XVII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Hasłem przewodnim Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki była woda. W trakcie dwóch dni nauczyciele zaprezentowali wypracowane przez siebie eksperymenty w namiocie usytuowanym przed siedzibą CNMW. Doświadczenia pokazywane przez nauczycieli cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród gości Festiwalu.

Toruńska Noc Naukowców

Podobnie jak w trakcie Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, nauczyciele zaprezentowali wodne doświadczenia w przestrzeni wystaw CNMW. Podczas trzech dwugodzinnych tur zwiedzający bardzo chętnie brali udział w eksperymentowaniu zaproponowanym przez członków Klubu.

Konferencja „Uczenie (się) przez odkrywanie, czyli IBL w praktyce”

19 listopada 2016 roku w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu odbyła się konferencja dedykowana nauczycielom pt. „Uczenie (się) przez odkrywanie, czyli IBL w praktyce”. Partnerami wydarzenia były Fundacja Uniwersytet Dzieci oraz Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli działający przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.

Licznie zgromadzeni w przestrzeni wystawy Rzeka goście zostali przywitani przez Dyrektor CNMW dr Monikę Wiśniewską. Pierwszym z zaproszonych gości był dr hab. Piotr Grochowski, kulturoznawca z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który w interesujący sposób wprowadził uczestników w wirtualny świat memów i virali wykładem pt. „Memy i virale, czyli o skutecznej komunikacji w świecie cyfrowym”. Następnie nauczyciele mieli okazję brać udział w Panelu dyskusyjnym dotyczącym tematu przewodniego spotkania czyli „Uczenia (się) przez odkrywanie”, który moderowany był przez Kierownik Działu Naukowo-Dydaktycznego CNMW dr Katarzynę Przegiętkę. W panelu wzięli udział czterej zaproszeni goście, którzy podczas krótkich prezentacji nawiązali do głównego tematu konferencji. Jako pierwsza wystąpiła Celina Szumkowska z Fundacji Uniwersytet Dzieci, która opowiedziała o Metodzie Pytań i Doświadczeń. Następnie dr Karol Stawski, kierownik pracowni biologicznej w CNMW, mówił o Metodzie naukowej w laboratorium i w sali warsztatowej. Nauczycielka Violetta Struczyńska  z Klubu Nauczyciela „Belferski Młynek” zapoznała uczestników z autorskim projektem pt. „W dziką stronę, czyli edukacja w terenie”. Na koniec Renata Drozdowska z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przedstawiła możliwości pracy z uczniem zdolnym na przykładach projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W trakcie panelu dyskusyjnego nauczyciele chętnie zadawali pytania dotyczące przedstawianych treści. Następnie podczas wspólnego lunchu uczestnicy konferencji mieli okazję wymiany poglądów, własnych doświadczeń i integracji.

Podczas obrad funkcjonowały również stanowiska Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, Fundacji Uniwersytet Dzieci oraz CNMW, które przedstawiły swoje oferty. Nauczyciele mogli również zapisać się na III edycję Klubu Nauczyciela „Belferski Młynek”.

Po lunchu uczestnicy podzielili się na grupy, z których część wzięła udział w specjalnie przygotowanych warsztatach, a pozostała część zwiedzała wystawy stałe i czasowe CNMW. Warsztaty na temat „Metody pytań i doświadczeń” oraz „Elementów metody pytań i doświadczeń w trakcie lekcji wychowawczych” były prowadzone przez przedstawicielki Fundacji Uniwersytet Dzieci, a warsztaty „Czy majsterkując możemy rozwijać kompetencje złożone” i „Projektujemy piknik naukowy w szkole” poprowadzili pracownicy CNMW i nauczyciel z Klubu Nauczyciela „Belferski Młynek”. Później grupy się wymieniły.  Na koniec dr Katarzyna Przegiętka podsumowała i zamknęła konferencję.

Nauczyciel w centrum… uwagi

24 kwietnia 2017 w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbyła się kolejna konferencja dla nauczycieli z serii „Nauczyciel w centrum… uwagi”. To bezpłatne wydarzenie towarzyszące Toruńskiemu Festiwalowi Nauki i Sztuki skierowane było do nauczycieli wszystkich dziedzin, na wszystkich poziomach nauczania. Uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszą ofertą edukacyjną Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i sprawdzić w jaki sposób szykujemy się do zmian w nowej podstawie programowej.

