacji.

Warsztaty szkolne

Odbiorca: uczniowie kl. 1-5 SP

Uczestnicy przekonają się, że świat pod lupą bywa niezwykle inspirujący. Zobaczą m.in. jak wyglądają z bliska mchy lub porosty, czym od siebie różnią się liście i dlaczego niektóre są… owłosione.
Zajęcia będą oparte na obserwacjach i eksperymentach, które uczestnicy przeprowadzą przy zastosowaniu specjalistycznych przyrządów. Poznają różne gatunki roślin i zwierząt żyjących w lesie oraz podejmą próbę przyporządkowania ich do odpowiednich warstw lasu.

Podstawa programowa: rozpoznawanie i wyróżnianie cech ekosystemu, określanie składowych i funkcji ekosystemu na przykładzie warstw lasu, rozpoznawanie popularnych gatunków roślin i zwierząt (w tym gatunków objętych ochroną).

Odbiorca: uczniowie kl. 1-5 SP

Nauka jest bardzo ciekawa i wciągająca! Przekonajcie się o tym sami. Podczas warsztatów wcielicie się w role prawdziwych naukowców i samodzielnie wykonacie szereg eksperymentów. Poznacie sprzęt, który jest potrzebny do pracy naukowcom i wykorzystacie go wykonując doświadczenia. 

Podstawa programowa: wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, formułowanie wniosków i spostrzeżeń.

Odbiorca: uczniowie kl. 1-4 SP

Często zachwycamy się zapachem kwiatów, widokiem zachodu słońca lub smakiem czekoladowych lodów. Podczas zajęć zapoznamy się z narządami, dzięki którym jest to możliwe. Dowiemy się jaką rolę tym procesie pełni w mózg. Sprawdzimy też, czy zmysły mogą być wykorzystane do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

Podstawa programowa: rozwijanie świadomości zdrowotnej w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia, wskazywanie na planszy, modelu lub własnym ciele narządów zmysłu,  wykorzystanie zmysłów niezbędne do prowadzenia obserwacji przyrodniczych (sposoby poznawania przyrody).

Patronat nad warsztatami objęła Fundacja Marwit „Smak zdrowia”

Pracownia biologiczna

Odbiorca: uczniowie kl. 5-8 SP

Grupa organizmów, która ma największe możliwości przetrwania w niekorzystnych warunkach środowiska to porosty. Mogą z powodzeniem zasiedlać niegościnne tereny, na przykład tereny skalne, lub pustynne. To jednak nie jedyne ekstremalne organizmy. Wszystkie rośliny wykształciły różne adaptacje do trudnych warunków siedliskowych. Rośliny mogą być np. bardzo drobne, co pozwala skryć się im pomiędzy odłamkami skał. Glony z kolei wręcz wnikają do wnętrza skał. Trawy wykształciły szorstkie, zwinięte rurkowato liście, które chronią roślinę przed nadmierną utratą wody. Podobną funkcję u innych roślin pełni kutner. Na warsztacie poznacie wybrane przykłady adaptacji roślin do różnych warunków środowiska np. ubogich w związki azotowe, suchych czy obfitujących w wodę. Aby zbadać to wszystko z bliska, posłużymy się mikroskopami biologicznymi i stereoskopowymi.

Podstawa programowa: 

 • uczeń doskonali umiejętności mikroskopowania, potrafi przygotować świeże preparaty,
 • uczeń rozwija umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
 • uczeń zapoznaje się z roślinami różnych siedlisk np. łąk, cieków wodnych,
 • uczeń poznaje  budowę i przystosowania  roślin do warunków środowiska,
 • uczeń kształtuje umiejętności pracy zespołowej.

Odbiorca: uczniowie kl. 7-8 SP, szkół ponadpodstawowych

Komórki nieustanie przepuszczają przez swoje błony komórkowe różnorodne cząsteczki, zachowując ciągłą wymianę substancji, energii i informacji między wnętrzem a otoczeniem. Każda membrana zbudowana jest z białek i lipidów. Te ostatnie ograniczają ruch wody, ze względu na swój hydrofobowy charakter, a paradoksalnie wszystkie procesy metaboliczne komórki zachodzą właśnie w środowisku wodnym. Rozwiązaniem tego problemu są wyspecjalizowane białka – akwaporyny, tworzące tunele dla cząsteczek wody. Cząsteczki wody spontanicznie przenikają przez błony, z roztworu o niższym stężeniu substancji rozpuszczonej, do roztworu o stężeniu wyższym, dążąc do wyrównani stężeń. Opisane zjawisko nosi nazwę osmozy. Uczniowie zbadają je w żywych komórkach. Zastanowią się jaki związek ma osmoza z wielkością komórek. Sprawdzą właściwości membran dializacyjnych i torebek foliowych.

Podstawa programowa:

 • uczeń określa problem badawczy, formułuje hipotezę, przeprowadza oraz dokumentuje doświadczenie obrazujące szybkość dyfuzji,
 • uczeń doskonali umiejętność mikroskopowania, przeprowadza obserwacje mikroskopowe,
 • uczeń analizuje przebieg plazmolizy i deplazmolizy w żywych komórkach,
 • uczeń bada właściwości membran polietylenowych i celulozowych,
 • uczeń doskonali techniki pipetowania i obsługi sprzętu laboratoryjnego.

