Informacji dotyczących działalności
Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPIN udziela:

Dorota Wiślicka

 e-mail:  biuro@stowarzyszeniespin.pl | tel. +48 501 438 085

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie „Społeczeństwo i Nauka SPIN”

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

(w siedzibie Centrum Nauki Kopernik)

KRS: 0000764036 | REGON: 382143835 | NIP: 5252775424

Zarząd Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPiN

dr Monika Wiśniewska

Prezes Zarządu

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Toruń

Anna Grąbczewska

Skarbnik

Uniwersytet Dzieci

Kraków

Robert Firmhoffer

Centrum Nauki Kopernik

Warszawa

Robert Salisz

Muzem Inżynierii Miejskiej

Kraków