Programowanie w Młynie Wiedzy

W nowym roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy do udziału w zajęciach poświęconych algorytmom i programowaniu micro:bit, które będą odbywały się w…

(Za)koduj z UKE

17 września br. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędą się specjalne warsztaty z programowania przygotowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Uczniowie…

Stwórz grę 3D

ZE WZGLĘDU NA MNIEJSZĄ LICZBĘ UCZESTNIKÓW, NIŻ ZAKŁADANA DO URUCHOMIENIA KURSU – ZAJĘCIA ZOSTAŁY ODWOŁANE. W marcu 2018 roku rozpoczną…