Zajęcia w pracowni dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum trwają 60 minut. Odbywają się we wtorki, środy i czwartki w godz. 9:00-10:00. 

Zajęcia dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych trwają 120 minut i odbywają się w piątki w godz. 9:00-11:00.

Zajęcia adresowane do uczniów szkoły podstawowej (kl. 4-6) i gimnazjum

Do XVI wieku poglądy na budowę żywych organizmów opierały się na przesłankach filozoficznych i często bogatej fantazji. Punktem zwrotnym było skonstruowanie pod koniec XVI w. pierwszego mikroskopu świetlnego. Dziś każdy już sam może przeprowadzić obserwacje komórek o różnorodnym kształcie i rozmiarze. Na warsztacie  wybarwimy komórki bakteryjne o długości zaledwie 2 μm, zobaczymy również dziesięć razy większe komórki eukariotyczne, z których zbudowane są organizmy, takie jak rośliny i zwierzęta. Aby lepiej zrozumieć ewolucje komórek, przyjrzymy się bliżej osobliwym modyfikacjom najstarszych na Ziemi jądrowców: glonów i pierwotniaków.

 Umiejętności zdobywane przez ucznia:

 • uczeń poznaje metody wybarwiania i przygotowywania preparatów mikroskopowych,
 • uczeń przeprowadza obserwację mikroskopową komórki,
 • uczeń wykazuje różnicę w kształtach i budowie komórek różnych organizmów (bakterie, pierwotniaki, glony, rośliny, zwierzęta),
 • uczeń rozumie podstawowe różnice między organizmami jednokomórkowymi, kolonijnymi i wielokomórkowymi,
 • uczeń  analizuje obserwowane obiekty.

Zajęcia adresowane do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Odkrycie kwasów nukleinowych i prowadzone badania przyniosły rewolucję w dziedzinie zdrowia, nauk sądowniczych czy rolnictwa. Izolacja DNA jest zasadniczą procedurą do przeprowadzenia większości badań genetycznych, diagnostycznych i naukowych.  Ze względu na fakt, że materiał genetyczny jest ukryty głęboko w komórce, zastosujemy  odpowiednią metodę, która doprowadzi do zniszczenia jej struktur z jednoczesną ochroną DNA przed degradacją. W celu rozdziału i wizualizacji  uzyskanych cząsteczek przeprowadzimy elektroforezę w żelu agarowym. Technika ta jest powszechna w takich eksperymentach biologii molekularnej jak: sekwencjonowanie, foot-printing, analizy produktów PCR.

Umiejętności zdobywane przez ucznia:

 • uczeń przeprowadza i dokumentuje proces izolacji genomowego DNA i jego rozdział w stałym polu elektrycznym,
 • uczeń doskonali techniki pipetowania i obsługi sprzętu laboratoryjnego (wirówka laboratoryjna, blok grzejny, aparat do elektroforezy ),
 • uczeń łączy wiedzę związaną z budową komórki z wymaganą procedurą, stosowaną w biologii molekularnej, w celu uzyskania wysokiej czystości kwasów nukleinowych,
 • uczeń wyizolowane DNA rozdziela w aparacie do elektroforezy.

Zajęcia adresowane do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Mocznik to pierwszy związek organiczny, który udało się zsyntetyzować ze związków nieorganicznych. Dokonał tego w 1828 r. Friedrich Wöhler. Dziś mocznik wytwarza się w olbrzymich ilościach jako nawóz azotowy. W naszym organizmie mocznik jest syntetyzowany w wątrobie jako produkt uboczny dezaminacji aminokwasów. Jego wydalanie w moczu przedstawia główną drogę wydzielania azotu. W glebie mocznik ulega szybkiemu rozkładowi dzięki enzymowi o nazwie ureaza, znajdującemu się w licznych mikroorganizmach glebowych i w tkankach niektórych roślin motylkowych, np. soi. Końcowym produktem rozkładu mocznika jest  amoniak i dwutlenku węgla. Rozkład mocznika możemy obserwować przez zmianę zabarwiania wskaźnika pH, gdyż  powstający w wyniku hydrolizy amoniak jest wyraźnie bardziej zasadowy niż kwasowy dwutlenek węgla, hydrolizie towarzyszy zatem alkalizowanie się roztworu. Ureaza może być dla człowieka zabójcza, jeśli znajdzie się bezpośrednio w krwiobiegu, gdyż powstający amoniak jest wysoko toksyczny.

Umiejętności zdobywane przez ucznia:

 • uczeń przeprowadza i dokumentuje izolację ureazy z nasion soi,
 • uczeń doskonali techniki pipetowania i obsługi sprzętu laboratoryjnego,
 • uczeń eksperymentalnie ocenia aktywności enzymu,
 • uczeń określa optymalne warunki doświadczenia,
 • uczeń rozróżnia próbę kontrolną i badawczą,
 • uczeń formułuje wnioski i określa szybkość rozpadu mocznika w trakcie trwania reakcji enzymatycznej.

Szczegółowych informacji w sprawie pracowni udziela Michał Matuszak, tel. 56 690 49 90 wew. 512, e-mail: m.matuszak@centrumnowoczesnosci.org.pl

O pracowni biologicznej: 

Pracownia biologiczna Centrum Nowoczesności Młyn WiedzyPracownia biologiczna zapewnia warunki do pracy laboratoryjnej dla zorganizowanych grup szkolnych (max. 36 uczniów) jak i osób indywidualnych zainteresowanych rozwijaniem wiedzy z zakresu szeroko pojętej biologii. Pracownia została wyposażona w meble laboratoryjne charakteryzujące się dużą odpornością chemiczną oraz w nowoczesny sprzęt multimedialny i laboratoryjny. Stanowiska laboratoryjne są wyposażone między innymi w mikroskopy stereoskopowe i biologiczne, pipety automatyczne, wytrząsarki. Do wyposażenia pracowni należy również uniwersalna wirówka laboratoryjna, zestaw do elektroforezy z transiluminatorem i zasilaczem, blok grzejny, autoklaw stołowy, łaźnia wodna, cieplarka, wagi elektroniczne. Tak przygotowana pracownia spełnia wymogi laboratorium, w którym można stosować nowoczesne metody badawcze i prowadzić ciekawe eksperymenty.

Uczestnikom zajęć laboratoryjnych proponujemy praktyczne poznawanie biologii, procesów życiowych zachodzących w mikroorganizmach, roślinach i zwierzętach poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń. W tym celu chcemy zapoznać uczestników z metodologią badań naukowych. Dzięki takiemu podejściu uczymy samodzielnego myślenia w rozwiązywaniu naukowych problemów. Pokazujemy jak ważny w procesie poznania jest właściwa interpretacja wyników, które nie zawsze są zgodne z naszymi oczekiwaniami.

Przed zakupem biletu do pracowni prosimy o zapoznanie się z regulaminem
REGULAMIN PRACOWNI CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY