KUP BILET NA ZWIEDZANIE

Wystawa  „Kalejdoskop” wraca do Młyna Wiedzy po dwóch latach od pierwszej prezentacji  ze względu na liczne prośby nauczycieli. Pamiętają oni tę wystawę jako niezwykle cenną edukacyjnie, po pierwsze ze względu na prezentowana tematykę – elementy optyki geometrycznej, po drugie ze względu na sposób przekazu (interaktywna lekcja – ścieżka edukacyjna). Nauczyciele chcieli przyjść na wystawę ze swoimi nowymi uczniami.

Wystawa składa się z 30 stanowisk, m.in. wielkiego kalejdoskopu, labiryntów świetlnych złożonych z elementów optycznych, takich jak zwierciadła, soczewki, pryzmaty, lustrzanych mozaik, miraży i zadań zręcznościowych.  

Wystawa powstała w wyniku połączenia obserwacji wyniesionych z wielu polskich i europejskich centrów nauki z doświadczeniem wyniesionym przez autorów z pracy w charakterze zarówno nauczycieli i dyrektorów szkół. W efekcie powstał w pełni autorski program tzw. ścieżek edukacyjnych w sposób istotny wspomagający nauczanie fizyki, rozwijający umiejętność logicznego myślenia oraz ukierunkowany na odkrywczą pracę w małej grupie. Udało się przy tym nie tylko zachować, ale nawet znacznie zwiększyć atrakcyjność prezentacji właściwą dla typowych centrów popularyzujących naukę.


 

Ścieżki dostępne od 27 lutego 2018 roku

Interaktywnej wystawie edukacyjnej „Kalejdoskop – Przewrotne OKO” towarzyszą  ścieżki edukacyjne adresowane do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Taki sposób zwiedzania wystawy pozwala maksymalnie zmotywować uczniów do pracy, o którą trudno w szkole. Ścieżki umożliwiają pracę samodzielną, w małym zespole, pełną odkryć i poszukiwań zarazem. Dzięki wprowadzonemu elementowi rywalizacji, zwiedzający są maksymalnie zmotywowani do rozwiązywania zadań.

Istotnym czynnikiem jest również fakt, że eksponaty wystawy poświęcone zostały stosunkowo wąskiemu zakresowi tematycznemu, dzięki czemu możliwe jest pokazanie różnych aspektów danego zjawiska bez rozpraszania uwagi odbiorcy na dziesiątki często atrakcyjnych, ale nie mających ze sobą wiele wspólnego efektów. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie trwałego, realnego  efektu poznawczego, a nie tylko zapewnienie dobrej zabawy.