Naukowe show

W ramach konferencji nauczyciele mieli okazję zobaczyć show pt. Paradoks kromki z masłem, podczas którego dowiedzą się czy kromka spada zawsze masłem do dołu. Obaliliśmy mity związane z tym zjawiskiem i zaprezentowaliśmy proste doświadczenia dotyczące szerokiej dziedziny spadania masła.

Ścieżka dydaktyczna

Uczestnicy tej części wydarzenia wzięli udział w specjalnie przygotowanej ścieżce dydaktycznej o tematyce ekologiczno-przyrodniczej w przestrzeni wystawy Rzeka. Po zmierzeniu się z prostymi pytaniami nawiązującymi do eksponatów wodno-przyrodniczych przetestowali elektroniczny system zbierania odpowiedzi. Atrakcja miała na celu połączenie nauki z zabawą oraz z elementami rywalizacji. Udział w niej mogło wziąć maksymalnie 45 zespołów.

Rozmowy ze specjalistami

Podczas konferencji otwarte były drzwi pracowni biologicznej, fizycznej i multimedialnej. Nasi specjaliści odpowiedzieli na pytania dotyczące prowadzonych zajęć. Nauczyciele mogli zapoznać się z rodzajami aktywności jakie proponuje nasze Centrum swoim gościom oraz zaproponować tematy zajęć zgodne z ich zapotrzebowaniem. Jednocześnie były otwarte wszystkie przestrzenie wystawiennicze Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Szkoła-Rozwój-Eksperyment

25 listopada 2017 roku w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli. Partnerem wydarzenia była Fundacja Uniwersytet Dzieci. W konferencji miały swój udział również Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Spotkanie otworzyły Monika Wiśniewska, dyrektor CNMW oraz Anna Grąbczewska, dyrektor FUD, które podkreślały rolę nauczycieli i eksperymentu w procesie nauczania. Wykład otwarcia poprowadził zaproszony gość prof. dr hab. Krzysztof Meissner, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i znakomity popularyzator nauki, który opowiedział zgromadzonym o „Falach grawitacyjnych”. Po wykładzie była możliwość zadawania pytań, a następnie rozmowy w kuluarach z profesorem. Następnie wystąpił Maciej Jakimiec z Fundacji Copernicus Project, który opowiedział o projekcie #miniSAT dotyczącym eksperymentów schowanych w jajkach z Kinder niespodzianki wysyłanych do stratosfery. Po wykładach uczestnicy wybrali się na Kafeterię, podczas której mogli porozmawiać ze specjalistami: Krzysztofem Horodeckim – autorem podręcznika do fizyki zgodnego z nową podstawą programową w szkole podstawowej, Izabelą Ziętarą – ekspertem MEN ds. nauczania przyrody, Danutą Kosiarską – ekspertem MEN ds. nauczania języków obcych i Maciejem Jakimcem – ekspertem w/w projektu #miniSAT. Dodatkowo nauczyciele mogli poeksperymentować przy specjalnie przygotowanych stoiskach dotyczących wykonywania doświadczeń podczas lekcji lub pikniku szkolnego, a także zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną CNMW oraz zapisać się do Klubu Nauczyciela.

Po Kafeterii wszyscy mieli okazję do dalszych dyskusji podczas wspólnego obiadu. Następnie nauczyciele udali się na warsztaty tematyczne oraz zaczęli zwiedzać wystawy w przestrzeni CNMW. Do wyboru były 3 warsztaty tematyczne. Pierwszy organizowany przez zespół CNMW pt. „Wycieczka edukacyjna do centrum nauki” miał na celu pobudzenie kreatywności wśród nauczycieli przybywających do centrum nauki. Uczestnicy warsztatu losowali dwa eksponaty z przestrzeni centrum i jeden przedmiot leżący na stole, a następnie układali odpowiednią aktywność dla uczniów łączącą wszystkie te elementy. Warsztat Fundacji Uniwersytetu Dzieci dotyczył tego „Jak połączyć pracę metodą projektu z ideą budżetu obywatelskiego by wzmocnić kompetencje społeczne uczniów”. Natomiast warsztat organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną miał na celu nauczenie uczestników korzystania z „Zasobów cyfrowych dla nauczycieli”. Po pierwszej turze wszyscy wybrali się na przerwę kawową by po chwili wrócić na drugą turę warsztatów lub pozwiedzać wystawy.

Po warsztatach nastąpiło podsumowanie konferencji. Na sam koniec każdy z nauczycieli mógł odebrać zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji podpisane przez Dyrektor CNMW i CKU.