Zajęcia w pracowni odbywają się w następujących terminach: 

 • „Walka o przetrwanie”: wtorek-czwartek, godz. 9:00 i 11:00
 • „Osmoza bez tajemnic”: piątki, godz. 9:00

Pracownia fizyczna

Odbiorca: uczniowie kl. 6-8 SP

Skąd wiemy, którą drogą podążać podczas wędrówki w lesie albo w górach? Pomimo rozwoju technologii wciąż niezastąpiony pozostaje kompas, którego sercem jest magnes. Podczas zajęć zajmiemy się tematem magnetyzmu, badając różne rodzaje magnesów, szukając materiałów przez nie przyciąganych i odpowiedzi dlaczego tak to działa? Odkryjemy, w jakich przedmiotach codziennego użytku znajdują się materiały magnetyczne i jaką spełniają tam rolę. Na koniec uczniowie samodzielnie zaprojektują i przeprowadzą doświadczenie, które pozwoli określić siłę oddziaływania magnetycznego.

Podstawa programowa:  prowadzone doświadczenia i pomiary są ściśle związane z wymaganiami doświadczalnymi z fizyki w szkole podstawowej oraz stanowią dobre przygotowanie do nauki fizyki dla uczniów klasy 6. 

Odbiorca: uczniowie kl. 7-8 SP, szkoły ponadpodstawowej

Podczas  zajęć  weźmiecie udział w grze strategicznej, której celem będzie zaprojektowanie jak najbardziej wydajnej sieci elektrowni ekologicznych. Mechanika większości gier strategicznych i ekonomicznych wymaga od  uczestnika  stworzenia  najbardziej  optymalnego  planu rozgrywki, a następnie jego wdrożenia, obserwacji efektywności, końcowej analizy i wyciągnięcia wniosków. Taki  sposób  postępowania  znakomicie  wpisuje  się  w  metodologię  prowadzenia eksperymentu naukowego. W naszej grze uczniowie zmierzą się z dwoma głównymi problemami. Pierwszy z nich będzie związany ze znalezieniem eksperymentalnych metod wyznaczenia pewnych parametrów charakteryzujących różne rodzaje ekologicznych elektrowni. Drugą częścią gry będzie zoptymalizowanie rozkładu elektrowni na zadanym obszarze o zróżnicowanej charakterystyce. Celem zajęć jest zaangażowanie i zainteresowanie uczniów rozwiązaniem nietypowego problemu zawierającego elementy gry i rywalizacji (grywalizacja).

Podstawa programowa: prowadzone doświadczenia i pomiary będą ściśle związane z wymaganiami doświadczalnymi z fizyki w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych.

Zajęcia w pracowni odbywają się w następujących terminach: 

 • „Ukryty magnetyzm”: środa-piątek, godz. 9:00 i 11:00
 • „Pod napięciem!”: wtorki, godz. 9:00

Pracownia multimedialna

Odbiorca: uczniowie kl. 1-3 i 4-6 SP

micro:bit to niewielkich rozmiarów „mikrokomputer” przygotowany na zlecenie BBC (British Broadcasting Corporation). Cel był prosty – stworzenie platformy, która zachęci najmłodszych do eksperymentowania z programowaniem, tworzenia własnych projektów, rozbudzi fantazję i ciekawość. Zabawa z micro:bit uczyni naukę programowania prostą i maksymalnie przystępną, tak aby nawet najmłodsi użytkownicy nie mieli z tym problemów. Micro:bit programuje się wprost z przeglądarki internetowej (w stylu „Scratch”). Na wyposażeniu micro:bit znajdują się: matryca czerwonych diod LED 5×5, przyciski, czujniki: temperatury, światła, pola magnetycznego i ruchu (przyspieszenia), czyli cała masa „sprzętu”, która pozwala na interakcję napisanego programu z otaczającym nas światem.

Zajęcia w pracowni odbywają się w środy od października w godz. 9:00-12:00. 

Maksymalna liczba uczestników: 30 + 2 opiekunów

Wystawa „O obrotach”

Odbiorca: uczniowie kl. 2-8 SP, szkoły ponadpodstawowe

Zwiedzanie ze ścieżką po wystawie „O Obrotach” rozpoczyna się od krótkiej prezentacji zagadnień związanych z tematyką ekspozycji. Uczniowie zapoznają się metodami odkrywania egzoplanet, dowiedzą się w jaki sposób ludzie pozyskują informacje z odległych zakątków Wszechświata, poznają kilka ciekawostek o Układzie Słonecznym i odkryją różnicę między brakiem grawitacji, a stanem nieważkości. Ponadto dowiedzą się w jaki sposób można podnieść bardzo ciężki obiekt i przekonają się czy odkrycie koła było faktycznie przełomowym momentem w dziejach ludzkości.

Po prezentacji, osoba prowadząca ścieżkę dokonuje podziału grupy na 2-3 osobowe zespoły. Każdy z zespołów otrzyma kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć wykonując eksperymenty przy określonych stanowiskach wystawy. Liczba pytań oraz ich stopień trudności dostosowane są do wieku uczestników (poziomu edukacyjnego). Po 40 minutach następuje podsumowanie, podczas którego zespoły udzielają odpowiedzi, dzięki automatycznemu systemowi rejestracji. Następnie, prezentowane są wyniki poszczególnych grup, a nauczyciel może otrzymać raport z tak przeprowadzonej interaktywnej lekcji. Po zakończeniu ścieżki, grupa samodzielnie zwiedza pozostałe wystawy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Zwiedzanie interaktywnych wystaw

Zwiedzanie interaktywnych wystaw z przewodnikiem

 

Szczegółowych informacji dotyczących oferty udziela

Sebastian Świercz

tel. 56 690 49 90 wew. 512

e-mail: s.swiercz@centrumnowoczesnosci.org.pl