Informacji dotyczących działalności
Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPIN udziela:

Dorota Wiślicka

 e-mail:  biuro@stowarzyszeniespin.pl | tel. +48 501 438 085

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie „Społeczeństwo i Nauka SPIN”

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

(w siedzibie Centrum Nauki Kopernik)

KRS: 0000764036 | REGON: 382143835 | NIP: 5252775424

Zarząd Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPiN

dr Monika Wiśniewska

Prezes Zarządu

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Toruń

Anna Grąbczewska

Skarbnik

Uniwersytet Dzieci

Kraków

Poznań

Robert Firmhoffer

Centrum Nauki Kopernik

Warszawa

Robert Salisz

Muzem Inżynierii Miejskiej

Kraków