KUP BILET NA ZWIEDZANIE

Głównym tematem tej autorskiej wystawy jest ruch obrotowy i jego zastosowania praktyczne, a także zjawiska z nim związane, takie jak występowanie sił bezwładności w obracających się układach odniesienia, w tym na Ziemi. Ruch obrotowy stanowi odniesienie do rewolucyjnego dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium” oraz do dominującego eksponatu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy – Wahadła Foucaulta. Wahadło jest głównym elementem nie tylko wystawy, ale i całej przestrzeni ekspozycyjnej Centrum.

Wciąż żywa w Toruniu tradycja Kopernikańska znajduje także odzwierciedlenie w eksponatach prezentujących współczesne metody poszukiwania planet oraz budowę Układu Słonecznego.

W skład wystawy, prócz Wahadła Foucaulta, wchodzi dwadzieścia sześć stanowisk interaktywnych, tematycznie związanych z kołem, ruchem obrotowym, układami planetarnymi i podróżami kosmicznymi. Stanowiska rozmieszczono w dwóch strefach w jednolicie zaaranżowanej przestrzeni wystawienniczej. Strefa Maszyny – zawiera stanowiska mechaniczne związane z zastosowaniem koła oraz wybranych maszyn prostych, zaś strefa Obroty eksponaty związane z Układem Słonecznym, poszukiwaniem planet oraz podróżami kosmicznymi.

Wystawę wzbogacono o różnorodne elementy multimedialne, które ułatwiają przedstawianie omawianych zjawisk.

 Autor wystawy: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń