CN Mlyn Wiedzy_Krzysztof SieradzkiCentrum Nowoczesności Młyn Wiedzy to pierwsze centrum nauki w regionie kujawsko – pomorskim. Otwarcie Centrum nastąpiło 9 listopada 2013 roku. Siedziba instytucji to dawne młyny Richtera, budynki zbudowane na przełomie XIX i XX, teraz całkowicie odrestaurowane, służą nauce i zabawie. Na przestrzeni 5 tys. m2, na 6 kondygnacjach znajduje się przestrzeń wystawiennicza, pracownie naukowe, sale ekspozycyjne dla dzieci i biura.

Głównym rekwizytem i wizytówką instytucji jest Wahadło Foucaulta, najdłuższe zamontowane na stałe w Polsce, umożliwiające obserwację zjawiska obrotu Ziemi wokół własnej osi. Sercem toruńskiego eksponatu jest 35-kilogramowa, chromowana kula wypełniona piaskiem, zawieszona na 33-metrowej linie, biegnącej od dachu po parter placówki przez wszystkie kondygnacje. Dzięki temu wahadło jest widoczne z każdego piętra.

W Centrum można oglądać dwie stałe wystawy – „O Obrotach” – poświęconą idei koła i ruchu obrotowego, także w odniesieniu do dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich” oraz „Rzeka” – nawiązująca do przepływającej przez Toruń Wisły, obejmująca model rzeki od źródeł po ujście. Zwiedzający będą mieli też do dyspozycji wystawy czasowe.

Celem Centrum Nowoczesności jest przekazywanie wiedzy w sposób interaktywny. Można osobiście przeprowadzać eksperymenty i stać się na chwilę prawdziwym naukowcem – naszym zdaniem to najlepsza i najciekawsza forma nauki.

Droga do powstania Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu:

07.2006 rok – Rada Miasta Torunia podejmuję uchwałę o realizacji na terenie Młynów Toruńskich przedsięwzięcia pn. „Centrum Nowoczesności”

05.2010 rok – podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Centrum Nowoczesności” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013

11.2010 rok – Rada Miasta Torunia podejmuje decyzję o utworzeniu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Centrum Nowoczesności

02.2012 rok – w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dopełnienie nazwy instytucji,  Rada Miasta uchwala, że od tej pory nazywamy się Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

05.2012 rok – Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski powołuje Rade Programową Centrum pełniąca rolę doradcza i opiniotwórczą. W skład pierwszej Rady weszli:

Anna Broniewicz – Sekretarz

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Elżbieta Dzikowska

Dr hab. Jan Iwaniszewski – Przewodniczący

Dr n. med. Marek Jurgowiak

Prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

Dr hab. Zbigniew Podgórski

Dr hab. Janusz Leon Wiśniewski

Izabela Ziętara – Zastępca Przewodniczącego

         Członkowie Rady Programowej

Nasze cele i zadania:

  • popularyzujemy osiągnięcia nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego, technicznego oraz kulturowego,

  • ukazujemy znaczenia nauki, techniki i kultury w życiu codziennym współczesnego człowieka, pełnimy rolę ośrodka animacji i wspieramy przedsięwzięcia służące popularyzacji nauk przyrodniczych, wiedzy technicznej, ochronie   środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego,

  • wzbudzamy ciekawość świata poprzez zainteresowanie naukami przyrodniczymi, technicznymi,  oraz różnorodnymi formami aktywności kulturalnej i artystycznej,

  • upowszechniamy nowoczesne metody kształcenia,

  • prezentujemy  historyczny rozwój nauki, techniki i kultury,tworzymy krajową i europejskiej przestrzeni wiedzy.

Przeczytaj jeszcze o historii młynów Richtera