Zachęcamy do zapoznania się z przestrzennym rozmieszczeniem wystaw stałych i czasowych w naszym Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

zwiedzanie