eu-flag-erasmus_vect_pos

 

W 2014 r. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z sukcesem aplikowało o środki w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna, Programu ERASMUS+, typ akcji Mobilność kadry edukacji dorosłych. Celem projektu było zwiększenie aktywności CNMW w działaniach międzynarodowych.

Cel ten został osiągnięty poprzez zaangażowanie i udział przedstawicieli instytucji w uczestnictwo w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Centrów i Muzeów ECSITE w latach 2015 i 2016.

Projekt pozytywnie wpłynął na funkcjonowanie instytucji, jej pracowników a także na poszerzenie oferty edukacyjnej Centrum o nowe formy aktywności. Dzięki uczestnictwu w konferencjach w ofercie CNMW znalazły się m.in. warsztaty „Terapia śmiechem”, „Etykieta i savoir vivre”, warsztaty dla seniorów  „Zapach – twój sposób na dobre samopoczucie”, Sama słodycz”, czy „Piramida zdrowia”.

Uczestnictwo w mobilnościach zainspirowało także do uzupełnienie programu działalności klubu „Belferski Młynek” o szkolenia dla nauczycieli różnych poziomów nauczania i dziedzin w zakresie komunikacji, autoprezentacji i nowych metod edukacyjnych. Podczas wieczorów specjalnych dla dorosłych JaKobieta wprowadzono nowe formy aktywności, którymi są strefa BioArt, warsztaty fotograficzne w przestrzeni wystaw Centrum a także mapa alergii.

Projekt realizowano: od 31 lipca 2014 r. do 30 lipca 2016 r.

Otrzymane dofinansowanie: 6690 €

Numer Umowy: 2014-1-PL01-KA104-000104

Informacje zawarte na stronie internetowej odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

ECSITE 2015 | TRENTO (Włochy) | MUSE

ECSITE 2016 | GRAZ: Messecongress (Austria) | Joanneum | Frida&Fred