Konferencja "Interakcja-Integracja"

Coroczna konferencja organizowana od 2007 roku (do 2013 r. przez Centrum Nauki Kopernik) pozwoliła na uformowanie się środowiska, które świadome swoich celów i siły tkwiącej we wspólnym działaniu, postanowiło się zjednoczyć. Konferencja stała się środowiskowym spotkaniem, które co roku organizuje inna instytucja. Konferencja to doskonała okazja do zaprezentowania swoich doświadczeń i zamierzeń, dowiedzenia się, co robią inni, do zadania pytań i znalezienia partnerów do nowych wyzwań. 

Komitet programowy

 1. Agata Żwir-Ferenc, Centrum Hewelianum (Gdańsk)
 2. Anna Grąbczewska, Uniwersytet Dzieci (Kraków, Olsztyn, Warszawa, Wrocław)
 3. Jerzy Jarosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 4. Tomasz Michalski, Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” (Rzeszów)
 5. Paweł Barczyński, EC1 Łódź – Miasto Kultury (Łódź)
 6. Dorota Wiślicka, Centrum Nauki Kopernik (Warszawa)

12. edycja konferencji odbędzie się w dniach 18-20 marca 2020 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia i zgłoszenia udziału. Strona internetowa konferencji

Informacja dla członków Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka SPiN” – liczba uczestników z instytucji – członka wspierającego, którym przysługuje opłata konferencyjna ze zniżką (wg wysokości składki): 

 • składka 5000 zł – 19 uczestników
 • składka 4000 zł -15 uczestników
 • składka 3000 zł – 11 uczestników
 • składka 2000 zł – 7 uczestników
 • składka 900 zł – 3 uczestników
 • składka 500 zł – 1 uczestnik

PODSUMOWANIE 11. KONFERENCJI "INTERAKCJA-INTEGRACJA"

Ponad 200 uczestników, 43 prelegentów oraz 24,5 godziny warsztatów i wykładów – XI Konferencja „Interakcja–Integracja” gościła w Gdańsku w dniach 20–22 marca 2019 roku. Była to przełomowa edycja konferencji Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN, gdyż po sześciu latach działania Porozumienia doszło do jego instytucjonalizacji – powstało Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPIN. W sieci łączył nas hasztag #hevIN19!

To był bardzo dobry czas. Walor takich edukacyjnych spotkań jest niezaprzeczalny. Warto jednak również podkreślić fakt, że każda konferencja owocuje w czasie. Międzyinstytucjonalne znajomości w najbliższych miesiącach pozwolą nam wymieniać doświadczenia czy zawiązywać współpracę. A wszystkie te działania w realny sposób przekładają się na podnoszenie jakości oferty naszych instytucji. 
 
Program konferencji realizowaliśmy w dwóch znaczących i znanych lokalizacjach na mapie Trójmiasta: w Hevelianum i Europejskim Centrum Solidarności. Uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów inauguracyjnych. Oba wystąpienia okazały się bardzo atrakcyjne, wzbudziły duże zainteresowanie oraz aplauz widowni. Lech Wałęsa – laureat Nagrody Nobla i pierwszy niekomunistyczny prezydent RP – mówił o zrównoważonym rozwój ludzkości i zmianach, które przyniósł XXI wiek. Paola Rodari – menedżer programu ESOF 2020, najważniejszego europejskiego wydarzenia skupionego na debacie między nauką, technologią, społeczeństwem i polityką, które odbędzie się w dniach 4–10 lipca 2020 roku w Trieście –mówiła zaś o znaczeniu kontaktów międzynarodowych w sferze nauki i sztuki, a także dzieliła się doświadczeniami na polu ich zdobywania. Oprócz udziału w ciekawych i inspirujących sesjach, science show na Bazarze Naukowym oraz prezentacji bogatej w nowinki edukacyjne strefy Biznes Bistro uczestnicy wydarzenia mieli również okazję zwiedzić wystawy stałe Hevelianum, Europejskiego Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej. 
 
Wieczór konferencyjny w Hevelianum obfitował w wiele atrakcji, m.in. odbył się pokaz Regimentu Garnizonowego miasta Gdańska z czasów Rzeczpospolitej „Za Gdańsk i króla”, w wykonaniu rekonstruktorów z Projektu Historycznego Garnizon Gdańsk oraz zaprezentowano video mapping (re)Konstrukcje na budynku Wozowni i nowoczesne laboratorium naukowo-dydaktyczne Galeria Ruchu. 
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za wizytę w Gdańsku i Hevelianum.

Materiały pokonferencyjne 11. konferencji "Interakcja-Integracja"

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z sesji, które odbyły się podczas konferencji zorganizowanej w Europejskim Centrum Solidarności. Materiały zostały przygotowane przez moderatorów poszczególnych spotkań i zostały zebrane przez Annę Grąbczewską.