Zajęcia w pracowni dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum trwają 60 minut. Odbywają się we wtorki, środy i czwartki w godz. 9:00-10:00. 

Zajęcia dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych trwają 120 minut i odbywają się w piątki w godz. 9:00-11:00.

Zajęcia adresowane do uczniów szkoły podstawowej (kl.4-6) i gimnazjum

Codziennie spotykamy się z potrzebą wymieszania przygotowanych do wypicia napojów (herbaty, kawy czy też soków). Czynność tę wykonujemy przeważnie w standardowy sposób – mieszając napój łyżeczką. Jednak każdy z nas, przynajmniej raz w życiu, wykonał tę czynność inaczej. Wyobraźcie sobie słomkę. Jak za jej pomocą wymieszać napój? Tak, w napoju trzeba zrobić bąbelki! Dlaczego jednak robienie bąbelków pozwala wymieszać ciecz? Jakie siły odpowiadają za ruch pęcherzyka powietrza w cieczy? Co porusza się w wodzie z większą prędkością – pęcherzyk powietrza czy korek?

Uczniowie w celu rozwiązania postawionego problemu badawczego nauczą się wyznaczać gęstość ciał. Poznają warunki ich pływania i tonięcia, a także przekonają się jakie siły działają na ciała poruszające się w cieczy.

Umiejętności zdobywane przez ucznia:

 • uczeń wykorzystuje wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań
 • uczeń przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski z otrzymanych wyników.
 • uczeń wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.
 • uczeń posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).

Zajęcia adresowane do uczniów gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej. 

Podczas zajęć na pracowni fizycznej uczniowie przeprowadzą jedno z czterech doświadczeń, a każde z nich będzie prowadzone zgodnie z metodologią procesu badawczego:

 1. Wyznaczanie współczynnika załamania światła

 Światło w ośrodku jednorodnym i izotropowym rozchodzi się po liniach prostych, podobnie jak w próżni. Pojawia się jednak pytanie co się stanie gdy promienie światła na swojej drodze natrafią na inny ośrodek? Na powierzchni granicznej część wiązki światła zostanie odbita, a część przejdzie do drugiego ośrodka. Przejście światła przez granicę ośrodków wiąże się ze zmianą kierunku biegu promieni. Celem doświadczenia będzie wyznaczenie współczynników załamania światła pomiędzy różnymi ośrodkami.

 1. Badanie oporu elektrycznego oporników i żarówki

Chyba każdy słyszał o prawie Ohma. W pracowni fizycznej CNMW można eksperymentalnie sprawdzić czy to prawo stosuje się zarówno dla oporników, jak i żarówek. Doświadczenie to wykonamy poprzez badanie zależności natężenia prądu od przyłożonego napięcia dla wspomnianych elementów obwodu elektrycznego.

 1. Wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego i kinetycznego

Każdemu kierowcy obiły się o uszy takie pojęcia jak tarcie statyczne i dynamiczne. Uczniowie w szkole dowiadują się, że współczynnik tarcia statycznego zazwyczaj jest większy od tego kinetycznego. Na naszej pracowni wykonamy serie pomiarów, których celem będzie weryfikacja tej hipotezy.

 1. Wyznaczanie współczynnika sprężystości w prawie Hooke’a

W szkole podczas lekcji fizyki uczniowie dowiadują się o prawie Hooke’a, które mówi, że odkształcenie ciała pod wpływem działającej na nie siły, jest proporcjonalne do tej siły. Prawo niezwykle proste, lecz czy zostanie potwierdzone przez doświadczenie? Od czego zależy wartość współczynnika sprężystości? Czy tylko od rodzaju badanego materiału? Czy miedziane sprężyny o różnej długości wydłużają się jednakowo?

Szczegółowych informacji w sprawie pracowni udziela Michał Matuszak, tel. 56 690 49 90 wew. 512, e-mail: m.matuszak@centrumnowoczesnosci.org.pl

O pracowni fizycznej: 

Logo pracowni fizycznejCelem pracowni fizycznej jest rozwijanie wiedzy z zakresu szeroko pojętej fizyki poprzez praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności, a przede wszystkim, zapoznanie uczniów z metodologią procesu badawczego. Poprzez aktywny i świadomy udział uczniów przyczyniamy się do większego zainteresowania dzieci i młodzieży naukami ścisłymi. Na pracowni uczestnicy mogą sprawdzić nurtujące ich pytania obejmujące działy fizyki, z którymi spotkali lub spotkają się w szkole. W tym celu każdy może wykonywać samodzielnie eksperymenty fizyczne, stawiać pytania badawcze i szukać na nie odpowiedzi.

Umiejętności zdobywane przez ucznia:

 • uczeń wykorzystuje wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań
 • uczeń przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski z otrzymanych wyników.
 • uczeń wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.
 • uczeń posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).

Przed zakupem biletu do pracowni prosimy o zapoznanie się z regulaminem
REGULAMIN PRACOWNI CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY